SKUTKI DECYBEL PRZYCZYNY.
Pojęcie Db Decybel co to znaczy. Czym jest poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców.

Czy przydatne?

Co to jest Db Decybel

Definicja z ang. Decybel (db), z niem. Das Dezibel (db).

Co znaczy Decybel (db): logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych użytkowanych do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej wartości; jest wartością umowną. Służy także do mierzenia natężenia hałasu
Przyczyny Dyzartria:
Powody zaburzenie mowy, wynikające z upośledzenia aparatu mowy ? mięśni Aarg, języka, podniebienia miękkiego, krtani. Mowa staje się powolna, bełkotliwa decybel (db).
Przyczyny DES (Dietylostilbestrol):
Powody estrogen, użytkowany w latach pięć dziesiątych (raczej w stanach zjednoczonych ameryki) do leczenia poronienia zagrażającego we wczesnej ciąży, był powodem poważnych wad układu rozrodczego u dzieci decybel (db).
Przyczyny Dopamina:
Powody powstaje jako pierwsza w toku przemiany tyrozyny. Pełni funkcję przekaźnika impulsów w synapsach ośrodkowego układu nerwowego. Spora liczba dopaminy występuje w układzie pozapiramidowym (jądro decybel (db).
Przyczyny Drobnoustroje:
Powody mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do decybel (db).

Czym jest Decybel (db znaczenie w słowniku Definicje D .

  • Dodano:
  • Autor: