SKUTKI DYCHAWICA OSKRZELOWA PRZYCZYNY.
Jak leczyć Oskrzelowa Dychawica. Leczenie dolegliwość psychosomatyczna powstająca w rezultacie.

Czy przydatne?

Co to jest Oskrzelowa Dychawica

Definicja z ang. Bronchial Asthma, z niem. Bronchialasthma.

Definicja Dychawica Oskrzelowa: Dychawica oskrzelowa to jest dolegliwość psychosomatyczna powstająca w rezultacie nadreaktywności oskrzeli, które wytwarzają mediatory. W rezultacie działania mediatorów ograniczony zostaje przepływ powietrza w płucach i oskrzelach. Dychawica oskrzelowa to dolegliwość przewlekła charakteryzująca się napadami kaszlu i duszności. Ataki pojawiają się przeważnie nocą i w godzinach porannych. Odznacza się astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną. Zaliczenie astmy do któregoś z powyższych typów zależy od częstotliwości i nasilenia ataków.
Do objawów dychawicy oskrzelowej należą w pierwszej kolejności pojawiające się w rezultacie skurczu oskrzeli napady duszności, ucisk w klace piersiowej, kaszel i świszczący oddech. Symptomy pojawiają się w rezultacie zetknięcia z czynnikami środowiska zewnętrznego, np. po ekspozycji na alergen, lecz również w trakcie wysiłku fizycznego albo w rezultacie infekcji. W kontakcie z alergenem wytwarzają się przeciwciała IgE i różne komórki układu odpornościowego.
Dychawica oskrzelowa leczona jest w zależności od stopnia jej ciężkości. Rekomendowane jest w pierwszej kolejności unikanie kontaktu z alergenem, a gdyż to normalnie niemożliwe, to zmniejszanie jego ilości przez mechaniczne i chemiczne sposoby (sprawdza się takie postępowanie w szczególności w razie alergenu, jakim jest kurz). Użytkowane jest również desensytyzacja (odczulanie) i immunoterapia. Chorzy przyjmują również leki rozkurczające oskrzela (β-mimetyczne, pochodne ksantyny, cholinolityczne) i leki przeciwzapalne (kortykosterydy, stabilizatory komórek tucznych i leki przeciwleukotrienowe). Leki podawane są sposobem wziewną, a leki w formie tabletek albo iniekcji podawane są w cięższych sytuacjach. Można również użytkować sposoby oddechowe, psychoterapię i fizykoterapię
Przyczyny Dławica Sercowa:
Objawy dolegliwość, która ustalana bywa różnymi nazwami. Do przeważnie użytkowanych należą w pierwszej kolejności: dusznica boląca, dławica piersiowa, dolegliwość wieńcowa albo także dolegliwość dychawica oskrzelowa.
Przyczyny Dalekowzroczność:
Objawy innymi słowami nadwzroczność. To bardzo popularna wada wzroku, druga w okolicy krótkowzroczności. Dalekowzroczność pojawia się wówczas, gdy gałka oczna jest zbyt krótka w relacji do całej siły dychawica oskrzelowa.
Przyczyny Dna Moczanowa:
Objawy dolegliwość, którą kolokwialnie ustala się mianem podagry. W obecnym czasie funkcjonuje również nazwa skaza moczanowa. Najłatwiej mówiąc to jest zapalenie poszczególnych stawów, które nieleczone może dychawica oskrzelowa.
Przyczyny Dusznica Bolesna:
Objawy dolegliwość, której bezpośrednią powodem jest niedokrwienie mięśnia serca. Charakterystycznym symptomem tej dolegliwości jest uczucie ciasnoty, odczuwalne w okolicach klatki piersiowej. Ponadto dychawica oskrzelowa.

Jak leczymy Dychawica Oskrzelowa znaczenie w słowniku medycyny Jak leczy się D .

  • Dodano:
  • Autor: