SKUTKI HEMOROIDY PRZYCZYNY.
Definicja Hemoroidy co to znaczy. Czym jest hemoroidami, a nieprawidłowo żylakami odbytu), stanowią.

Czy przydatne?

Definicja Hemoroidy

Definicja z ang. Hemorrhoids, z niem. Hämorrhoiden.

Co to jest Hemoroidy: Dolegliwości guzków krwawniczych (kolokwialnie zwane hemoroidami, a nieprawidłowo żylakami odbytu), stanowią powszechnie spotykaną dolegliwość występującą u ok. 50% populacji po 50. roku życia. Należy podkreślić, iż guzki krwawnicze odbytu (hemoroidy) to poprawne struktury anatomiczne znajdujące się wewnątrz kanału odbytu, mające budowę jamistą i zawierają liczne połączenia tętniczo-żylne, które mogą ulegać zmianom patologicznym i być powodem choroby. Ich kluczowym zadaniem jest utrzymanie szczelności odbytu a zwłaszcza gazów.PatogenezaRozwój dolegliwości hemoroidalnej przebiega etapowo. W startowym okresie połączenia żylno-tętnicze powiększają się a błona śluzowa rozciąga się. Dochodzi do stworzenia obrzęku i powstawania guzki krwawniczej. W późniejszym okresie rozwoju dolegliwości dodatkowo dochodzi do osłąbienia tkanki łącznej i więzadeł, co skutkuje wypadanie guzków krwawniczych poprzez kanał odbytu na zewnątrz.powody Jedną z w najwyższym stopniu trwałych nieprawidłowości w chorobie hemoroidalnej jest powiększone ciśnienie spoczynkowe w obrębie kanału odbytu. Zbite masy kałowe mogą utrudniać odpływ krwi żylnej, doprowadzając do obrzęku błony śluzowej, jej pękania i krwawienia (teoria hemodynamiczna). Powody dolegliwości hemorodalnej nie są w pełni znane, jednak w jej rozwoju spore znaczenie mają: przewlekłe zaparcia, przedłużone parcie na stolec, zaleganie kału w bańce odbytnicy, złe nawyki żywieniowe i dieta, która nie zawiera wystarczających ilości włókien pochodzących z warzyw i owocówniedostateczna liczba płynówbrak aktywności fizycznej,długie pozostawanie w pozycji stojącej albo siedzącej uwarunkowania genetyczne powiązane z pogarszaniem się stanu tkanek podporowych hemoroidów (teoria genetyczna) ciąża i poródpodeszły wiekbiegunki, częste wymiotyniewydolność sercanadciśnienie tętniczerak odbytnicy, guzy w jamie brzusznej, marskość wątroby Podział W zależności od stopnia zaawansowania dolegliwości odznacza się następujące postacie dolegliwości hemoroidalnej: I stopień - guzki krwawnicze jedynie w obrębie kanału odbytu, widoczne we wzierniku, które mogą uwypuklać się w trakcie parcia, jednak nie wypadają poza odbytII stopień - hemoroidy uwypuklają się na zewnątrz w trakcie parcia i w dalszym ciągu samoistnie powracająIII stopień - hemoroidy uwypuklają się w trakcie parcia i wymagają odprowadzenia ręcznego;IV stopień - to są trwale wypadnięte, nieodprowadzalne guzki krwawnicze. ObjawyNajczęstszym symptomem towarzyszącym chorobie hemoroidalnej jest bezbolesne krwawienie z odbytu żywoczerwoną krwią w czasie albo po defekacji. W nie wszystkich sytuacjach, kiedy dojdzie do powikłania postaci stanu zapalnego, obrzęku i uwięźnięcia guzków krwawniczych, pojawia się dodatkowo tępy ból w rejonie odbytu. W razie przewlekłego wypadania hemoroidów regularnie występuje świąd i pieczenie.Każde zgłaszane poprzez chorych krwawienie czy także inne symptomy z zakresu odbytu i odbytnicy, powinny być precyzyjnie omówione przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia.RozpoznanieChoroba hemoroidalna może maskować chorobę nowotworową jelta grubego, dlatego przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia, u każdego chorego z krwawieniem z odbytu niezbędne jest fundamentalne badanie proktologiczne. Złożona jest ono z poprawnie zebranego wywiadu, badania palpacyjnego jamy brzusznej, oglądania okolicy odbytu, badanie per rectum i rektoskopii. W razie trudności diagnostycznych konieczne może być wykonanie kolonoskopii.LeczenieSama obecność hemoroidów jako poprawnych struktur anatomicznych nie jest wskazaniem do leczenia. Objawowa dolegliwość hemoroidalna wymaga leczenia, które obejmuje: leczenie zachowawcze leczenie zabiegowe (sposób gumowej podwiązki, krioterapia, skleroterapia, fotokoagulacja) leczenie operacyjne W zależności od stopnia zaawansowania guzków krwawniczych przyjmuje się następujące leczenie: I stopień - leczenie zachowawcze albo podwiązanie sposobem Barrona II stopień - podwiązanie sposobem Barrona III stopień - podwiązanie sposobem Barrona albo wycięcie chirurgiczne IV stopień - wycięcie chirurgiczne Leczenie zachowawcze stosuje się w pierwszym okresie dolegliwości hemoroidalne i bazuje ono na stosowaniu diety bogatobłonnikowej, spżywaniu wystarczającej ilości płynów, unikaniu pokarmów zapierających i powodujących biegunkę. Jeżeli takie postępowanie nie przyniesie oczekiwanych efektów poprawy stanu chorego stosuje się sposoby instrumentalne albo leczenie chirurgiczne.Leczenie miejscoweMiejscowo działające leki zwiększają napięcie naczyń żylnych i oporność naczyń włosowatych, hamują postęp stanu zapalnego. Leki te wywierają także działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwświądowe i miejscowo znieczulające.Korzystne w zaostrzeniach dolegliwości hemoroidalnej są nasiadówki z kory dębu łagodzące ból w rejonie odbytu i obniżające napięcie zwieraczy odbytu. Rekomendowana temp. nasiadówek to 40°C, a czas około 10 min..Uzupełnieniem leczenia zachowawczego jest wykorzystywanie doustne preparatów zawierających związki flawonoidowych, które zwiększają napięcie naczyń żylnych, obniżają kruchość naczyń, zwiększają opór i obniżają przepuszczalność naczyń włosowatych, a również mają działanie przeciwzapalne. Związki flawonoidowe mogą być użytkowane u kobiet w ciąży i zmniejszają one ryzyko wtórnego krwawienia po leczeniu operacyjnym.Leczene dietetyczne Kluczową rolę w postępowaniu zachowawczym odgrywa leczenie dietetyczne mające na celu uzyskanie regularnych wypróżnień. Zaleca się wykorzystywanie diety z zawartością włóknika około 20-30 g/dobę, a również odpowiednią podaż płynów doustnie (około 2,5-3 l/dobę).Leczenei zabiegowe Usuwanie tkanki hemoroidalnej należy rozważyć dopiero wówczas, gdy zawiedzie leczenie zachowawcze. Krioterapia jest sposobem polegającą na zamrażaniu do -196°C dzięki ciekłego azotu albo zamrażanie do -89°C dzięki podtlenku azotu guzków hemoroidalnych w celu wywołania ich lokalnej martwicy. Sposoby tej w leczeniu hemoidów aktualnie nie stosuje się bo powodowała występowanie silnego bólu i wycieku cuchnącej treści z odbtyu i opóźniała gojenie rany.Skleroterapia bazuje na wstrzykiwanie do warstwy podśluzówkowej leków obliterujących, które wywołują zwłóknienie okolicy guzka krwawniczego. Obliteracja hemorodiów może powodować martwicę błony śluzowej, owrzodzenia i ropnie a również wystąpienie objawów dyzurycznych po podaniu środka obliterującego do gruczołu krokowego. Skuteczność obliteracji w razie objawowych hemoroidów wynosi powyżej 85%. Przeciwwskazaniami do tej sposoby są dolegliwości zapalne jelit, nadciśnienie wrotne, dolegliwości przebiegające z zaburzeniami odporności, zakażenie okolicy okołoodbytniczej i wypadnięcie zakrzepniętych hemoroidów.Fotokoagulacja podczerwienią bazuje na przykładaniu sondy i użyciu promieniowania podczerwieni do wywołania martwicy wypadającego guzka. Promieniowanie skierowane na szczyt guzka zamieniane jest na ciepło w głębi tkanek guzka krwawniczego powodując sklerotyzację tkanki hemoroidalnej.Zakładanie podwiązek gumowych na hemoroidy jest sposobem użytkowaną u chorych z I i II stopniem rozwoju dolegliwości, u których powtarzają się krwawienia i stany zapalne. Wykorzystywanie tego typu leczenia pozwoliło zmniejszyć liczbę chirurgicznych wycięć hemoroidów o 80%.sposób wg Longo (PPH - Procedure for Prolapse and Haemorrhoidectomy) to zabieg zabieg opierający na okrężnym wycięciu staplerem okrągłym pasma błony śluzowej wewnątrz odbytnicy. Dochodzi wówczas do wciągnięcia w kanale odbytu wypadających zespołów krwawniczych na zgodne miejsce. Nie wycina się guzków krwawniczych, które ulegają z czasem znacznemu zmniejszeniu. Leczenei operacyjneJedynie 10-20% chorych z chorobą hemoroidalną przeważnie w IV okresie wymaga zabiegu operacyjnego. Przeważnie realizowane zabiegi operacyjne to: otwarta hemoroidektomia sposobem Milligan-Morganetoda Fergusona (przy intensywnym krwawieniu)podśluzówkowa hemoroidoktomia sposobem Parksa Leczenie operacyjne nie jest wolne od powikłań, które mogą nieraz doprowadzić do poważnego kalectwa, jakim jest zwężenie odbytu czy także uszkodzenie aparatu zwieraczowego i nietrzymanie gazów i/albo stolca.Przeciwwskazaniami do leczenia chirurgicznego są: dolegliwości zapalne jelit dolegliwości przebiegające z obniżeniem odporności (białaczka) ciąża (w szczególności I trymestr) zadzierzgnięcie wypadniętych hemoroidów ostry zespół hemoroidalny (stany zapalne i zakrzepowe o sporym nasileniu i gwałtownym przebiegu)
Skutki Hipotonia Ortostatyczna:
Objawy ortostatyczna to spadek ciśnienia skurczowego o więcej niż 20 mmHg albo spadek ciśnienia rozkurczowego o powyżej 10 mmHg po 3 minutach pionizacji, a więc przyjęciu pozycji stojącej z siedzączej hemoroidy co znaczy.

Czym jest Hemoroidy słownik Znaczenie H .

  • Dodano:
  • Autor: