SKUTKI PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO PRZYCZYNY.
Definicja Żółciowego Pęcherzyka Rak co to znaczy. Czym jest względem częstości występowania pośród.

Czy przydatne?

Definicja Żółciowego Pęcherzyka Rak

Definicja z ang. Gall bladder cancer, z niem. Krebs der Gallenblase.

Co to jest Rak pęcherzyka żółciowego: Rak pęcherzyka żółciowego zajmują piąte miejsce pod względem częstości występowania pośród nowotworów przewodu pokarmowego. Przeważnie występuje u ludzi ponad 60 r.ż., 4 krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Rak pęcherzyka przeważnie rozwija się w dnie albo w obrębie szyi pęcherza i może naciekać zarówno wątrobę jak i zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe, daje przerzuty do węzłów chłonnych i jamy otrzewnej bardzo rzadko do płuc. To jest przeważnie rak gruczołowy (adenocarcinoma) od postaci dobrze zróżnicowanej do nisko zróżnicowanej. Impulsy ryzyka W 80 - 85% rak pęcherzyka żółciowego współistnieje z kamicą pęcherzykową. Uważane jest, iż przewlekłe drażnienie ściany albo zmiany zapalne pęcherzyka żółciowego do których dochodzi w konsekwencji obecności złogów stanowią czynnik predysponujący do rozwoju nowotworu. Jednak ryzyko raka pęcherzyka żółciowego w przebiegu kamicy wynosi ok. 0.5%. Regulacja TNM Właściwość T ( guz pierwotny) Tx- nie można ocenić obecności guza To- nie stwierdza się obecności guza Tis- rak przedinwazyjny (carcinoma in situ) T1 - guz zajmuje błonę śluzową i/albo warstwę mięśniową - T1a - guz ograniczony do błony śluzowej - T1b - guz nacieka warstwę mięśniową T2 - guz nacieka tkanki miękkie podsurowicówkowe, bez przekraczania błony surowiczej albo naciekania wątroby T3 - guz przekracza błonę surowiczą naciekając wątrobę (na głębokość 2 cm.) albo sąsiedni narząd. T4 - guz nacieka wątrobę (na głębokość ponad 2 cm) albo inne przynajmniej dwa narządy (żołądek, dwunastnicę, jelito grube, trzustkę, sieć, drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe, dodatkowe ogniska w wątrobie) Właściwość N ( regionalne węzły chłonne) Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych No - nie stwierdza się obecności przerzutów do węzłow chłonnych N1 - przerzuty nowotworowe w węzłach okolicy przewodu pęcherzykowego ,żółciowego wspólnego, wnęki wątroby N2 - przerzuty w węzłach chłonnych okolicy głowy trzustki, okołodwunastniczych, wzdłuż żyły wrotnej, trzewnych albo krezkowych Do regionalnych węzłów chłonnych zalicza się węzły okolicy przewodu pęcherzykowego i żółciowego wspólnego, wnęki wątroby, głowy trzustki, okołodwunastnicze, wzdłuż żyły wrotnej, węzły chłonne trzewne i krezkowe górne. Właściwość M (przerzuty odległe) M0 - - brak przerzutów odległych M1- obecność przerzutów odległych Stopnie zaawansowania Odznacza się następujące stopnie zaawansowania raka pęcherzyka żółciowego. stopień I - zmiany dotyczą błony śluzowej stopień II - naciekanie błony śluzowej i mięśniowej stopień III - naciekanie pełnej grubości ściany stopień IV - naciekanie pełnej grubości ściany, przerzuty do węzłów ok. pęcherzykowych stopień V - naciekanie przylegających narządów Symptomy Rak pęcherzyka żółciowego nie ma charakterystycznych objawów. Kluczowymi wczesnymi symptomami są tępe albo stałe bóle w okoicy wątroby. Dość regularnie występują: żółtaczka strata łaknienia wzdęcia brzucha nudności osłabienie strata masy ciała Jeśli guz zamyka światło przewodu pęcherzykowego żółtaczce mogą towarzyszyć odbarwione stolce i ciemne zabarwienie moczu. Rozpoznanie Rozpoznanie we inicjalnym okresie raka pęcherzyka żółciowego jest trudne, bo symptomy są bardzo podobne do objawów w przebiegu przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Rozpoznanie określa się w oparciu o: badanie ultrasonograficzne, ERCP, tomografię komputerową. spiralne TK z podanym dożylnie środkiem cieniującym. badanie EUS (ultrasonografia endoskopowa). W badaniach laboratoryjnych regularnie stwierdza się podwyższony poziom bilirubiny i fosfatazy alkalicznej w surowicy. Bardzo regularnie zgodne rozpoznanie określa się dopiero w trakcie operacji wykonanej na skutek kamicy pęcherzyka żółciowego. Leczenie Jedynie skutecznym metodą leczenia raka pęcherzyka żółciowego jest zabieg operacyjny. W I i II stopniu zaawansowania (20-25%) bazuje on na wycięciu pęcherzyka żółciowego wspólnie z marginesem przylegającego miąższu wątroby i wycięciem węzłów chłonnych okołopęcherzykowych i okołoprzewodowych. W III i IV stopniu zaawansowania (75%) chory nie kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego z racji na znaczący stopień zaawansowania raka. W sytuacjach tych stosuje się leczenie paliatywne: endoskopowe albo śródoperacyjne zaprotezowania dróg żółciowych albo drenaż przezskórny. Rokowanie Przewarzająca część ( 97- 98%) pacjentów umiera pośrodku 1-2 lat po zabiegu. Przeżycie 5-letnie w sytuacjach resekcyjnych nie przekracza 20% - 30%
Skutki Rak Płuc:
Objawy najczęstszym nowotworem złośliwym płuc wywodzącym się z kamórek nabłonka wyścielającego drzewo oskrzelowe. Nowotwory z innych tkanek płuca zdarzają się bardzo rzadko. Ogólnie raka płuca można rak pęcherzyka żółciowego co znaczy.
Skutki Rak Żołądka:
Objawy carcinoma ventriculi) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na skutek nowotworów złośliwych. Rak żołądka stanowi ok. 95% wszystkich nowotworów żołądka, rzadziej występują chłoniaki i mięsaki rak pęcherzyka żółciowego krzyżówka.
Skutki Rak Odbytnicy:
Objawy carcinoma recti) stanowi powyżej 50% nowotworów jelita grubego i ok. 4% wszystkich zachorowań na nowotwory u człowieka co umiejscawia to ten nowotwór na 6 miejscu u mężczyzn i na 9 u kobiet. Rozwija rak pęcherzyka żółciowego co to jest.
Skutki Rak Odbytu:
Objawy carcinoma ani) występuje niesłychanie rzadko i stanowi ok. 1% - 2% wszystkich nowotworów jelita grubego (1 zachorowanie/100 000 osób/rok). Występuje raczej u ludzi ponad 60 r.ż. Zachorowalność jest rak pęcherzyka żółciowego słownik.

Czym jest Rak pęcherzyka żółciowego słownik Znaczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: