SKUTKI UKŁAD KRWIONOŚNY PRZYCZYNY.
Jak leczyć Krwionośny Układ. Leczenie układu krążenia. To jest układ zamknięty, który zajmuje się.

Czy przydatne?

Co to jest Krwionośny Układ

Definicja z ang. Circulatory System, z niem. Kreislaufsystem.

Definicja Układ Krwionośny: Układ krwionośny to główny obiekt układu krążenia. To jest układ zamknięty, który zajmuje się transportowaniem krwi po całym naszym organizmie.
Układ krwionośny złożona jest z kilku przedmiotów. Głównym z nich jest oczywiście serce, które pełni funkcję pompy, przepychającej krew poprzez wszystkie „zakamarki” układu krwionośnego. By mogła ona się przemieszczać, potrzebuje do tego celu szczególnych dróg. Są nimi naczynia krwionośne. Zalicza się do nich tętnice, żyły i sieć naczyń włosowatych. Znajdująca się w sercu krew wypływa z niego przy udziale tętnic. Do serca wraca natomiast przy udziale żył. Im bliżej serca się znajdujemy, tym ciśnienie krwi jest większe. Analogicznie- im dalej, tym bardziej ciśnienie krwi się minimalizuje.
Ciśnienie produkowane zostaje w konsekwencji pulsowania mięśnia sercowego. Nie ono jest jednak wystarczające do tego, aby przepychać krew poprzez cały układ krwionośny. Dlatego także tętnice zaopatrzone zostały w szczególną mięśniówkę, która wspomaga pulsowanie krwi w takich naczyniach krwionośnych. Natomiast o to, aby krew nie mogła się cofać, dbają znajdujące się we wszystkich żyłach zastawki.
Układ krwionośny umożliwia transport tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy narządami, dostarcza do nich substancje pokarmowe, jak także klasyfikuje ciepłotę naszego ciała.
Dolegliwości układu krwionośnego:
Agranulocytoza
Anemia
Arrythmia
Arytmia
Bladość
CAD
Dolegliwość Buergera
Dolegliwość niedokrwienna serca
Dolegliwość Vaqueza
Dolegliwość von Willebranda
Dolegliwość wieńcowa
Coronary artery disease
Czerwienica prawdziwa
Dławica sercowa
Dusznica boląca
Granulocytopenia
Hemofilia A i B
Hipereozynofilia
Hiperlipoproteinemie
Infarctus myocardii
Krwawiączka A i B
Krwiak
Krwioplucie
Leukocytopenia
Leukopenia
Limfopenia
Małopłytkowość samoistna i wtórna
Megakariocytopenia
Miażdżyca
MIC
Morbus ischaemicus cordis
Nadciśnienie tętnicze
Nadkrwistość
Niedokrwistość
Niewydolność krążenia
Odmrożenia
Omdlenie
Ostra niewydolność krążenia
Pancytopenia
Plucie krwią
Podbiegnięcie krwawe
Porażenie prądem elektrycznym
Przewlekła niewydolność krążenia
Przewlekła niewydolność wieńcowa
Rażenie piorunem
Sinica
Siniec
Skazy krwotoczne
Wstrząs urazowy
Zaburzenia krzepnięcia krwi
Zaburzenie rytmu serca
Zakrzepowe zapalenie żył
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic i żył
Zapalenie wsierdzia
Zawał mięśnia sercowego
Zawał płuc
Zawał serca
Zespół Kawasaki
Żylaki
Żylaki przełyku
Przyczyny Udar Mózgu:
Objawy spowodowanym poprzez zmiany naczyniowe zaburzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje wtedy, gdy krew nie dopływa do mózgu w odpowiedniej ilości, bo napotyka na przeszkodę w formie układ krwionośny.
Przyczyny Układ Pokarmowy:
Objawy zespół narządów, których kluczowym zadaniem jest obróbka mechaniczna przyjmowanych pokarmów i wydobycie z nich jak największej ilości substancji odżywczych, które mogą zostać wykorzystane poprzez układ krwionośny.
Przyczyny Układ Kostny:
Objawy zwyczajnie szkielet człowieka. To jest zespół wszystkich kości, które razem tworzą ciało człowieka. Zasadniczo układ ten można podzielić na dwie kluczowe części. Pierwsza część to szkielet osiowy układ krwionośny.
Przyczyny Układ Dokrewny:
Objawy innymi słowami układ hormonalny. Razem z układem nerwowym jest od odpowiedzialny za poprawne reakcje organizmu i jego zgodne przystosowanie się do zmieniających się ustawicznie warunków panujących układ krwionośny.

Jak leczymy Układ Krwionośny znaczenie w słowniku medycyny Jak leczy się U .

  • Dodano:
  • Autor: