SKUTKI ODBYTU PRZYCZYNY.
Definicja Odbytu Rak co to znaczy. Czym jest stanowi ok. 1% - 2% wszystkich nowotworów jelita.

Czy przydatne?

Definicja Odbytu Rak

Definicja z ang. Cancer of the anus, z niem. Analkrebs.

Co to jest Rak odbytu: Rak odbytu (carcinoma ani) występuje niesłychanie rzadko i stanowi ok. 1% - 2% wszystkich nowotworów jelita grubego (1 zachorowanie/100 000 osób/rok). Występuje raczej u ludzi ponad 60 r.ż. Zachorowalność jest większa u osób zakażonych wirusem HIV i u homoseksualistów. W zależności od lokalizacji, jego położenia względem lini zazębionej, raka płaskonabłonkowego odbytu dzielimy na raka brzegu odbytu i kanału odbytu. Rak kanału odbytu występuje 3 razy częściej niż rak brzegu odbytu. Impulsy ryzyka U ok. 90% chorych z rakiem odbytu stwierdza się zakażenie wirusem opryszczki raczej HPV typ 16. W zachorowaniu na raka płaskonabłonkowego odbytu następujące impulsy odgrywają istotną rolę: uwarunkowanie genetyczne (zmiany w chromosomie 11 i krótkim ramieniu chromosomu 3) zmiany płaskie - występują przeważnie w strefie przejściowej kanału odbytniczego (Anal Canal Intraepithelial Neoplasia - ACIN) i charakteryzują się różnego stopnia dysplazją. dolegliwość Bowena (typ zmiany płaskiej) - Charakteryzuje się ona powolnym wzrostem, lecz u 5% przechodzi w postać inwazyjną, zaś u 2% występują przerzuty odległe. dolegliwość Pageta (typ zmiany płaskiej), występująca rzadko w tym umiejscowieniu, leukoplakia (typ zmiany płaskiej), występująca regularnie między innymi w przebiegu metaplazji nabłonka przejściowego pokrywającego guzki krwawnicze III stopnia. zmiany wyniosłe - kłykciny kończyste (condylomata acuminata) i rak brodawczakowaty (carcinoma verrucosum) występujące zwykle w rezultacie zakażenia wirusem z rodz. Human Papilloma Virus (HPV) Regulacja histologiczna Regulacja histologiczna wg Światowej Organizacji zdrowia odznacza następujące rodzaje nowotworów: rak gruczołowy przedinwazyjny (adenocarcinoma in-situ) rak gruczołowo-śluzowy (adenocarcinoma mucinosum) rak galaretowaty [śluzowokomórkowy, sygnetowato-komórkowy] (signet ring carcinoma) rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepithelialle, squamous cell carcinoma ) rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (carcinoma adenosquamosum) rak niezróżnicowany (carcinoma nondifferentiatum) rak niesklasyfikowany Regulacja TNM Właściwość T (rozmiar guza) Tx-nie można ocenić guza pierwotnego T0-nie stwierdza się obecności guza pierwotnego Tis-rak przedinwazyjny (carcinoma in situ) T1-guz o średnicy poniżej 2 cm T2-guz o średnicy 2 - 5 cm T3-guz o średnicy ponad 5 cm T4-guz naciekający okoliczne narządy (pochwa, cewka moczowa, pęcherz moczowy). Właściwość N (węzły chłonne) Nx-nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych N0-nie stwierdza się przerzutów nowotworowych w okolicznych węzłach chłonnych N1-obecne przerzuty do węzłów okołoodbytniczych N2-obecne przerzuty do węzłów biodrowych wewnętrznych i/albo pachwinowych po stronie guza N3-obecne przerzuty w węzłach okołoodbytniczych i pachwinowych i/albo obustronnie do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych i/albo pachwinowych Właściwość M (przerzuty odległe) M0-nie stwierdza się obecności przerzutów odległych M1-obecne przerzuty odległe Stopnie zaawansowania Stopień zaawansowania T N M 0 Tis N0 M0 I T1 N0 M0 II T2 T3 N0 N0 M0 M0 IIIA T1 T2 T3 T4 N1 N1 N1 N0 M0 M0 M0 M0 IIIB T4 Każdy T Każdy T N1 N2 N3 M0 M0 M0 IV Każdy T Każdy N M1 Symptomy W przebiegu rak odbytu występuje: krwawienie (powyżej 50% przypadków) świąd odbytu wydzielina śluzowa miejscowa bolesność bolące parcia na stolec uczucie ciała obcego nietrzymanie gazów i/albo stolca Rozpoznanie Rozpoznanie raka odytu może być postawione opierając się na badania palpacyjnego (rak odbytu może objawiać się jako guz, zmiana płaska, owrzodzenie, szczelina odbytu), rektoskopi i biopsji i badania histologicznego. Leczenie W razie rak odbytu zaleca się leczenie złożone opierające na wykorzystaniu radioterapii i chemioterapii (5 - Fluorouracyl, Mitomycyna) z miejscowym wcięciem zmiany. W razie niepowodzenia leczenia skojarzonego albo wznowy miejscowej po uprzednim leczeniu skojarzonym zaleca się wykonanie amputacji brzuszno-kroczowej (Miles'a) albo wycięcia przezkrzyżowego (Kraske). W razie raka brzegu odbytu regularnie wystarcza miejscowe, szerokie wycięcie. Rokowanie Wyleczalność w razie rak brzegu odbytu jeżeli guz jest mniejszy niż 2 cm i został wycięty co najmniej z 1 cm marginesem zdrowych tkanek sięga 95%. Obecność przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych skutkuje spadek przeżyć 5-letnich do 30%. W razie raka kanału odbytniczego 5-letnie przeżycie po leczeniu skojarzonym w zależności od zaawansowania wynosi 65% - 90%
Skutki Rak Żołądka:
Objawy carcinoma ventriculi) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na skutek nowotworów złośliwych. Rak żołądka stanowi ok. 95% wszystkich nowotworów żołądka, rzadziej występują chłoniaki i mięsaki rak odbytu co to jest.
Skutki Rak Szyjki Macicy:
Objawy jest drugim po raku sutka pod względem zachorowalności nowotworem, który odnaleziony we inicjalnym stadium może zostać w 100% wyleczony. Spośród nowotworów macicy, częstość występowania raka szyjki rak odbytu definicja.
Skutki Rak Okrężnicy:
Objawy stanowi ok. 4-5% wszystkich zachorowań na nowotwory co umiejscawia to ten nowotwór na 5 miejscu u mężczyzn i na 6 u kobiet. Stwierdza się go nieznacznie częściej u kobiet. Powyżej 95% nowotworów to rak odbytu co znaczy.
Skutki Rak Tarczycy:
Objawy carcinoma glandulae thyroidae) stanowi 1% wszystkich nowotworów złośliwych i jest najczęstszym nowotworem złośliwym układu endokrynnego. Pozostałe nowotwory tarczycy to nowotwory pochodzenia rak odbytu słownik.

Czym jest Rak odbytu słownik Znaczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: