SKUTKI WNĘTROSTWO PRZYCZYNY.
Definicja Wnętrostwo co to znaczy. Czym jest polegająca na niezstąpieniu jądra do moszny.

Czy przydatne?

Definicja Wnętrostwo

Definicja z ang. Zoo, z niem. cryptorchidism.

Co to jest Wnętrostwo: Wnętrostwo jest wadą wrodzoną jedno albo obustronną polegająca na niezstąpieniu jądra do moszny. Wnętrostwo w miarę regularnie występuje u wcześniaków (21%) u których regularnie dochodzi do samoistnego zstąpienia jąder pod koniec 1 roku życia. U noworodków urodzonych o czasie wnętrostwo stwierdza się u ok. 3% chłopców jednak do samoistnego zstąpienia dochodzi rzadziej a częstość wnętrostwa ok. 1 roku życia wynosi już tylko 0,8%. Jeżeli jądro nie zstąpi samoistnie do moszny, powinno być do niej sprowadzone przed końcem drugiego roku życia. W wadzie tej jądro przeważnie znajduje się w kanale pachwinowym, zatrzymuje się więc na pewnym etapie drogi prowadzącej do moszny. Niekiedy jądro znajduje się poza kanałem tzn. w jamie brzusznej albo w okolicach kanału pachwinowego. W nie wszystkich sytuacjach jądro okresowo pojawia się w mosznie, a pod wpływem zimna czy dotykania okolicy moszny, cofa się. Należy rozróżnić: wnętrostwo prawdziwe - jądro nie pozwala sprowadzić się do moszny wnętrostwo rzekome - okresowo jądro pozwala się sprowadzić do moszny ektopię jądra - jądro położone poza poprawną drogą zstępowania jądra Im przedtem rozpocznie się leczenie, tym większa jest szansa na uzyskanie płodności u chłopca i na pomniejszenie ryzyka stworzenia raka w niezastąpionym jądrze. Powody W trakcie rozwoju płodowego chłopca jądra powstają w jamie brzusznej i w dalszym ciągu powinny zstąpić do moszny. Jeżeli mechanizm zstępowania jądra do moszny zostanie w jakiś sposób zatrzymany, dochodzi do stworzenia wnętrostwa. Przeważnie trudno jest jednoznacznie określić powody wnętrostwa. Ryzyko powiększa się, jeśli wnętrostwo występuje w rodzinie. Pewne znaczenie mogą mieć: zaburzenia hormonalne występujące jeszcze w okresie życia płodowego wadliwa budowa kanału pachwinowego współistniejąca przepuklina pachwinowa, która nie pozwala poprawnie ukształtowanemu jądru na zstąpienie do moszny zbyt krótki powrózek nasienny na którym jest zawieszone jądro Symptomy W mosznie można wyczuć dotykiem tylko jedno jądro (wnętrostwo jednostronne) albo moszna jest pusta (wnętrostwo obustronne). Rozpoznanie Przeważnie brak jądra w mosznie zauważany jest poprzez rodziców albo w trakcie badań okresowych i wymaga potwierdzenia poprzez chirurga dziecięcego. Badaniem pomocnym w stwierdzeniu gdzie znajduje się jądro jest badanie ultrasonograficzne. Leczenie Normalnie jądra po pewnym czasie przemieszczają się samoistnie (pomagają ciepłe kąpiele), lecz czasem potrzebne jest leczenie hormonalne albo operacyjne. Jądra powinny znaleźć się w mosznie najpóźniej do szóstego roku życia. W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu, bo w jamie brzusznej panuje nieco wyższa temp. niż w mosznie. Konsekwencją może być niepłodność albo powikłania brzuszne. Nieleczone wnętrostwo powiększa ryzyko stworzenia raka jądra. Dodatkowo jądro niezstąpione może niekorzystnie wpływać na jądro poprawne o właściwym umiejscowieniu uszkadzając częściowo albo kompletnie jego czynność. Wiek między 2 a 3 rokiem życia jest okresem, gdzie wnętrostwo powinno zostać usunięte z racji na to, iż skutek leczniczy jest w tym czasie największy. Wnętrostwo można leczyć zachowawczo albo operacyjnie: leczenie zachowawcze - bazuje na podawaniu w zastrzykach domięśniowych preparatu hormonalnego dwa razy w tygodniu poprzez moment 5 tygodni. Preparat działa pobudzająco na jądro i może doprowadzić do pełnego zstąpienia jądra do moszny. leczenie operacyjne - obejmuje tych chłopców, u których leczenie zachowawcze nie przyniosło efektu i tych którzy są zakwalifikowani opierając się na badania bezpośrednio do zabiegu. Operacja realizowana w znieczuleniu ogólnym, bazuje na otwarciu kanału pachwinowego, odszukaniu jądra, wprowadzeniu go do moszny i ustaleniu w worku mosznowym tak, by nie było możliwości powrotu jądra do kanału pachwinowego. Niekiedy jądro po pewnym czasie od zabiegu operacyjnego cofa się do kanału pachwinowego w konsekwencji zmian bliznowatych. To jest powikłanie występujące sporadycznie, lecz wymagające ponownego leczenia
Skutki Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu E:
Objawy wątroby typu E (hepatitis E, wzw E) jest chorobą zakaźną cechującą się rozlanym, nieropnym uszkodzeniem wątroby, spowodowaną zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV). Liczba zachorowań i wnętrostwo co znaczy.
Skutki Wodogłowie:
Objawy stanem nieprawidłowego nagromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego w jamach zwanych komorami które są strukturami anatomicznymi znajdującymi się wewnątrz mózgu. Nazwa "wodogłowie" wnętrostwo krzyżówka.
Skutki Wrodzona Łamliwość Kości:
Objawy kości (osteogenesis imperfecta) obejmuje grupę występujących rodzinnie, dziedzicznie chorób, które są rezultatem defektu enzymatycznego hamującego normalny mechanizm dojrzewania kolagenu (białko wnętrostwo co to jest.
Skutki Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu D:
Objawy wątroby typu D (hepatitis D, wzw D) jest chorobą zakaźną cechującą się rozlanym, nieropnym uszkodzeniem wątroby, spowodowaną zakażeniem niekompletnym wirusem zapalenia wątroby typu D (HDV), który wnętrostwo słownik.

Czym jest Wnętrostwo słownik Znaczenie W .

  • Dodano:
  • Autor: