gaworzenie co to jest
Pojęcie Gaworzenie co to znaczy. Czym jest gdy dziecko rozpoczyna wymawiać pojedyncze sylaby.

Czy przydatne?

Co to jest Gaworzenie

Definicja z ang. Cooing, z niem. Gurren.

Co znaczy Gaworzenie: faza rozwoju dziecka, rozpoczynający się około 5 ? 6 mż., gdy dziecko rozpoczyna wymawiać pojedyncze sylaby, zazwyczaj wielokrotnie związane. Powstające w tym czasie łączenia sylab (na przykład "ma ? ma") mają jednak jeszcze charakter przypadkowy i dziecko nie nadaje im znaczenia. Ok. 7 ? 9 mż. dzieci naśladują również sylaby i łatwe ich połączenia zasłyszane od dorosłych. Brak naśladownictwa sylab w tym okresie może być jednym ze wyznaczników zaburzeń słuchu u dziecka

Czym jest Gaworzenie znaczenie w słowniku Definicje G .