SKUTKI ALALIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Alalia co to znaczy. Czym jest stwierdzane u dzieci dobrze słyszących z prawidłowym.

Czy przydatne?

Co to jest Alalia

Definicja z ang. Alalia, z niem. Alalia.

Co znaczy Alalia: opóźnienie rozwoju zdolności mówienia albo rozumienia mowy, stwierdzane u dzieci dobrze słyszących z prawidłowym postępem psychoruchowym, bez zaburzeń aparatu mowy. Powstaje najprawdopodobniej w rezultacie opóźnionego dojrzewania mózgu
Przyczyny Anabolizm:
Powody Reakcje metaboliczne kierujące do wytworzenia złożonych związków chemicznych z prostych cząsteczek alalia.
Przyczyny Atropina:
Powody alkaloid tropanowy z roślin psiankowatych; użytkowana jako lek hamujący czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego i jako odtrutka w zatruciu pestycydami ? estrami organicznymi kwasu fosforowego i alalia.
Przyczyny Antykodon:
Powody w cząsteczce tRNA, komplementarna do kodonu w cząsteczce mRNA. Dopasowanie antykodonu cząsteczki tRNA do kodonu mRNA umożliwia włączenie aminokwasu przenoszonego poprzez cząsteczkę tRNA do alalia.
Przyczyny Altruizm:
Powody zorientowane na bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym faktorem kształtowania a. u dzieci i młodzieży jest alalia.

Czym jest Alalia znaczenie w słowniku Definicje A .

  • Dodano:
  • Autor: