SKUTKI CHEMIOTERAPIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Chemioterapia co to znaczy. Czym jest drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych.

Czy przydatne?

Co to jest Chemioterapia

Definicja z ang. Chemotherapy, z niem. Chemotherapie.

Co znaczy Chemioterapia: pokonywanie chorób infekcyjnych poprzez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych i dolegliwości nowotworowej poprzez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi. Na podstawie budowie chemicznej i mechanizmie działania cytostatyki można podzielić na następujące ekipy: a) leki alkilujące (na przykład cyklofosfamid, ifosfamid, chlormetyna, karmustyna, cisplatyna i in.), b) antymetabolity (na przykład metotreksat, fluorouracyl, merkaptopuryna i in.), c) antybiotyki przeciwnowotworowe (na przykład daktynomycyna, bleomycyna), d) leki hamujące mitozę komórki (na przykład winkrystyna, winblastyna, etopozyd i in.), e) cytostatyki o złożo­nym mechanizmie działania (na przykład prokarba-zyna i in.)
Przyczyny Ćwiczenia Równowaźne:
Powody ć. ruchowych, mających na celu dostarczanie odpowiednich bodźców zmys­łowi równowagi ? układowi przedsionko­wemu ? znajdującemu się w -? uchu we­wnętrznym. Wspólnie z postępem i osiąganiem sprawności chemioterapia.
Przyczyny Cechy Płciowe Pierwotne:
Powody zespół narządów płciowych rozwijających się u osobnika o określonej płci genetycznej, różnych u przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej chemioterapia.
Przyczyny Cukier Gronowy:
Powody występujący w przyrodzie cukier prosty. W pokarmach występuje w sokach owocowych, a w przewodzie pokarmowym powstaje w rezultacie trawienia sacharozy, skrobi, laktozy i maltozy. Przenoszony poprzez chemioterapia.
Przyczyny Chloroplasty:
Powody charakterystyczne dla roślin i nie wszystkich protistów. Należą one do plastydów zawierający zielony barwnik chlorofil i są strukturą, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy. W jego trakcie energia chemioterapia.

Czym jest Chemioterapia znaczenie w słowniku Definicje C .

  • Dodano:
  • Autor: