SKUTKI CHOROBA SCHEUERMANNA PRZYCZYNY.
Definicja Scheuermanna Choroba co to znaczy. Czym jest kręgosłupa albo młodzieńczą kifozą, jest.

Czy przydatne?

Definicja Scheuermanna Choroba

Definicja z ang. Scheuermann disease, z niem. Morbus Scheuermann.

Co to jest Choroba Scheuermanna: Dolegliwość Scheuermanna nazywana także jałową martwicą kręgosłupa albo młodzieńczą kifozą, jest jedną z wielu chorób zaliczanych do tak zwanych "jałowych martwic kości" a więc chorób gdzie cochodzi do obumierania tkanki kostnej i chrzestnej bez udziału chorobotwórczych drobnoustrojów. Istotą dolegliwości jest zaburzenie kostnienia trzonów kręgów kręgosłupa przeważnie w odcinku piersiowym kręgosłupa na skutek jałowej martwicy tych trzonów. Klinowate zniekształcenie trzonów kręgowych skutkuje pogłębienie fizjologicznego wygięcia kręgosłupa piersiowego. Na skutek powiększania się krzywizny opóźnia się przyrost kręgosłupa i zmieniają się jego obciążenia. Występuje dysproporcja pomiędzy wytrzymałością tkanki kostnej a jej obciążeniem co skutkuje, iż pewne ekipy mięśni ulegają rozciągnięciu i osłabieniu a inne przykurczają się zwiększając jeszcze bardziej nieprawidłowość obciążeń kręgosłupa. Dochodzi do wady postawy wyrażającej się pochyleniem tułowia i tak zwany okrągłymi plecami. Dolegliwość Scheuermanna występuje raczej pośród chłopców pomiędzy 14 a 17 rokiem życia, u dziewcząt przejawia się pomiędzy 12 a 14 r. ż. Dolegliwość regularnie pojawia się rodzinnie i może współistnieć z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Mechanizm chorobowy trwa z reguły 2 - 3 lata i więcej. Nie leczona dolegliwość Scheuermanna skutkuje zeszpecenie i trwałe ograniczenie sprawności życiowej. Powody Etiologia dolegliwości jest nieznana, a rezultaty badań wykazują, iż zmiany chorobowe zaczynają się od niewielkiego, podchrząstkowo położonego pola martwicy, spowodowanej niedokrwieniem tętniczym. Powody niedokrwienia mogą być różnorodne: predyspozycje wrodzone przeciążenia mikrourazy zaburzenia hormonalne zatory inne Do zaburzeń ukrwienia dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży przez wzgląd na brakiem połączeń pomiędzy krążeniem nasadowym i przynasadowym. Szybka przebudowa kości u dzieci zazwyczaj sprzyja regeneracji pole martwicy, lecz może pozostać po niej deformacja co może doprowadzić z powodu do inicjalnych zmian zwyrodnieniowych. Symptomy Charakterystycznym symptomem dolegliwości jest: ból w rejonie kręgosłupa, przeważnie tępy i rozlany uczucie zmęczenia stopniowe pogarszanie się postawy ciała pochylanie naprzód tworzenie się okrągłych pleców rosnące ograniczenie ruchomości kręgosłupa powstawanie przykurczy zgięciowych w stawach biodrowych pojawiające się zniekształcenia kości Ból w rejonie kręgosłupa: powiększa się po wysiłku albo zmęczeniu raczej przy czynnościach w pozycji pochylonej naprzód, stojącej albo siedzącej ustępuje albo minimalizuje się po odpoczynku w odpowiedniej pozycji leżącej albo siedzącej, z zapewnieniem odciążenia kręgosłupa W nie wszystkich sytuacjach stwierdza się symptomy neurologiczne wynikające z uszkodzenia nerwów obwodowych. Leczenie Celem leczenia jest: zapobieganie progresji deformacji, uwolnienie od bólu, zapobieganie zmianom zwyrodnieniowym kręgosłupa i korekcja kosmetyczna deformacji. W zależności od stopnia zaawansowania dolegliwości i wieku pacjenta chorbę Scheuermanna leczy się zachowawczo albo operacyjnie. W lżejszych sytuacjach stosuje się: ćwiczenia mięśni grzbietu w celu powstania tak zwany ochronnego gorsetu mięśniowego naukę utrzymywania prawidłowej postawy ćwiczenia z zastosowaniem stołu wyciągowego i tak zwanyautowyciągi gorsety ortopedyczne W sytuacjach o delikatnym przebiegu leczenie zachowawcze prowadzi się do uzyskania dojrzałości kostnej kręgosłupa. Po zakończeniu wzrostu kostnego deformacja kifotyczna nie pogłębia się, ale choroby bólowe mogą trwać nadal. W chorobie przebiegającej z rozległym klinowaceniem trzonów kręgowych niezbędne jest z reguły wykorzystywanie łóżeczka gipsowego poprzez 2 - 3 miesiące z następczym noszeniem gorsetu ortopedycznego poprzez dalszych kilka miesięcy. Wskazaniami do operacyjnego leczenia Dolegliwości Scheuermanna są: ból, intensywnie narastająca kifoza, ograniczenie ruchomości oddechowej klatki piersiowej
Skutki Choroba Osgood-Schlattera:
Objawy Schlattera (osteochondropathia, osteochondrosis tuberositas tibiae, jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej) jest samoistnie przemijającą martwicą jałową jądra albo jąder kostnienia choroba scheuermanna.
Skutki Choroba Méniere´A:
Objawy Méniere’a bazuje na zaburzeniach w obrębie ucha wewnętrznego spowodowanych nieprawidłowościami w dziedzinie składu płynów znajdujących się w uchu wewnętrznym (przychłonki i śródchłonki). Zaburzenia choroba scheuermanna.
Skutki Czerniak Złośliwy:
Objawy melanoma malignum) to nowotwór złośliwy wywodzący się z melanocytów, komórek barwnikowych wytwarzających i zawierających melaninę. Czerniak przeważnie umiejscawia się na skórze, lecz może także choroba scheuermanna.
Skutki Choroba Zwyrodnieniowa Kręgosłupa:
Objawy zwyrodnieniowa kręgosłupa (spondyloarthrosis) bazuje na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw (chrząstki stawowej, warstwy podchrzęstnej kości, płynu stawowego, torebki stawowej choroba scheuermanna.

Czym jest Choroba Scheuermanna słownik Znaczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: