SKUTKI DIALIZA PRZYCZYNY.
Pojęcie Dializa co to znaczy. Czym jest makrocząsteczek z roztworu wykorzystująca umiejętność.

Czy przydatne?

Co to jest Dializa

Definicja z ang. Dialysis, z niem. Dialyse.

Co znaczy Dializa: 1) sposób oddzielania substancji drobnocząsteczkowych od makrocząsteczek z roztworu wykorzystująca umiejętność przepuszczania poprzez nie wszystkie błony tylko drobnych cząsteczek; bazuje na umieszczeniu roztworu z rozdzielanymi substancjami w naczyniu, którego ściany (albo jedna ze ścian) są błoną przepuszczalną tylko dla rozpuszczalnika i drobnych cząsteczek, które natomiast zostaje umieszczone w naczyniu z sporą objętością samego rozpuszczalnika; substancje drobnocząsteczkowe dążąc do wyrównania stężeń w obu przedziałach opuszczają roztwór wyjściowy, który z czasem może być prawie kompletnie oczyszczony z drobnocząsteczek; używana jest w procedurach izolowania białek z materiału biologicznego; 2) metoda oczyszczania krwi z drobnocząsteczkowych produktów przemiany materii, użytkowana w niewydolności nerek, albo z toksyn w okresie zatruć; błoną przepuszczalną może być otrzewna jamy brzusznej (d. otrzewnowa); w razie d. zewnątrzustrojowej (hemodializy) wyprowadza się krew z żyły do dializatora zaopatrzonego w błonę przepuszczalną dla drobnych cząstek i oczyszczający płyn dializacyjny
Przyczyny Deprywacja Sensoryczna:
Powody dopływu bodźców do narządów zmysłu, szczególnie negatywna w razie małych dzieci (moment niemowlęcy) z racji na znaczenia jakości stymulacji zmysłowej we inicjalnych etapach rozwoju intelektualnego dializa.
Przyczyny Delirium:
Powody zaburzenia świadomości objawiające się niepokojem ruchowym, lękiem, omamami i iluzjami. Orientacja co do własnej osoby jest normalnie zachowana, z kolei zaburzony jest odbiór otoczenia dializa.
Przyczyny Debilizm Motoryczny:
Powody zespół zaburzeń motorycznych, opierających na niezborności ruchów, niezręczności spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego. Termin debilizmmotoryczny wprowadzony został poprzez M. Duprego dializa.
Przyczyny Dojrzewanie:
Powody pokwitanie) moment życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością dializa.

Czym jest Dializa znaczenie w słowniku Definicje D .

  • Dodano:
  • Autor: