SKUTKI ODBYTU PRZYCZYNY.
Definicja Odbytu Rak co to znaczy. Czym jest stanowi ok. 1% - 2% wszystkich nowotworów jelita.

Czy przydatne?

Definicja Odbytu Rak

Definicja z ang. Cancer of the anus, z niem. Analkrebs.

Co to jest Rak odbytu: Rak odbytu (carcinoma ani) występuje niesłychanie rzadko i stanowi ok. 1% - 2% wszystkich nowotworów jelita grubego (1 zachorowanie/100 000 osób/rok). Występuje raczej u ludzi ponad 60 r.ż. Zachorowalność jest większa u osób zakażonych wirusem HIV i u homoseksualistów. W zależności od lokalizacji, jego położenia względem lini zazębionej, raka płaskonabłonkowego odbytu dzielimy na raka brzegu odbytu i kanału odbytu. Rak kanału odbytu występuje 3 razy częściej niż rak brzegu odbytu. Impulsy ryzyka U ok. 90% chorych z rakiem odbytu stwierdza się zakażenie wirusem opryszczki raczej HPV typ 16. W zachorowaniu na raka płaskonabłonkowego odbytu następujące impulsy odgrywają istotną rolę: uwarunkowanie genetyczne (zmiany w chromosomie 11 i krótkim ramieniu chromosomu 3) zmiany płaskie - występują przeważnie w strefie przejściowej kanału odbytniczego (Anal Canal Intraepithelial Neoplasia - ACIN) i charakteryzują się różnego stopnia dysplazją. dolegliwość Bowena (typ zmiany płaskiej) - Charakteryzuje się ona powolnym wzrostem, lecz u 5% przechodzi w postać inwazyjną, zaś u 2% występują przerzuty odległe. dolegliwość Pageta (typ zmiany płaskiej), występująca rzadko w tym umiejscowieniu, leukoplakia (typ zmiany płaskiej), występująca regularnie między innymi w przebiegu metaplazji nabłonka przejściowego pokrywającego guzki krwawnicze III stopnia. zmiany wyniosłe - kłykciny kończyste (condylomata acuminata) i rak brodawczakowaty (carcinoma verrucosum) występujące zwykle w rezultacie zakażenia wirusem z rodz. Human Papilloma Virus (HPV) Regulacja histologiczna Regulacja histologiczna wg Światowej Organizacji zdrowia odznacza następujące rodzaje nowotworów: rak gruczołowy przedinwazyjny (adenocarcinoma in-situ) rak gruczołowo-śluzowy (adenocarcinoma mucinosum) rak galaretowaty [śluzowokomórkowy, sygnetowato-komórkowy] (signet ring carcinoma) rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepithelialle, squamous cell carcinoma ) rak gruczołowo-płaskonabłonkowy (carcinoma adenosquamosum) rak niezróżnicowany (carcinoma nondifferentiatum) rak niesklasyfikowany Regulacja TNM Właściwość T (rozmiar guza) Tx-nie można ocenić guza pierwotnego T0-nie stwierdza się obecności guza pierwotnego Tis-rak przedinwazyjny (carcinoma in situ) T1-guz o średnicy poniżej 2 cm T2-guz o średnicy 2 - 5 cm T3-guz o średnicy ponad 5 cm T4-guz naciekający okoliczne narządy (pochwa, cewka moczowa, pęcherz moczowy). Właściwość N (węzły chłonne) Nx-nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych N0-nie stwierdza się przerzutów nowotworowych w okolicznych węzłach chłonnych N1-obecne przerzuty do węzłów okołoodbytniczych N2-obecne przerzuty do węzłów biodrowych wewnętrznych i/albo pachwinowych po stronie guza N3-obecne przerzuty w węzłach okołoodbytniczych i pachwinowych i/albo obustronnie do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych i/albo pachwinowych Właściwość M (przerzuty odległe) M0-nie stwierdza się obecności przerzutów odległych M1-obecne przerzuty odległe Stopnie zaawansowania Stopień zaawansowania T N M 0 Tis N0 M0 I T1 N0 M0 II T2 T3 N0 N0 M0 M0 IIIA T1 T2 T3 T4 N1 N1 N1 N0 M0 M0 M0 M0 IIIB T4 Każdy T Każdy T N1 N2 N3 M0 M0 M0 IV Każdy T Każdy N M1 Symptomy W przebiegu rak odbytu występuje: krwawienie (powyżej 50% przypadków) świąd odbytu wydzielina śluzowa miejscowa bolesność bolące parcia na stolec uczucie ciała obcego nietrzymanie gazów i/albo stolca Rozpoznanie Rozpoznanie raka odytu może być postawione opierając się na badania palpacyjnego (rak odbytu może objawiać się jako guz, zmiana płaska, owrzodzenie, szczelina odbytu), rektoskopi i biopsji i badania histologicznego. Leczenie W razie rak odbytu zaleca się leczenie złożone opierające na wykorzystaniu radioterapii i chemioterapii (5 - Fluorouracyl, Mitomycyna) z miejscowym wcięciem zmiany. W razie niepowodzenia leczenia skojarzonego albo wznowy miejscowej po uprzednim leczeniu skojarzonym zaleca się wykonanie amputacji brzuszno-kroczowej (Miles'a) albo wycięcia przezkrzyżowego (Kraske). W razie raka brzegu odbytu regularnie wystarcza miejscowe, szerokie wycięcie. Rokowanie Wyleczalność w razie rak brzegu odbytu jeżeli guz jest mniejszy niż 2 cm i został wycięty co najmniej z 1 cm marginesem zdrowych tkanek sięga 95%. Obecność przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych skutkuje spadek przeżyć 5-letnich do 30%. W razie raka kanału odbytniczego 5-letnie przeżycie po leczeniu skojarzonym w zależności od zaawansowania wynosi 65% - 90%
Skutki Rzęsistkowica:
Objawy chorobą przenoszoną drogą płciową spowodowaną poprzez pierwotniak Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) posiadający charakterystyczne witki. Drobnoustrój ten częściej stwierdzany jest u kobiet u rak odbytu.
Skutki Rakowiak:
Objawy nowotworami wywodzącymi się z komórek endokrynnych należących do mechanizmu APUD wytwarzającym serotoninę i inne substancje : bradykininę, histaminę, gastrynę, dopaminę, katecholaminy, wazopresynę rak odbytu.
Skutki Rak Przewodów Żółciowych:
Objawy żółciowych aktualnie coraz częściej występujące są nowotworami rozwijającymi się w drogach z zewnątrzwątrobowych. Występują przeważnie u osób po 50 roku życia, z wyjątkiem płci. Przeważnie to są rak odbytu.
Skutki Rzeżączka:
Objawy ostrą chorobą zakaźną nabłonka cewki moczowej, szyjki macicy, odbytnicy, gardła albo oczu przenoszona zwykle drogą płciową, mogąca prowadzić do groźnych powikłań. Epidemiologia Dolegliwość rak odbytu.

Czym jest Rak odbytu słownik Znaczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: