SKUTKI DZIEWORÓDZTWO PRZYCZYNY.
Pojęcie Dzieworództwo co to znaczy. Czym jest potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt w.

Czy przydatne?

Co to jest Dzieworództwo

Definicja z ang. Parthenogenesis, z niem. Parthenogenese.

Co znaczy Dzieworództwo: (partenogeneza) rozmnażanie jednopłciowe, postęp organizmu potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt w uwarunkowaniach naturalnych spotykane u przywr, wrotków, nie wszystkich nicieni i owadów, a również niekiedy u pajęczaków, skorupiaków, ryb, płazów i gadów; może być zjawiskiem przypadkowym (? p. przypadkowa), stałym (? p. obowiązkowa) albo cyklicznym (? p. cykliczna), może być spowodowana sztucznie (? p. sztuczna); potomstwo powstałe partenogenetycznie może być haploidalne (? p. haploidalna) albo diploidalne (? p. diploidalna); niekiedy dochodzi do rozwoju potomnych organizmów z komórki jajowej, gdzie po zapłodnieniu (syngamii) nie doszło do kariogamii (? androgeneza, ? ginogeneza); u roślin rodzaj ? apomiksji opierający na rozwoju zarodka w woreczku zalążkowym z niezapłodnionej komórki jajowej
Przyczyny Dojrzewanie:
Powody pokwitanie) moment życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością dzieworództwo.
Przyczyny Drożdże:
Powody workowców (Ascomycetes) żyjące na owocach, śluzowatych wyciekach roślin, w hodowlach płynów ulegających fermentacji, zimujące w glebie. Mają postać jajowatych, kulistych lub wałeczkowatych dzieworództwo.
Przyczyny Dur Plamisty:
Powody tyfus plamisty, ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie, spowodowany jest poprzez riketsje dzieworództwo.
Przyczyny Daltonizm:
Powody polegająca na braku umiejętności widzenia barw, występująca w następstwie urazów albo jako dolegliwość o podłożu genetycznym, związana z allelami recesywnymi dziedziczonymi w sposób sprzężony z płcią dzieworództwo.

Czym jest Dzieworództwo znaczenie w słowniku Definicje D .

  • Dodano:
  • Autor: