SKUTKI KAMICA ŻÓŁCIOWA PRZYCZYNY.
Definicja Żółciowa Kamica co to znaczy. Czym jest brzusznej. Częstość jej występowania powiększa.

Czy przydatne?

Definicja Żółciowa Kamica

Definicja z ang. Cholelithiasis, z niem. Gallensteine.

Co to jest Kamica żółciowa: Kamica żółciowa jest jedną z najczęstszych chorób jamy brzusznej. Częstość jej występowania powiększa się z wiekiem, dotyczy raczej kobiet (3-5 razy częściej niż u mężczyzn) częściej otyłych. Istotą kamicy żółciowej jest tworzenie się złogów (kamieni) w obrębie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w pęcherzyku żółciowym. Kamienie składają się z cholesterolu, barwników żółciowych, jonów nieorganicznych i białek, które mogą występować w różnych wzajemnych proporcjach. Przeważnie stwierdza się kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowe, które stwierdza się w powyżej 75% przypadków, z kolei kamienie jednorodne, zbudowane tylko z cholesterolu albo barwników żółciowych spotyka się rzadko. Etiologia Jedną z funkcji wątroby jest produkcja żółci, która wypływa drogami żółciowymi i gromadzi się w dalszym ciągu w pęcherzyku żółciowym, z którego pod wpływem bodźców pokarmowych wyprowadzana jest przewodem pęcherzykowym i dalej żółciowym wspólnym do dwunastnicy. W znaczącej liczbie przypadków kamienie powstają w pęcherzyku żółciowym wskutek wytrącania się z żółci złogów cholesterolu albo/i bilirubiny niesprzężonej. W niezwykłych przypadkach kamienie powstają w przewodach żółciowych pomiędzy innymi po przebytej uprzednio cholecystektomii, kiedy drogi żółciowe w pewnym zakresie przejmują funkcję zagęszczania żółci. W poprawnych uwarunkowaniach, gdy relacja stężenia kwasów żółciowych i lecytyny do cholesterolu jest poprawny cholesterol pozostaje w stanie rozpuszczonym. Gdy dojdzie do powiększenia ilości cholesterolu albo/i pomniejszenia udziału kwasów żółciowych to żółć staje się przesycona cholesterolem i dochodzi do jego wytrącania. Żółć przesycona cholesterolem ustala się mianem żółci litogennej. Inne impulsy odpowiedzialne za tworzenie kamieni cholesterolowych to między innymi powiększone wydzielanie śluzu pęcherzykowego, zaburzenie opróżniania i powiększona objętość pęcherzyka żółciowego. Kamienie barwnikowe powstają w razie zwiększonej hydrolizy (rozpadu) bilirubiny. Nie jest jasna jednoznaczna powód kamicy żółciowej. Kluczowe znaczenie przypisuje się: nieprawidłowej przemianie cholesterolu zaburzeniom syntezy kwasów żółciowych nadmiernej utracie kwasów żółciowych zastojowi żółci zmianie pH żółci Do czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo stworzenia kamieni w pęcherzyku żółciowym należą: średni i starszy wiek, płeć kobieca impulsy genetyczne - kamica regularnie występuje rodzinnie na przykład u babci, matki i córki impulsy hormonalne - przebyta ciąża, przyjmowanie estrogenów zaburzenia metaboliczne - hipercholesterolemia, otyłość, cukrzyca impulsy jatrogenne zaburzające poprawny cykl krążenia kwasów żółciowych - stany po resekcji żołądka i jelita cienkiego, zespół krótkiego jelita impulsy farmakologiczne - nie wszystkie leki np klofibrat, doustne środki antykoncepcyjne zastój i zakażenie żółci Symptomy W ok. 70 - 80% przypadków kamica pęcherzyka żółciowego przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przeważnie przypadkowo. Z kolei w 20 - 30% występują choroby. W najwyższym stopniu charakterystycznym symptomem niepowikłanej kamicy pęcherzyka żółciowego są bóle o charakterze kolki, które mają charakter trzewny i są spowodowane rozciąganiem ściany pęcherzyka na tle zastoju żółci. Ból występuje nieregularnie, zazwyczaj po błędach dietetycznych (tłustym posiłku, ciężkostrawny), po mocnych przeżyciach psychicznych i niekiedy po sporym wysiłku fizycznym. Przeważnie pojawia się w 2-4 h po błędzie dietetycznym, regularnie w nocy albo nad ranem, umiejscowiony jest w prawym śródbrzuszu i w nadbrzuszu. Charakterystyczną właściwością jest jego promieniowanie w prawo do pleców i prawej łopatki. W czasie trwania bólu chorzy leżą nieruchomo, bo w trakcie najmniejszej próby ruchu, kaszlu czy śmiechu choroby bólowe gwałtownie nasilają się. To jest istotne spostrzeżenie pozwalające odróżnić kolkę żółciową od nerkowej, gdzie pacjent nieustannie szuka pozycji, aby nieco ulżyć sobie w cierpieniu. Atakowi kolki regularnie towarzyszy wzdęcie brzucha, nudności i wymioty treścią żółciową, uczucie pełności w nadbrzuszu. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego (cholecystitis acuta) rozwija się przeważnie na tle kamicy, w rezultacie której dochodzi do: zastoju żółci w pęcherzyku na skutek zatkania jego szyi poprzez kamień zakażenia zagęszczonej żółci poprzez bakterie rozciągnięcia ściany pęcherzyka żółciowego w następstwie jego niedokrwienie Obraz kliniczny ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego obejmuje: ból w prawym podżebrzu, z początku o charakterze kolki a w dalszym ciągu stały podwyższenie temp. ciała zwykle do 38-39°C powiększenie ilości białych krwinek w surowicy krwi (leukocytoza) żywą bolesność uciskową w prawej okolicy podżebrowej obronę mięśniową w prawej okolicy podżebrowej nudności i wymioty Niekiedy obserwuje isę nieznacznie nasiloną żółtaczkę. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego może przekształcić się w: Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego (cholecystitis chronica) - Dochodzi do niego po ustąpieniu stanu ostrego na skutek drażnienia błony śluzowej pęcherzyka poprzez kamienie i dołączającego się zakażenia bakteryjnego. Typowy obraz to powtarzające się napady kolki żółciowej (stosunkowo postępu dolegliwości przerwy między napadami coraz krótsze), symptomy niestrawności, tępe pobolewania w prawym podżebrzu. Dalszy postęp dolegliwości może prowadzić do zaostrzenia stanu zapalnego i rozwoju ostrego zapalenia albo przemieszczenia kamieni do dróg żółciowych i rozwoju kamicy przewodowej a w dalszym ciągu zapalenia dróg żółciowych. Z czasem ściana pęcherzyka żółciowego ulega pogrubieniu i zwłóknieniu, a on sam kurczy się i traci własną funkcję. Wodniak pęcherzyka żółciowego (hydrops vesicae felleae) - Powstaje gdy po zatkaniu przewodu pęcherzykowego nie dochodzi do zakażenia jego treści. W pęcherzyku gromadzi się płyn przesiękowy nazywany "białą żółcią", który doprowadza do rozciągnięcia ściany pęcherzyka i jego znacznego zwiększenia. Typowymi symptomami wodniaka są stałe, niezbyt nasilone bóle, regularnie o charakterze tępym, wyczuwalny, pod prawym łukiem żebrowym zwiększony, gładki i niewiele bolący pęcherzyk, brak gorączki i objawów otrzewnowych. Ropniak pęcherzyka żółciowego (empyema vesicae felleae) - Dochodzi do niego, gdy kamień zatyka przewód pęcherzykowy co doprowadza do zastoju żółci i jej zakażenia. Ropniak może być także zejściem wodniaka pęcherzyka żółciowego. W razie ropniaka symptomy są podobne jak w ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego jednak bardziej zaostrzone. Pęcherzyk jest wyraźnie zwiększony i napięty, wysokiej gorączce od 39 do 40° C towarzyszą dreszcze, wyraźna obrona mięśniowa. Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego (perforatio vesicae felleae) - W rezultacie powikłania ostrego stanu zapalnego albo ropniaka pęcherzyka dochodzi do jego przedziurawienia w miejscu rozwoju zmian zgorzelinowych. W rezultacie perforacji treść pęcherzyka może przedostać się do wolnej jamy otrzewnej powodując postęp rozlanego zapalenia otrzewnej, przestrzeni okołopęcherzykowej z powstaniem ropnia podwątrobowego, sąsiadujących narządów raczej dwunastnicy. W razie perforacji stan ogólny chorego ulega pogorszeniu i pojawiają się symptomy zapalenia otrzewnej Zapalenie dróg żółciowych Kamica przewodowa (choledocholithiasis) jest stanem gdzie kamienie stwierdza się w przewodzie żółciowym wspólnym. Przeważnie pochodzą one z pęcherzyka żółciowego jednak mogą także tworzyć się bezpośrednio w drogach żółciowych. Kamicę przewodową stwierdza się u 10-15% chorych z kamicą żółciową w wieku ponad 40r.ż. Kamienie w przewodzie żółciowym wspólnym regularnie zamykają jego ujście do dwunastnicy powodując całkowity zastój żółci i postęp żółtaczki mechanicznej. Regularnie w rezultacie powikłania kamicy przewodowej dochodzi do zakażenia i rozwoju zapalenia dróg żółciowych (cholangitis acuta)objawiających się charakterystyczną triadą Charcota: bólem w prawym podżebrzu i nadbrzuszu żółtaczką mechaniczną gorączką i dreszczami Powikłaniem kamicy przewodowej i zapalenia dróg żółciowych mogą być ostre, septyczne zapalenie dróg żółciowych, żółciowa marskość wątroby, zapalenie trzustki, ropnie wątroby. Rozpoznanie Diagnostyka kamicy pęcherzyka żółciowego oparta jest raczej na uzyskaniu od pacjenta informacji o typowych objawach popartych badaniem fizykalnym. Pewnym potwierdzeniem rozpoznania jest rezultat badania USG, które pozwala na uwidocznienie złogów o średnicy od 3 mm, dających charakterystyczny obraz cienia akustycznego. W zapaleniu pęcherzyka żółciowego występuje podwyższenie, leukocytoza (powiększona liczba białych krwinek wskazująca na stan zapalny) a w razie zatkania dróg żółciowych charakterystyczny jest przyrost enzymów między innymi fosfatazy zasadowej, GGTP (gamma glutamylotranspeptydazy) i powiększenie stężenia bilirubiny. W razie kamicy przewodowej głównym badaniem jest endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia (ERCP), która prócz uwidocznieniem złogów pozwala jednoczasowo wykonać papillotomię i usunąć złogi koszyczkiem Dormia. W badaniu lekarskim w czasie napadu kolki żółciowej okolica prawego podżebrza jest żywo boląca. Stwierdzić można mimowolną obronę mięśniową w rzucie pęcherzyka żółciowego. Symptom Chełmońskiego, będący reakcją chorego na łagodne wstrząsanie prawego podżebrza jest nieujemny (bół przy uderzeniu w prawą okolicę podżebrową). Leczenie Leczenie zachowawcze użytkowane jest w razie objawowej kamicy żółciowej bez powikłań. Doktor powinien zdecydować, czy niezbędna jest hospitalizacja. Decyzja o leczeniu szpitalnym powinna być podjęta gdy: mimo wykorzystania leków przeciwbólowych i rozkurczowych stan chorego się nie poprawia w nadbrzuszu wyczuwalny jest tkliwy opór (podejrzenie wodniaka, ropniaka pęcherzyka żółciowego) u chorego występuje triada objawów - kolka, żółtaczka i gorączka (zapalenie dróg żółciowych) u chorego występują symptomy wskazujące na zapalenie otrzewnej (mocny ból brzuch, nasilający się przy kaszlu i ruchach, chory spokojny i unika ruchów, obrona mięśniowa, bolesność uciskowa i opukowa, ból przy nagłym zwolnieniu ucisku, zatrzymanie gazów i stolca, wzdęcie brzucha, przyspieszone tętno i oddech, spadek ciśnienia tętniczego, gorączka, nudności i wymioty, skąpomocz i bezmocz). Leczenie zachowawcze, objawowe użytkowane jest w razie ataku kolki żółciowej. W napadzie kolki żółciowej standardem jest unieruchomienie pacjenta i podanie mu odpowiednich preparatów rozkurczowych (spazmolitycznych) i przeciwbólowych. Popularny jest szereg efektywnych leków użytkowanych w zależności od nasilenia choroby takich jak: atropina papaweryna, oksyfenonium butylobromek hioscyny Najsilniej działają petydyna i pentazocyna. Wystrzegać się należy morfiny na skutek jej obkurczającego wpływu na zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej co może nasilać choroby bólowe. Jeżeli występuje gorączka zaleca się odpowiednie antybiotyki i sulfonamidy z gatunku dobrze penetrujących do żółci. Ustąpieniu bólu sprzyja ogrzanie prawego podżebrza (termofor, poduszka elektryczna). Rekomendowane jest nie przyjmowanie pokarmów poprzez 24 godziny, podawanie płynów. W przewlekłym leczeniu zaleca się wykorzystywanie preparatów o działaniu żółciopędnym i odkażającym drogi żółciowe (Raphacholin, Terpichol, Fellogen, Cholamid, Bilocol). Chorzy muszą dbać o dietę, unikać tłustych potraw i alkoholu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń prędzej, czy potem kończy się na bloku operacyjnym. Nieoperacyjne sposoby usuwania kamieni żółciowych mogą służyć niewielkiemu odsetkowi chorych, są obarczone ryzykiem i sporą ilością nawrotów dlatego są rzadko użytkowane. Pośród nich wyróżniamy następujące sposoby: doustne leczenie kwasami żółciowymi - idealną skuteczność osiąga się u osób szczupłych z małymi, licznymi, niecieniującymi kamieniami. Rezultaty badań nie są jednak zachęcające, gdyż rozpuszczanie trwa od 6 miesięcy do 2 lat, liczba nawrotów spora. kruszenie kamieni uderzeniowa falą produkowaną pozaustrojowo (pozaustrojowa lipotrypsja) Leczenie operacyjne jest fundamentalnym metodą leczenia kamicy pęcherzykowej. Cholecystektomia (cholecystectomia) jest to zabieg usunięcia całego pęcherzyka może być wykonana klasyczną drogą z szerokim otwarciem jamy otrzewnowej albo przy użyciu laparoskopii, bez szerokiego otwierania otrzewnej. Druga ze wspomnianych metod rozpoczyna wypierać klasyczną chirurgię z racji na szybszy powrót do zdrowia pacjentów, niewielką liczba powikłań i niższe koszta pooperacyjne powiązane z szybszym wyjściem operowanych do domu. Po klasycznej operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego istotne jest unikanie wysiłku fizycznego poprzez 6 do 9 miesięcy na skutek groźby wystąpienia przepukliny pooperacyjnej. Kamicę przewodową leczy się endoskopowo albo chirurgicznie w zależności od możliwości oddziału szpitalnego i całości obrazu klinicznego pacjenta. Także żółtaczka mechaniczna na tle kamicy przewodowej jest bezwzględnym wskazaniem do operacji w trybie pilnym. Zabieg operacyjny w tym przypadku bazuje na wykonaniu cholecystektomii a w dalszym ciągu nacięciu przewodu żółciowego wspólnego (choledochotomia), usunięciu znajdujących się w nim złogów i założeniu do jego światła przewodu drenu Kehra tak zwany T-dren (dren w kształcie litery T) w celu czasowego odburczenia dróg żółciowych z żółci
Skutki Kamica Nerkowa:
Objawy nephrolithiasis) jest chorobą charakteryzującą się obesnością kamieni w układzie moczowym. Kamica nerkowa występuje u ok. 5% całej populacji w tym ok. podwójnie częściej u mężczyzn niż u kobiet kamica żółciowa co znaczy.
Skutki Krótkowzroczność:
Objawy łaciny myopia) jest jedną z przeważnie spotykanych wad refrakcyjnych oka ludzkiego. Szacuje się, że cierpi na nią 30% Europejczyków i aż 60 % Azjatów a pierwsze oznaki krótkowzroczności pojawiają kamica żółciowa krzyżówka.
Skutki Kleszczowe Zapalenie Mózgu:
Objawy wielu postaci zapaleń mózgu, której faktorem etiologicznym są arbowirusy, wirusy przenoszone poprzez stawonogi. Etiologia Chorobę wywołuje wirus - Flavivirus – należący do rodziny Togawirusów, który kamica żółciowa co to jest.
Skutki Kiła:
Objawy bakteryjną przenoszoną drogą płciową spowodowaną poprzez krętki Treponema pallidum charakteryzującą się wieloletnim przebiegiem z występowaniem następnych stadiów klinicznych. W przebiegu kamica żółciowa słownik.

Czym jest Kamica żółciowa słownik Znaczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: