SKUTKI DYSFAGIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Dysfagia co to znaczy. Czym jest przechodzenia pokarmów albo płynów z j. ustnej i gardło i.

Czy przydatne?

Co to jest Dysfagia

Definicja z ang. Dysphagia, z niem. Dysphagie.

Co znaczy Dysfagia: ustalenie oznaczające truaności albo niemożność połykania (przechodzenia pokarmów albo płynów z j. ustnej i gardło i przełyk do żołądka). Może być wywołana wieloma powodami, zarówno o charakterze zmian anatomicznych, jak i samej czynności połykania. Do głownych przyczyn anatomicznych należą wady porzełyku, przerost odźwiernika, stany zapalne j. ustnej i żuchwy. Powody zaburzeń czynności połykania mogą być następujące: dolegliwości układu nerwowego dotyczące nerwów obwodowych, połączeń nerwowo mięśniowych albo samego mózgu
Przyczyny Dreszcze:
Powody szybkich, słabych skurczów mięśni szkieletowych całego ciała (drżenie ujawnia się między innymi szczękaniem zębów), połączone z powstawaniem tak zwany gęsiej skórki i uczuciem zimna; reakcja na dysfagia.
Przyczyny Deprywacja Emocjonalna:
Powody pozbawienia możliwości zaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi i więzi emocjonalnej z opiekunami. U niemowląt prowadzi do poważnych i trwałych zaburzeń rozwoju (dolegliwość dysfagia.
Przyczyny Dyskalkulia:
Powody niemożność opanowania fundamentalnych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych. Przejawiają dysfagia.
Przyczyny Dyzartria:
Powody zaburzenie mowy, wynikające z upośledzenia aparatu mowy ? mięśni Aarg, języka, podniebienia miękkiego, krtani. Mowa staje się powolna, bełkotliwa dysfagia.

Czym jest Dysfagia znaczenie w słowniku Definicje D .

  • Dodano:
  • Autor: