SKUTKI ATROPINA PRZYCZYNY.
Pojęcie Atropina co to znaczy. Czym jest użytkowana jako lek hamujący czynności gruczołów.

Czy przydatne?

Co to jest Atropina

Definicja z ang. Atropine, z niem. Atropin.

Co znaczy Atropina: silnie trujący alkaloid tropanowy z roślin psiankowatych; użytkowana jako lek hamujący czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego i jako odtrutka w zatruciu pestycydami ? estrami organicznymi kwasu fosforowego i w chorobie Parkinsona; antagonista acetylocholiny (rozszerza źrenice)
Przyczyny Azbestoza:
Powody pylica azbestowa, dolegliwość wywołana wniknięciem do organizmu włókienek azbestu; objawia się zwłóknieniem płuc, prowadzi do niewydolności oddechowej i nowotworów atropina.
Przyczyny Aerozoloterapia:
Powody do wdychania drobnych cząsteczek różnego rodzaju środków leczniczych a również na pokrywaniu nimi powierzchni skóry, błon śluzowych albo tworzeniu na nich warstwy ochronnej.Znajduje wykorzystanie atropina.
Przyczyny Adenoma:
Powody nowotwór delikatny. Występuje dosyć regularnie u dzieci w tych narządach, jak: tarczyca, nadnercze, przysadka mózgowa, jajnik, jądro. Może także występować pod postacią złośliwą jako gruczolakorak atropina.
Przyczyny Alalia:
Powody zdolności mówienia albo rozumienia mowy, stwierdzane u dzieci dobrze słyszących z prawidłowym postępem psychoruchowym, bez zaburzeń aparatu mowy. Powstaje najprawdopodobniej w rezultacie opóźnionego atropina.

Czym jest Atropina znaczenie w słowniku Definicje A .

  • Dodano:
  • Autor: