SKUTKI PAPIEROSOWY PRZYCZYNY.
Pojęcie Papierosowy Dym co to znaczy. Czym jest bo obejmuje także dym z cygar, cygaretek, fajki.

Czy przydatne?

Co to jest Papierosowy Dym

Definicja z ang. Cigarette smoke, z niem. Zigarettenrauch.

Co znaczy Dym papierosowy: Dym tytoniowy jest definicją szerszym, niż dym papierosowy, bo obejmuje także dym z cygar, cygaretek, fajki. Jednak terminy te regularnie stosuje się zamiennie. Dym tytoniowy i papierosowy, podobnie jak dym pochodzący z innych źródeł, jest aerozolem, na który złożona jest etap cząsteczkowa i etap gazowa. W żarzącym się papierosie w konsekwencji gradientu temp. ma miejsce stan pewnej fizykochemicznej równowagi dynamicznej pomiędzy etapami: gazową i stałą, a fazą, która w normalnych uwarunkowaniach jest fazą ciekłą. Dlatego ustala się ją jako fazę stało-ciekłą i ciekło-gazową. Dla uproszczenia można posłużyć się pojęciami: etap gazowa, etap cząsteczkowa - obie powstają w strefie żarzenia się wałka tytoniowego, której temp. osiąga 900° Celsjusza
Przyczyny Diatermia:
Powody a więc głębokiego przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych ogromnej częstotliwości. Źródłem prądu są szczególne rodzaje aparatów, z których przewodami płynie on do elektrod dym papierosowy.
Przyczyny Depo-Provera:
Powody środek antykoncepcyjny o najwyższej skuteczności; jednokrotne wstrzyknięcie hormonu dym papierosowy.
Przyczyny Daltonizm:
Powody polegająca na braku umiejętności widzenia barw, występująca w następstwie urazów albo jako dolegliwość o podłożu genetycznym, związana z allelami recesywnymi dziedziczonymi w sposób sprzężony z płcią dym papierosowy.
Przyczyny Dysmorfofobia:
Powody natrętna myśl o własnej brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten przeważnie spotykany jest w przebiegu nerwicy dym papierosowy.

Czym jest Dym papierosowy znaczenie w słowniku Definicje D .

  • Dodano:
  • Autor: