SKUTKI CHEMIOTERAPIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Chemioterapia co to znaczy. Czym jest drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych.

Czy przydatne?

Co to jest Chemioterapia

Definicja z ang. Chemotherapy, z niem. Chemotherapie.

Co znaczy Chemioterapia: pokonywanie chorób infekcyjnych poprzez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych i dolegliwości nowotworowej poprzez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi. Na podstawie budowie chemicznej i mechanizmie działania cytostatyki można podzielić na następujące ekipy: a) leki alkilujące (na przykład cyklofosfamid, ifosfamid, chlormetyna, karmustyna, cisplatyna i in.), b) antymetabolity (na przykład metotreksat, fluorouracyl, merkaptopuryna i in.), c) antybiotyki przeciwnowotworowe (na przykład daktynomycyna, bleomycyna), d) leki hamujące mitozę komórki (na przykład winkrystyna, winblastyna, etopozyd i in.), e) cytostatyki o złożo­nym mechanizmie działania (na przykład prokarba-zyna i in.)
Przyczyny Choroby Społeczne:
Powody przeważnie o charakterze przewlekłym, występujących z sporą częstością i powodujących znaczące utraty socjalne wskutek przedwczesnych zgonów, inwalidztwa, absencji chorobowej i wydatków leczenia; do chemioterapia.
Przyczyny Chimera:
Powody genetycznie różnych komórek; ch. roślinna może się składać z tych samych genotypów jądrowych, ale z mieszaniny genetycznie różnych plastydów; chimera heterologiczna utworzona jest z komórek albo chemioterapia.
Przyczyny Ćwiczenia Równowaźne:
Powody ć. ruchowych, mających na celu dostarczanie odpowiednich bodźców zmys­łowi równowagi ? układowi przedsionko­wemu ? znajdującemu się w -? uchu we­wnętrznym. Wspólnie z postępem i osiąganiem sprawności chemioterapia.
Przyczyny Chromosomy:
Powody każda składająca się z dwóch połączonych ramion, utworzone z tys. genów, które przenoszą genetyczne wiadomości, niezbędne do rozwoju i utworzenia tkanek organizmu. Poszczególne komórki ludzkiego chemioterapia.

Czym jest Chemioterapia znaczenie w słowniku Definicje C .

  • Dodano:
  • Autor: