SKUTKI WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY PRZYCZYNY.
Definicja Wirusowe zapalenie wątroby typu E co to znaczy. Czym jest chorobą zakaźną cechującą się.

Czy przydatne?

Definicja Wirusowe zapalenie wątroby typu E

Definicja z ang. Hepatitis E, z niem. Hepatitis E.

Co to jest Wirusowe zapalenie wątroby typu E: Wirusowe zapalenie wątroby typu E (hepatitis E, wzw E) jest chorobą zakaźną cechującą się rozlanym, nieropnym uszkodzeniem wątroby, spowodowaną zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV). Liczba zachorowań i stan odporności populacji uzależnione są od warunków sanitarnych panujących na danym terenie. Im gorsze warunki sanitarne tym przedtem dochodzi do zakażeń i tym przedtem wysoki odsetek populacji nabywa odporność na zakażenie. Dolegliwość występuje sporadycznie i endemicznie poza Europą w Indiach, Pakistanie, Somalii, Egipcie, Birmie, Algieri, Kuwejcie i innych państwach afrykańskich i w Meksyku. Nie stwierdza się nosicielstwa HAV, nie dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby i do rozwoju pierwotnego raka wątroby. Powody Naturalnym rezerwuarem drobnoustroju w środowisku i źródłem zakażenia jest człowiek wydalający wirusa z kałem. Zakażenie szerzy się drogą pokarmową przez produkty spożywcze i wodę zakażoną wirusem HEV poprzez osoby wydalające wirusa z kałem. Rzadziej zakażenie szerzy się przez kontakt bezpośredni. Wirus wydalany jest z kałem na 2-3 tygodnie prze i ok. 8 dni po wystąpieniu żółtaczki. Patofizjologia Wirus wzw typu E należy do ekipy wirusów zawierających RNA i replikujących się w komórkach wątroby. Aktualnie patogeneza dolegliwości jest niewiele poznana. Symptomy ostrego zapalenia wątroby typu E Przebieg wirusowego zapalenia wątroby może być żółtaczkowy albo bezżółtaczkowy co częściej stwierdza się u dzieci. Ostre wzw E może także przebiegać bezobjawowo. Moment wylęgania ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu E, a więc moment od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów klinicznych wynosi 10 - 60 dni. Symptomy zwiastunowe, które mogą wystąpić na kilka, kilkanaście dni przed wystąpieniem żółtaczki mogą mieć charakter: rzekomo-grypowy: podwyższona temp., bóle mięśniowe, ogólne złe samopoczucie, uczucie rozbicia, choroby żoładkowo-jelitowych: nudności, wymioty, brak apetytu, bóle brzucha, biegunka rzekomo-reumatyczny:bóle stawowe, dotyczące zazwyczaj drobnych stawów. Symptomy zwiastunowe mogą jednak w ogóle nie występować, wtedy dolegliwość zaczyna się żółtaczką i wystąpieniem nieprawidłowości laboratoryjnych. Moment rozwiniętej dolegliwości trwa od kilku do kilkunastu tygodni i w ok. 2/3 przypadków ma przebieg bezżółtaczkowy. W pozostałych sytuacjach występuje: brak apetytu, nudności,wymioty ciemny mocz i odbarwiony stolec świąd w rezultacie powiększenia ilości kwasów żółciowych bóle brzucha żółtaczka na początku na białkówce oka a w dalszym ciągu na skórze zwiększenie wątroby i czasem śledziony (ok. 10-20%. Dość błyskawicznie ustępują subiektywne symptomy okresu zwiastunów. Żółtaczka może utrzymywać się z kolei długo, towarzyszy temu regularnie świąd skóry. W momencie zdrowienia chory czuje się dobrze, lecz może jeszcze mieć zwiększoną wątrobę i mogą występować takie choroby jak męczliwość, brak apetytu, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu. Powikłania Powikłaniem ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu E może być piorunujące zapalenie wątroby tzw nadostre (hepatitis fulminans) o bardzo poważnym rokowaniu, co do życia. Powikłanie to dotyczy ok. 20% kobiet w ciąży w III trymestrze. Wystąpienie tego powikłania mogą zwiastować: dyskretne zmiany osobowości i stanu świadomości, gwałtowne narastanie żółtaczki, wystąpienie objawów zaburzeń krzepnięcia krwi (przedłużone krwawienie po iniekcjach, podbiegnięcia krwawe na skórze, a więc tak zwany siniaki, krwawienia z nosa, z przewodu pokarmowego), szybkie zmniejszanie się wielkości wątroby, wyczuwalny zapach amoniaku z ust. Symptomy te są rezultatem ostrej niewydolności wątroby, której zejściem może być wystąpienie śpiączki wątrobowej i śmierć. Temu powikłaniu sprzyja jednoczesne zakażenie innymi wirusami uszkadzającymi wątrobę (na przykład HCV - wirus zapalenia wątroby typu C, HDV - wirus zapalenia wątroby typu D, HSV - wirus opryszczki) albo współistnienie innych chorób upośledzających czynność wątroby. Rozpoznanie Rozpoznanie określa się opierając się na: wywiadu dotyczącego występujących choroby badania pacjenta wykonanych badań laboratoryjnych W celu rozpoznania wzw E wykonuje się badania pozwalające wykryć przeciwciała anty-HEV IgM. O charakterze i stopniu uszkodzenia wątroby można dowiedzieć się wykonując badania biochemiczne i testy czynnościowe wątroby tzw próby wątrobowe na przykład aminotransferazy: AspAt i AlAt (enzymy zawarte w komórkach wątroby), których liczba wzrasta we krwi przy uszkodzeniu komórki wątrobowej czas protrombinowy wydłuża się, bo uszkodzona wątroba produkuje mniej czynników krzepnięcia, do których zalicza się protormbina wzrasta poziom bilirubiny (żółtaczka) jako słowo uszkodzonej funkcji komórki wątrobowej w dziedzinie przemiany tego barwnika Wielka liczba różnych mechanizmów metabolicznych zachodzących w wątrobie i związana z tym równie ogromna liczba badań biochemicznych i prób czynnościowych jest przyczyną, dla którego nie istnieje pojedynczy, uniwersalny test wystarczający do jednoznacznej oceny czynności wątroby albo stopnia jej uszkodzenia. Wszystkie testy diagnostyczne są jedynie badaniami pomocniczymi. Powinny być interpretowane tylko w zestawieniu z badaniem lekarskim i wywiadem dotyczącym dolegliwości. Przy analizie poszczególnych badań biochemicznych należy mieć na względzie, iż nawet poprawny ich rezultat nie wyklucza istnienia uszkodzenia nieraz poważnego czynności wątroby. Profilaktyka W najwyższym stopniu praktyczną sposobem zapobiegającą zakażeniu HAV jest dbałość o czystą wodę i kontrola sanitarna produktów spożywczych. Leczenie Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu E w większości przypadków jest chorobą samoleczącą się. Fundamentem leczenia jest odpoczynek fizyczny i psychiczny. W ostrym okresie dolegliwości chorzy sami ograniczają własną aktywność z racji na osłabienie i choroby subiektywne. Nie mają wtedy łaknienia i nie należy ich nakłaniać do jedzenia. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien użytkować dietę pod kontrolą samopoczucia. Powinien unikać posiłków, po których ma choroby w obrębie jamy brzusznej na przykład wzdęcia, nudności, odbijania, bóle pod prawym łukiem żebrowym. W momencie tym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poprzez przynajmniej 1rok. Gdy pojawia się poprawa należy w pojedynkę zwiększać aktywność fizyczną jednak moment niepodejmowania zajęć zawodowych powinien wynosić przynajmniej podwójnie tyle ile pobyt w szpitalu. Piorunujące zapalenie wątroby wymaga intensywnego farmakologicznego, wyrównującego zaburzenia spowodowane uszkodzeniem tego narządu leczenia, a wstąpienie ostrej niewydolności wątroby nawet przeszczepu tego narządu
Skutki Włókniak Twardy:
Objawy fibroma durum, dermatofibroma, histiocytoma) to delikatny nowotwór wywodzący się z przedmiotów tkanki łącznej skóry właściwej. Uważane jest, iż jest on raczej rezultatem reakcji odczynowej z wirusowe zapalenie wątroby typu e co znaczy.
Skutki Wąglik:
Objawy dolegliwość zwierząt raczej przeżuwaczy przenoszona na ludzi poprzez kontakt ze zwierzętami albo produktami pochodzenia zwierzęcego. Aktualnie wąglik występuje raczej u zwierząt. U ludzi zdarza się wirusowe zapalenie wątroby typu e krzyżówka.
Skutki Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu D:
Objawy wątroby typu D (hepatitis D, wzw D) jest chorobą zakaźną cechującą się rozlanym, nieropnym uszkodzeniem wątroby, spowodowaną zakażeniem niekompletnym wirusem zapalenia wątroby typu D (HDV), który wirusowe zapalenie wątroby typu e co to jest.
Skutki Wnętrostwo:
Objawy wadą wrodzoną jedno albo obustronną polegająca na niezstąpieniu jądra do moszny. Wnętrostwo w miarę regularnie występuje u wcześniaków (21%) u których regularnie dochodzi do samoistnego zstąpienia wirusowe zapalenie wątroby typu e słownik.

Czym jest Wirusowe zapalenie wątroby słownik Znaczenie W .

  • Dodano:
  • Autor: