SKUTKI KAMICA NERKOWA PRZYCZYNY.
Definicja Nerkowa Kamica co to znaczy. Czym jest charakteryzującą się obesnością kamieni w układzie.

Czy przydatne?

Definicja Nerkowa Kamica

Definicja z ang. Kidney stones, z niem. Urolithiasis.

Co to jest Kamica nerkowa: Kamica nerkowa (nephrolithiasis) jest chorobą charakteryzującą się obesnością kamieni w układzie moczowym. Kamica nerkowa występuje u ok. 5% całej populacji w tym ok. podwójnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Mechanizm tworzenia kamieni jest częściowo powiązane ze składnikami pożywienia, robotą w wysokich temperaturach i wzmożonym poceniem, sporą rolę odgrywają także impulsy dziedziczne. Ok. 80% kamieni moczowych to kamienie zbudowane ze szczawainu albo fosforanu wapnia, 15% zudowanych jest z kwasu moczowego (moczanów) a mniej niż 5% stanowią kamienie zbudowane z fosforanu magnezowo-amonoweog a więc tzw kamienie struwitowe. Bardzo rzadko występują kamienie cystynowe, które raczej występują u chorych z cystynurią i kamienie z dihydroksyadeniny, które natomiast występują u osób z dziedzicznie uwarunkowanym defektem adeninofosforybozylotransferazy. W zależności od lokalizacji wyróżniamy kamicę kielichową, miedniczkową, moczowodową i kamicę pęcherza moczowego. Etiologia Powstawanie złogów w drogach moczowych jest zjawiskiem złożonym. Mocz zawiera różne związki chemiczne, które w ten sposób są wydalane z organizmu. W poprawnych uwarunkowaniach zawartość poszczególnych związków jest zrównoważona, z kolei gdy zawiera on zbyt spore ilości danego związku, ma zbyt sporą gęstość albo zalega w drogach moczowych wówczas dochodzi do wytrącania się tych związków w moczu. W startowym okresie dochodzi do stworzenia jądra krystalizacyjnego składającego się z tkanek martwiczych, skrzepów krwi, bakterii, kryształów kwasu moczowego albo kwaśnego moczanu sodowego. W dalszym ciągu na jądrze zaczynają się odkładać różne składniki moczu w rezultacie ich nadmiernego stężenia co prowadzi do ich wtyrącania. Powstawaniu kamieni moczowych sprzyja: zagęszczenie moczu ponad 1,015 g/ml np w gorących i suchych regionach świata przyjmowanie zbyt małej ilości płynów zastój w moczu w drogach moczowych uwarunkowany mechaniczną albo czynnościową przeszkodą w drogach moczowych zakażenie dróg moczowych unieruchomienie niepoprawne odżywianie, odchudzane się, pobieranie zbyt małej ilości płynów wmożenie wydalanie substancji litogennych: wapnia, kwasu szczawiowego, fosforanów, moczanów i cystyny pomniejszenie wydalania substancji antylitogennych: magnezu i cytrynianów pomniejszenie pH moczu poniżej 5,5 albo powiększenie pH moczu ponad 7,0 dolegliwości wrodzone (kwasica cewkowa, zespół Fanconiego, gąbczastość rdzenia) wady nerki (nerka gąbczasta, nerka torbielowata, podkowiasta, podwójna, nadmiernie ruchoma, przemieszczona) zaburzenia metaboliczne w przebiegu sarkoidozy, dolegliwości Pageta, szpiczaka, złamań kości, niedowładów i porażeń, cystynurii Symptomy Kamica nerkowa może przebiegać bezobjawowo i regularnie jest stwierdzana przpadkowo przy wykonywaniu USG z innych przyczyn. Obecność kamieni może objawiać się w sposób bardzo różnorody zależny raczej od umiejscowienia i wielkości złogu. Regularnie występuje pobolewanie w rejonie lędźwiowej (kamienie kielichowe), krwinkomocz albo krwiomocz w szczególności po wysiłkach, zaburzenia w ilości oddawanego moczu. Przeważnie kamica moczowa, gdzie kamienie zlokalizowane są w miedniczce nerkowej albo moczowodach objawia się jako kolka nerkowa, która charakteryzuje się mocnym bólem w rejonie lędźwiowej mogącym promieniować w dół i do dołu w kierunku narządów płciowych (moszny i warg sromowych). Ból wywołany jest rozciąganiem i drażnieniem ścian moczowodu poprzez ruchomy kamień i może mu towarzyszyć częsta potrzeba oddania moczu przy zmniejszonej jego ilości a chory może być blady, niespokojny, spocony. Skurcze moczowodu powodują typowe narastanie i zmniejszanie się nasilenia bólu a wraz ze skurczami moczowodu małe kamienie mogą zostać przesunięte w dół i wydalone na zewnątrz.. Objawom kolki nerkowej mogą towarzyszyć nudności, wymioty i wzdęcia brzucha, ewentualnie gorączka z dreszczami i zatrzymanie gazów i stolca w przebiegu odruchowej niedrożności jelit. W ok. 1/3 przypadków mocz może być zabarwiony na czerwono, bo kolce może towarzyszyć krwawienie z dróg moczowych. W badaniu ogólnym moczu zawsze występuje mikrohematuria, a więc powiększona liczba krwinek czerwonych do której dochodzi w rezultacie uszkodzenia ściany moczowodu poprzez ostry kamien. Występuje bolesność po łagodnym uderzeniu dłonią w okolicę lędźwiową tzw symptom Goldflama. Rozpoznanie Na poprawne rozpoznanie złożona jest precyzyjnie zebrany wywiad odnośnie okoliczności wystąpienia choroby, badanie kliniczne, badania laboratoryjne krwi, badanie ogólne moczu z oznaczeniem osadu moczu i badania obrazujące. Fundamentalnym badaniem potwierdzającymi kamicę nerkową jest badanie ultrasonograficzne (USG). Zdjęcie radiologiczne jamy brzusznej pozwala na rozpoznanie kamieni nerkowych i moczowodowych w wyjątkiem kamieni z kwasu moczowego i kamieni cystynowych, które są bezcieniowe. Badanie moczu pozwala na stwierdzenie krwinkomoczu, leukocytów świadczących o stanie zapalnym i ustalenie rodzaju kamieni. Jednym z fundamentalnym badaniem w diagnostyce układu moczowego jest urografia oceniająca budowę układu moczowego i funkcję nerek. To jest badanei niezbędne przed planowaną operacją. Jeżeli kamień zostanie wydalony z moczem, warto oddać go do analizy chemicznej, by określić jego skład. Pomoże to w podjęciu celowanego leczenia i zapobiegania tworzeniu się kolejnych złogów. Profilaktyka W każdym przypadku nawrotów kamicy moczowej niezbędne jest zapobieganie powstawaniu złogów. Przy nie stosowaniu odpowiedniej profilaktyki częstość nawrotów wynosi ok. 50-70% z kolei u osób, które ściśle przestrzegają zasad profilaktyki częstość nawrotów minimalizuje się do ok. 5%. Fundamentalne zasady profilaktyki obejmują: wypijanie dużej ilości płynów, tak by objętość moczu wynosiła przynajmniej 2 l na dobę a gęstość względna moczu nie przekraczała 1,010 g/l redukcja ilości spożywanego białka zwierzęcego, soku jabłkowego i grejpfrutowego ograniczenie spożycia mleka i jego przetworyj by ograniczyć spożycie wapna ograniczenie spożycia soli kuchennej bo sprzyja ona gromadzeniu się wapnia w moczu wykorzystywanie diety ubogoszczawianowej (należy wyeliminować szpinak i rabarbar) w razie kamieni szczawianowych. wykorzystywanie inhibitorów litogenezy takich jak mangez i cytryniany Leczenie Leczenie doraźne ma za zadanie pomniejszenie choroby bólowych przez wykorzystywanie środków przeciwbólowych i rozkurczowych. Jeżeli atak kolki przebiega z infekcją tzn z gorączką i dreszczami stosuje się także antybiotyki. Samoistne "urodzenie" kamienia jest możliwe, gdy nie przekracza on średnicy 5-7 mm. Powyżej 80% wszystkich złogów o średnicy do 2mm zostaje wydalona samoistnie, z kolei wydalenie złogów o średnicy ponad 7mm jest bardzo rzadkie. Rozpuszczanie kamieni tak zwany litoliza jest możliwa jedynie u chorych z kamicą moczanową. Leczenie w takich sytuacjach bazuje na zobojętnieniu odczynu moczu do pH 6,5-7,0 przez wykorzystywanie diety bezmięsnej albo ewentualnie leków. Przy większych rozmiarach kamieni i towarzyszących bólach konieczne jest usuwanie kamieni sposobami inwazyjnymi. Sposobem z wyboru jest tak zwany ESWL, a więc zewnątrzustrojowe rozbijanie kamieni (litotrypsja) falami elektrohydydraulicznymi generowanymi pozaustrojowo. Uwarunkowaniami stosowania ESWL jest sposobność zlokalizowania złogu dzięki badania RTG albo USG i brak zaburzeń w odpływie moczu. Skuteczność tego zabiegu sięga 90%. Następną sposobem usunięcia kamienia jest przezkórna nefroskopia i rozbijanie kamieni (litolapaksja). Zabieg ten bazuje na przeskórnym wprowadzeniu enoskopu do miedniczki nerkowej a w dalszym ciągu na rozbiciu kamieni dzięki fal udarowych (laserowych) i późnijeszym usunięciu rozbitego kamienia. Aktualnie w mniej niż 1% przypadków kamicy stosuje się Aktualnie chirurgiczne uwuwanie kamieni moczowych użytkowany się w mniej niż1% przypadków kamicy jest wskazany, gdy: kolka trwa dłużej niż 48 godz. doszło do ostrego zakażenia dróg moczowych (urosepsy) doszło utrudnionego odpływu moczu kamień ma średnicę większą niż 7 mm
Skutki Krótkowzroczność:
Objawy łaciny myopia) jest jedną z przeważnie spotykanych wad refrakcyjnych oka ludzkiego. Szacuje się, że cierpi na nią 30% Europejczyków i aż 60 % Azjatów a pierwsze oznaki krótkowzroczności pojawiają kamica nerkowa co znaczy.
Skutki Kleszczowe Zapalenie Mózgu:
Objawy wielu postaci zapaleń mózgu, której faktorem etiologicznym są arbowirusy, wirusy przenoszone poprzez stawonogi. Etiologia Chorobę wywołuje wirus - Flavivirus – należący do rodziny Togawirusów, który kamica nerkowa krzyżówka.
Skutki Kiła:
Objawy bakteryjną przenoszoną drogą płciową spowodowaną poprzez krętki Treponema pallidum charakteryzującą się wieloletnim przebiegiem z występowaniem następnych stadiów klinicznych. W przebiegu kamica nerkowa co to jest.
Skutki Kamica Żółciowa:
Objawy jest jedną z najczęstszych chorób jamy brzusznej. Częstość jej występowania powiększa się z wiekiem, dotyczy raczej kobiet (3-5 razy częściej niż u mężczyzn) częściej otyłych. Istotą kamicy żółciowej kamica nerkowa słownik.

Czym jest Kamica nerkowa słownik Znaczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: