SKUTKI CHOROBA OLLIERA PRZYCZYNY.
Definicja Olliera Choroba co to znaczy. Czym jest dochodzi do zaburzeń wzrastania opierających na.

Czy przydatne?

Definicja Olliera Choroba

Definicja z ang. Ollier's disease, z niem. Ollier-Krankheit.

Co to jest Choroba Olliera: Dolegliwość Olliera jest chorobą w przebiegu której dochodzi do zaburzeń wzrastania opierających na nierównomiernym wzroście powodującym kątowe zagięcia kości albo różnicę w ich długości. Mechanizm chorobowy toczy się w rejonie przynasad, czasami nasad kości a więc na terytorium gdzie kości rosną. Zmiany umiejscawiają się przeważnie w kości ramiennej, udowej, promieniowej, w kościach śródręcza i śródstopia i w paliczkach. W wielu sytuacjach zajęte są kości miednicy, z kolei rzadko łopatka, mostek, żebra i czaszka. Dolegliwość umiejscawia się najczęściej po jednej stronie ciała. Częstość występowania u obu płci jest porównywalna. Pacjenci wymagają również obserwacji w kierunku onkologicznym, bo istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów. Powody Powód dolegliwości nie jest znana. Najprawdopodobniej jest rezultatem wczesnopłodowych zaburzeń rozwojowych. Symptomy Nieprawidłowości w kostnieniu chrzęstnym nasad kości długich wywołują różnorodne zniekształcenia w formie rozrastających się mas chrzęstnych i zaburzenia wzrostu. Rozpoznanie Rozpoznanie ustalasię we inicjalnym dzieciństwie, kiedy to zniekształcenia rąk albo nierównomierny przyrost kończyn zwracają uwagę rodziców na wadę kośćca. W badniu RTG stwierdza się charakterystyczne zmiany, do których dochodzi w przebiegu dolegliwości. Leczenie Leczenie dolegliwości bazuje przy sporych róznicach długości na operacyjnym wydłużaniu kości, a przy zniekształceniach kątowych na leczeniu operacyjnym. Jeżeli guzowate masy przeszkadzają w wykonywaniu ustalonych czynności albo oszpecają usuwa się je chirurgicznie i to jeszcze w momencie wzrostu dziecka
Skutki Choroba Scheuermanna:
Objawy Scheuermanna nazywana także jałową martwicą kręgosłupa albo młodzieńczą kifozą, jest jedną z wielu chorób zaliczanych do tak zwanych "jałowych martwic kości" a więc chorób gdzie cochodzi do choroba olliera.
Skutki Choroba Osgood-Schlattera:
Objawy Schlattera (osteochondropathia, osteochondrosis tuberositas tibiae, jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej) jest samoistnie przemijającą martwicą jałową jądra albo jąder kostnienia choroba olliera.
Skutki Choroba Perthesa:
Objawy Perthesa (martwica Legg-Calve-Waldenstrom-Perthesa, Coxa plana, Osteochondrosis coxae iuvenilis) jest idiopatyczną młodzieńczą, niedokrwienną martwicą głowy kości udowej. To jest samoistnie choroba olliera.
Skutki Czerniak Złośliwy:
Objawy melanoma malignum) to nowotwór złośliwy wywodzący się z melanocytów, komórek barwnikowych wytwarzających i zawierających melaninę. Czerniak przeważnie umiejscawia się na skórze, lecz może także choroba olliera.

Czym jest Choroba Olliera słownik Znaczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: