SKUTKI ACEFALIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Acefalia co to znaczy. Czym jest dotyczy wielu bezkręgowców, z całkowitym brakiem głowy (na.

Czy przydatne?

Co to jest Acefalia

Definicja z ang. Acefalia, z niem. acephaly.

Co znaczy Acefalia: brak głowy albo części głowowej u zwierząt; b. pierwotna dotyczy wielu bezkręgowców, z całkowitym brakiem głowy (na przykład gąbki), z obecnością jedynie zwojów głowowych (na przykład nicienie) albo z lekka wyodrębnioną głową (na przykład brzuchorzęski); b. wtórna dotyczy nie wszystkich pasożytów w stadium larwy albo dorosłym
Przyczyny Afazja:
Powody całkowite zniesienie zdolności mówienia (afazja ruchowa ? motoryczna) albo rozumienia mowy (afazja czuciowa ? sensoryczna) w rezultacie uszkodzenia ośrodków w mózgu. Występuje u dzieci z już acefalia.
Przyczyny Asfiksja:
Powody niedotlenienie organizmu powstałe w rezultacie uszkodzenia albo zatkania dróg oddechowych, również wskutek zniszczenia albo zalania (na przykład poprzez wodę w trakcie utonięcia) pęcherzyków płucnych acefalia.
Przyczyny Abulia:
Powody Zaburzenie to, zależnie od stopnia nasilenia, uniemożliwia choremu podejmowanie działań. Przy sporym nasileniu abulii nawet łatwe czynności codzienne, jak wstanie z łóżka, mycie się, są niewykonalne acefalia.
Przyczyny Antropometria:
Powody metod pomiarowych pozwalających na ścisłe badanie zróżnicowania cech mierzalnych człowieka i ich zmienności w rozwoju osobniczym. Uzyskiwane rezultaty są porównywane sposobami statystycznymi i acefalia.

Czym jest Acefalia znaczenie w słowniku Definicje A .

  • Dodano:
  • Autor: