SKUTKI IMMUNOTERAPIA PRZYCZYNY.
Jak leczyć Immunoterapia. Leczenie mającego na celu uzyskanie odporności organizmu na działanie.

Czy przydatne?

Co to jest Immunoterapia

Definicja z ang. Immunotherapy, z niem. Immuntherapie.

Definicja Immunoterapia: Immunoterapia jest rodzajem leczenia mającego na celu uzyskanie odporności organizmu na działanie konkretnego alergenu, czyli nastawiona jest na uzyskanie zmiany w działaniu układu immunologicznego. W rezultacie podawania alergenu zmodyfikowana zostaje odpowiedź limfocytów Th i powstają w organizmie przeciwciała blokujące, co prowadzi do uzyskania odporności.
Immunoterapia jest użytkowana pomiędzy innymi w razie chorób takich jak pyłkowica i astma oskrzelowa. Immunoterapię stosuje się pomiędzy innymi w alergicznym nieżycie nosa i astmie atopowej. Immunoterapia daje dobre konsekwencje w razie leczenia uczuleń w pierwszej kolejności na pyłki roślin. Istnieje również szereg jednostek chorobowych, w przebiegu których immunoterapia nie może być użytkowana (np. czynna gruźlica).
Immunoterapia bazuje na kilkukrotnym (3-6 razy) podawaniu preparatów zawierających alergen, nie mniej jednak następne dawki zawierają coraz większą jego liczba. Procedurę powtarza się co roku poprzez kilka lat (od trzech do pięciu), sezonowo albo poprzez cały rok. Symptomami ubocznymi są obrzęki albo guzki podskórne, a również zmiany skórne takie jak pokrzywka. Możliwe są również omdlenia a nawet wstrząs anafilaktyczny, dlatego także osoba przyjmująca injekcje musi znajdować się pod kontrolą lekarza.
Immunoterapia może zostać przeprowadzona w formie injekcji podskórnej albo podana doustnie. Nie wszystkie szczepionki należy potrzymać pod językiem a w dalszym ciągu w zależności od ich rodzaju połknąć albo wypluć. Inne szczepionki przyjmowane doustnie mogą występować w kapsułkach albo kroplach i połykane są bez przytrzymywania pod językiem. Są również szczepionki, które podawane są donosowo.
Immunoterapia po raz pierwszy została zastosowana do leczenia pyłkowicy w 1911 roku. Aktualnie rekomendowana jest, gdy zawodzą inne formy terapii, a chory nie jest w stanie wyeliminować alergenów ze swojego środowiska
Przyczyny Influenza:
Objawy nazywana popularnie grypą. To jest nic innego jak tylko ostra dolegliwość wirusową, która niestety bardzo błyskawicznie rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Niestety każdy kontakt z osobą chora albo immunoterapia.

Jak leczymy Immunoterapia znaczenie w słowniku medycyny Jak leczy się I .

  • Dodano:
  • Autor: