SKUTKI ANTYKODON PRZYCZYNY.
Pojęcie Antykodon co to znaczy. Czym jest kodonu w cząsteczce mRNA. Dopasowanie antykodonu.

Czy przydatne?

Co to jest Antykodon

Definicja z ang. Antycodone, z niem. anticodon.

Co znaczy Antykodon: Trójka nukleotydów w cząsteczce tRNA, komplementarna do kodonu w cząsteczce mRNA. Dopasowanie antykodonu cząsteczki tRNA do kodonu mRNA umożliwia włączenie aminokwasu przenoszonego poprzez cząsteczkę tRNA do wytwarzanej cząsteczki białka
Przyczyny Antropometria:
Powody metod pomiarowych pozwalających na ścisłe badanie zróżnicowania cech mierzalnych człowieka i ich zmienności w rozwoju osobniczym. Uzyskiwane rezultaty są porównywane sposobami statystycznymi i antykodon.
Przyczyny Asekuracja:
Powody przed niefortunnym wypadkiem w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych. Odznacza się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z ćwiczącym, asekurację aktywną, kiedy on antykodon.
Przyczyny Alfabet Palcowy:
Powody mechanizm znaków literowych wykorzystywany do porozumiewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie wszystkich systemach mowy manualnej, poszczególne antykodon.
Przyczyny Atopia:
Powody uwarunkowana skłonność do reakcji anafilaktycznej (u 60 ? 70% chorych istnieją w rodzinie dolegliwości atopowe). Etiopatogeneza wciąż jeszcze nie jest w pełni wytłumaczona. Istnieje zespół zaburzeń antykodon.

Czym jest Antykodon znaczenie w słowniku Definicje A .

  • Dodano:
  • Autor: