SKUTKI AUKSYNY PRZYCZYNY.
Pojęcie Auksyny co to znaczy. Czym jest rozpowszechnionym naturalnym przedstawicielem jest kwas.

Czy przydatne?

Co to jest Auksyny

Definicja z ang. Auxins, z niem. Auxin.

Co znaczy Auksyny: ekipa hormonów roślinnych, których w najwyższym stopniu rozpowszechnionym naturalnym przedstawicielem jest kwas indolilo-3-octowy (IAA); istnieje także sporo syntetycznych związków (na przykład kwas dichlorofenoksyoctowy, 2,4-D) o działaniu podobnym do auksyn naturalnych; a. regulują sporo mechanizmów rozwojowych u roślin, jak przyrost wydłużeniowy komórek, podziały komórkowe, rozgałęzianie się pędów, ukorzenianie, ruchy roślin, postęp owoców
Przyczyny Alkaptonuria:
Powody uwarunkowany defekt oksydazy homogentyzynowej. Rozpoznanie: u niemowlęcia ? ciemne zabarwienie moczu; w II dekadzie życia ? ochronoza (ciemna pigmentacja chrząstek, ścięgien, więzadeł, twardówek oczu auksyny.
Przyczyny Afazja:
Powody całkowite zniesienie zdolności mówienia (afazja ruchowa ? motoryczna) albo rozumienia mowy (afazja czuciowa ? sensoryczna) w rezultacie uszkodzenia ośrodków w mózgu. Występuje u dzieci z już auksyny.
Przyczyny Atest:
Powody określający właściwości gotowego wyrobu albo materiału i potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami. Atesty wydawane są poprzez upoważnione do tego instytucje, w auksyny.
Przyczyny Agrawacja:
Powody przejaskrawianie istniejących drobnych choroby. Agrawacja ma na celu osiągnięcie ustalonych korzyści. U dzieci regularnie powodem agrawacji jest chęć skoncentrowania na sobie uwagi rodziców albo auksyny.

Czym jest Auksyny znaczenie w słowniku Definicje A .

  • Dodano:
  • Autor: