jaskra co to jest
Jak leczyć Jaskra? Leczenie występujących chorób oczu we współczesnym społeczeństwie. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Jaskra

Definicja z ang. Glaucoma, z niem. Glaukom.

Definicja Jaskra: Jaskra jest jedną z przeważnie występujących chorób oczu we współczesnym społeczeństwie. Bazuje na stopniowym uszkodzeniu nerwu wzrokowego, który może prowadzić nawet do straty wzroku. Na świecie na jaskrę cierpi ok. 68 mln ludzi, z tego w Polsce ok. 700 tys., możemy więc mówić o tym, iż dolegliwość ta szczególnie dotyczy Polaków, dlatego tak istotna jest znajomość tej dolegliwości.
Powodem, która skutkuje jaskrę jest przyrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jednak inne powody nie są w pełni wytłumaczalne naukowo. Badacze twierdzą, iż jaskrę skutkuje również niedrożność układu krwionośnego w obrębie oka, tym samym naczynka, które transportują krew do nerwu wzrokowego nie są w stanie dostarczyć tam odpowiedniej ilości krwi, tym samym skutkuje to powolne umierania tego nerwu, odpowiadającego za nasz wzrok.
Do głownych objawów jaskry należy w pierwszej kolejności znaczące pogorszenia wzroku, opierające w pierwszej kolejności na zawężeniu pola widzenia, regularnie to jest również powiązane ze znacznym zmniejszeniem pola widzenia w ciemności, które uniemożliwia np. jazdę samochodem. Jaskra postępuje stosunkowo upływu czasu, początkowe zmiany w jakości naszego wzorku niekoniecznie muszą być jaskrą, a jedynie krótko czy daleko wzrocznością, dolegliwość postępuje, jej symptomy są dokuczliwe przez wzgląd na tym przewarzająca część chorych dość błyskawicznie udaje się do okulisty.
Jaskra jest nieuleczalna, jednak dostępne na rynku sposoby mogą wywołać pomniejszenie postępowania dolegliwości. Leczenie jest nakierowane na pomniejszenie niszczenia nerwy wzrokowego. Bardzo popularne jest również leczenie laserem, czy interwencja chirurga polegająca na wycięciu tęczówki, ciesząca się bardzo sporą skutecznością. Zdiagnozowanie jaskry dzieje się przez pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego czy szczegółowego badania pola widzenia. W najwyższym stopniu narażoną ekipą są ludzie, u których w rodzinie występowała jaskra.
Szczególnie narażone na chorobę są również osoby po 35 roku życia, posiadające wysokie ciśnienie krwi i zbyt sporą liczba cholesterolu we krwi, a również ludzie posiadający zaburzoną gospodarkę tłuszczową organizmu. Dlatego idealną profilaktyką jaskry są regularne badania u okulisty, inicjalne wykrycie zapobiega wielu skutkom i powikłaniom dolegliwości. W najwyższym stopniu niebezpiecznym powikłaniem jaskry jest całkowita strata wzroku, dlatego tak istotne są regularne badania

Jak leczymy Jaskra znaczenie w słowniku medycyny Jak leczy się J .