SKUTKI ŻOŁĄDKA PRZYCZYNY.
Definicja Żołądka Rak co to znaczy. Czym jest najczęstszych przyczyn zgonów na skutek nowotworów.

Czy przydatne?

Definicja Żołądka Rak

Definicja z ang. Stomach cancer, z niem. Magenkrebs.

Co to jest Rak żołądka: Rak żołądka (carcinoma ventriculi) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na skutek nowotworów złośliwych. Rak żołądka stanowi ok. 95% wszystkich nowotworów żołądka, rzadziej występują chłoniaki i mięsaki gładkokomórkowe. Rozpowszechnienie występowania raka żołądka w świecie wykazuje wielkie różnice. Największy parametr zachorowań obserwuje się w Japonii, Chile i Islandii. Polska znajduje się w pierwszej 10 krajów o najwyższym wskaźniku zachorowań. Ostatnie lata wykazują spadek zachorowań na raka żołądka i przyrost zapadalności na raka wpustu i połączenia przełykowo-żołądkowego. Rak żołądka w 35-40% umiejscawia się w części przedoddźwiernikowej i w odźwierniku (tendencja spadkowa), w 25% w trzonie i w 30-40% we wpuście (tendencja wzrastająca). Rak żołądka rozprzestrzenia się przeważnie przez wszczepianie komórek nowotworowych do otrzewnej drogą śródotrzewnową (ok. 50%) albo drogą układu chłonnego (ok. 27%) i drogą układu krwionośnego (ok. 23% przypadków) w rezultacie której powstają przerzuty w wątrobie, płucach i kościach. Etiologia Rak żołądka występuje podwójnie częściej u mężczyzn niż u kobiet, zapadalność i umieralność wzrastają z wiekiem. Impulsy rodzinne i dziedziczne zwiększają podatność osobniczą na chorobę. Rak żołądka częściej występuje u osób z ekipą krwi A. W Wysokie spożycie soli kuchennej, żywności wędzonej i marynowanej, aflatoksyn, pokarmów bogatych w skrobię, niskie spożycie tłuszczów zwierzęcych, białka, świeżych owoców i warzyw, mleka, pełnoziarnistego pieczywa, witamin A, E, C to impulsy które usposabiają do rozwoju dolegliwości. Spośród czynników inicjujących kancerogenezę w żołądku zmienia się azotany będące prekursorami nitrozoamin. Zakażenie Helicobacter pylori, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu to następne impulsy mogące przyspieszyć postęp raka żołądka. Pośród stanów i zmian przedrakowych zagrażających powstaniem raka żołądka zmienia się: polipy gruczolakowate żołądka, nieżyt zanikowy błony śluzowej żołądka, nieżyt zanikowy błony śluzowej w przebiegu niedokrwistości złośliwej, metaplazja jelitowa, ogniska dysplazji błony śluzowej żołądka przewlekły wrzód żołądka, stan po uprzedniej częściowej resekcji żołądka. Regulacja Rak inicjalny to nowotwór, którego naciek ograniczony jest wyłącznie do błony śluzowej i podśluzowej. Rak taki rozwija się może rozwijać się nawet do 14-20 lat po czym przechodzi w raka zaawansowanego. Rak żołądka można klasyfikować wg różnego kryterium. Regulacja Borrmanna (1926r) wg oceny makroskopowej (endoskopowj) raka zaawansowanego. rak grzybiasty- pojedynczy, ograniczony, polipowaty guz bez owrzodzenia owrzodziały naciek o zmienionych brzegach i ostrym odgraniczeniu owrzodziały naciek o zmienionych brzegach i rozlanym wzroście rak rozlany ( linitis plastica)- płasko naciekający całą ścianę żołądka i zwężający jego światło, Regulacja Laurena (1965r) wg obrazu histopatologicznego: typ jelitowy (inestinalis) lity guz o dobrze ograniczonych brzegach, zbudowany z komórek gruczołowych podobnych do jelitowych (ok. 60%) typ rozlany (diffusum) rak nacieka żołądek w granicach trudnych do ustalenia (ok. 30%) typ mieszany ( ~ 10%) Regulacja TNM Właściwość T (guz) Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny (carcinoma in situ) T1 - guz nacieka blaszkę właściwą błony śluzowej albo warstwę podśluzową T2 - guz nacieka mięśniówkę właściwą albo warstwę podsurowiczą T3 - guz nacieka błonę surowiczą (otrzewna trzewna) T4 - guz nacieka przyległe struktury Właściwość N (węzły chłonne) Nx - brak możliwości oceny regionalnych węzłów chłonnych N0 - brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N1 - przerzuty w 1-6 regionalnych węzłach chłonnych N2 - przerzuty w 7-15 regionalnych węzłach chłonnych N3 - przerzuty w więcej niż 15 regionalnych węzłach chłonnych Do regionalnych węzłów chłonnych należą: węzły wzdłuż krzywizny mniejszej i większej żołądka, lewej t. żołądkowej, t. wątrobowej wspólnej, t. śledzionowej, pnia trzewnego i węzły więzadła wątrobowo-dwunastniczego. Właściwość M (przerzuty odległe) Mo – brak przerzutów odległych M1- przerzuty odległe Stopie zaawansowania klinicznego raka żołądka: Stopień zaawansowania T N M 0 Tis N0 M0 IA T1 N0 M0 IB T1 N1 M0 T2 N2 M0 II T1 N2 M0 T2 N0 M0 T3 N0 M0 IIIA T2 N2 M0 T3 N1 M0 T4 N0 M0 IIIB T3 N2 M0 T4 N1 M0 IV T4 N2 M0 każde T każde N M1 Symptomy We inicjalnym okresie dolegliwości rak żołądka przebiega zwykle bezobjawowo. W bardziej zaawansowanych stanach symptomy są nieswoiste i regularnie lekceważone poprzez pacjentów. Należą do nich: strata łaknienia pomniejszenie masy ciała, tępe bóle w nadbrzuszu, regularnie po jedzeniu uczucie pełności po jedzeniu nudności, wymioty, wymioty treścią fusowatą (), smolisty stolec, niedokrwistość, zaburzenia połykania przy raku wpustu żołądka W zaawansowanym raku guz może być wyczuwalny poprzez powłoki, stwierdza się bolesność uciskową, wyniszczenie, żółtaczka, symptomy otrzewnowe (perforacja żołądka w miejscu guza), zwiększenie wątroby (przerzuty), niedokrwistość. Rozpoznanie Fundamentem rozpoznania raka żołądka jest badanie gastroskopowe z pobraniem wycinków. Pozwala to na rozpoznaie w ok. 93% raka wczesnego i w 98% raka zaawansowanego. To jest najszybsze i najdokładniejsze badanie diagnostyczne w raku żołądka. Dodaktowo można wykonać takie badania jak: USG jamy brzusznej, badania radiologicznego żołądka z kontrastem, RTG klatki piersiowej, tomografia komputerowa. badania ultrasonografii endoskopowej (EUS) pozwala na rozponanie wczesnej postaci raka badanie laparoskopowe - ocena podtorebkowych przerzutów do wątroby, sieci większej i mniejszej, Przerzuty do jajników ("guz Krukenberga") albo do otrzewnej części miednicznej ("próg Blumer'a") mogą wyć odnalezione badaniem per rectum. Odległe przerzuty drogą układu chłonnego mogą dawać symptom zwiększonych węzłów nadobojczykowych po stronie lewej (węzeł Virchova) albo okolicy pępka (węzeł siostry Mary Joseph). Leczenie Jedynym skutecznym metodą leczenia raka żołądka jest resekcja radykalna z usunięciem regionalnych węzłów chłonnych łącznie z węzłami zatrzustkowymi, krezkowymi i przyaortalnymi. W razie raka wczesnego wyleczalnego w 95% operacja radykalna bazuje na wycięciu prawie całkowitym części dalszej albo bliższej zołądka tak zwany resekcja subtotalna z węzłami chłonnymi znajdującymi się raczej wzdłuż krzywizny mniejszej i większej żołądka. Po wycięciu subtotalnym obwodowej części żołądka zaleca się wykonanie zespolenia dwunastnicy z kikutem żołakda wg Rydygiera a po wycięciu górnej części wykonanie zespolenia przełykowo-żołądkowego. Po całkowitym usunięciu żołądka wytwarza się żoładek zastępczy z adekwatnie zszytego jelitaczczego co stwarza choremu warunki najlepszej jakości życia. W razie, kiedy operacja jes niewykonalna albo niecelowa z racji na przerzuty odległe, naciekanie otoczenia czy rozsiew nowotworowy w jamie otrzewnej wykonuje się zabiegi paliatywne, łagodzące: protezowanie wpustu paliatywna resekcja żołądka zespolenie omijające przetoka żołądkowa tak zwany gastrostomia Leczenie chemiczne użytkowane coraz częściej i radioterapia są teraz powszechniej użytkowane w skojarzonym leczeniu raka żółądka. Rokowanie Tylko ok. 20% chorych, u których możliwe było wykonanie resekcji radykalne przeżywa 5 lat
Skutki Różyczka:
Objawy dolegliwość zakaźna wieku dziecięcego zwykle o delikatnym przebiegu lecz mogąca być powodem poronień i wad wrodzonych u dzieci. Etiologia Dolegliwość spowodowana poprzez poprzez wirus z rodz rak żołądka.
Skutki Rak Skóry:
Objawy ludzi rasy białej jednym z przeważnie występujących nowotworów stanowiącym ok. 30% wszystkich nowotworów złośliwych. Przewarzająca część tego typu nowotworów rozwija się w obrębie odsłoniętych części rak żołądka.
Skutki Rak Pęcherzyka Żółciowego:
Objawy żółciowego zajmują piąte miejsce pod względem częstości występowania pośród nowotworów przewodu pokarmowego. Przeważnie występuje u ludzi ponad 60 r.ż., 4 krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn rak żołądka.
Skutki Rak Przełyku:
Objawy stanowi ok. 2% wszystkich nowotworów złośliwych i jest równocześnie trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym przewodu pokarmowego. Najwyższą zachorowalność obserwuje się w Chinach rak żołądka.

Czym jest Rak żołądka słownik Znaczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: