SKUTKI CZERNIAK ZŁOŚLIWY PRZYCZYNY.
Pojęcie Złośliwy Czerniak co to znaczy. Czym jest znamienia barwnikowego, które uległo złośliwej.

Czy przydatne?

Co to jest Złośliwy Czerniak

Definicja z ang. Malignant melanoma, z niem. malignes Melanom.

Co znaczy Czerniak złośliwy: (melanoma malignum); Ognisko pierwotne może być w miejscu - znamienia barwnikowego, które uległo złośliwej metaplazji, w odbytnicy, nadnerczach, wątrobie, oku, skórze, błonach śluzowych. Należy pamiętać, by znamiona barwnikowe nie były drażnione, ponieważ mogą się uzłośliwić, powodując wystąpienie czerniaka złośliwego. Symptomy: twardy guzek, ciemny, o nierównych granicach. Mogą także wystąpić guzki "satelitarne". Błyskawicznie dochodzi do przerzutów drogą krwionośną i limfatyczną do płuc, wątroby, kości i węzłów chłonnych
Przyczyny Choroby Tropikalne:
Powody dolegliwości występujące endemicznie w państwach podzwrotnikowych i równikowych, raczej zakaźne i pasożytnicze (na przykład malaria, żółta febra, śpiączka czerniak złośliwy.
Przyczyny Chrom:
Powody rozpowszechniony w tkankach. Występuje w wyjątkowo małych ilościach, lecz jego niedobory wywołują zahamowanie wzrostu. Zapewnia poprawne działanie insuliny wchodząc w skład tak zwany czynnika czerniak złośliwy.
Przyczyny Celiakia:
Powody przewodu pokarmowego o podłożu immunologicznym występująca raczej u niemowląt i małych dzieci; wywołana genetycznym defektem przemiany białek, z wtórnym zaburzeniem wchłaniania tłuszczów, polegającym czerniak złośliwy.
Przyczyny Choroba Popromienna:
Powody postać zespołu popromiennego; występuje kilka godz. po albo bezpośrednio po jednokrotnym napromieniowaniu całego ciała promieniowaniem jonizującym, dawką około 0,5 Gy; symptomy to brak łaknienia czerniak złośliwy.

Czym jest Czerniak złośliwy znaczenie w słowniku Definicje C .

  • Dodano:
  • Autor: