fizjologia fruktoza co to jest
Fizjologia, Fruktoza, Fototerapia, Fenotyp, Foniatria, Faza Folikularna, Fellatio, Fosfor.

Wszystkie definicje medyczne F

 • Definicja Fagocytoza Co to jest poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), przeważnie
 • Definicja Fakomatozy Co to jest różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej
 • Definicja Fantazja Co to jest przedstawiania i przeżywania sytuacji i całych ciągów wydarzeń, w oderwaniu od rzeczywistości. Fantazja dziecięca tak zwany fantazjowanie
 • Definicja Fetoskopia Co to jest wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego ze źródłem światła i uwidocznieniu płodu, naczyń pępowiny i powierzchni
 • Definicja Fiksacja Co to jest ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia
 • Definicja Fluor Co to jest Występuje w formie fluorków rozpuszczalnych w wodzie pitnej, z której jest błyskawicznie wchłaniany. Nadmiar jest wydalany z moczem. Ma
 • Definicja Fobia szkolna Co to jest szkole, skutkuje opuszczanie zajęć lekcyjnych, a próby wyjścia do szkoły uruchamiają burzliwe symptomy wegetatywne ? zawroty głowy
 • Definicja Frustracja Co to jest zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń
 • Definicja Farmakologia Co to jest organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa impulsy fizykalne), masaż
 • Definicja Farmakogenetyka Co to jest uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia farmakogenetyczne stanowią specyficzną podgrupę wrodzonych defektów metabolicznych
 • Definicja Farmakokinetyka Co to jest losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się
 • Definicja Farmakologia rozwojowa Co to jest działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz odnosząc się do organizmu
 • Definicja Fruktozemia Co to jest dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie, recesywnie. Symptomy dolegliwości występują w chwili wprowadzenia do diety
 • Definicja Fuga Co to jest wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu
 • Definicja Fobia Co to jest a nawet wyobrażeń dotyczących przedmiotu fobii Zetknięcie z przedmiotem fobii wywołuje u chorego intensywny lęk i przykre symptomy
 • Definicja Fosfolipidy Co to jest kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny
 • Definicja Fosfor Co to jest Występuje we wszystkich pokarmach, najczęściej łącznie z wapniem. W organizmie występuje raczej w kościach (75%) w połączeniu z wapniem i
 • Definicja Fellatio Co to jest całowanie męskich genitaliów
 • Definicja Faza folikularna Co to jest część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację
 • Definicja Foniatria Co to jest edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu
 • Definicja Fenotyp Co to jest zespół cech organizmu, stworzonych w konsekwencji współdziałania genotypu i środowiska
 • Definicja Fototerapia Co to jest leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie
 • Definicja Fruktoza Co to jest jarzynach, owocach (sacharoza), w miodzie. Metabolizm f. do glukozy przebiega raczej w komórkach wątroby
 • Definicja Fizjologia Co to jest edukacja o prawidłowej czynności organizmu

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Fizjologia, Fruktoza, Fototerapia, Fenotyp, Foniatria, Faza Folikularna, Fellatio, Fosfor, Fosfolipidy, Fobia, Fuga, Fruktozemia, Farmakologia Rozwojowa co to znaczy.

Słownik Fizjologia, Fruktoza, Fototerapia, Fenotyp, Foniatria, Faza co to jest.