SKUTKI WODOGŁOWIE PRZYCZYNY.
Definicja Wodogłowie co to znaczy. Czym jest mózgowo-rdzeniowego w jamach zwanych komorami które są.

Czy przydatne?

Definicja Wodogłowie

Definicja z ang. Hydrogen, z niem. Hydrocephalus.

Co to jest Wodogłowie: Wodogłowie jest stanem nieprawidłowego nagromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego w jamach zwanych komorami które są strukturami anatomicznymi znajdującymi się wewnątrz mózgu. Nazwa "wodogłowie" (hydrocephalus) pochodzi z języka greckiego: hydro znaczy wodę, cephalus- głowę. Wodogłowie może powodować trwałe uszkodzenie mózgu z jego zanikiem i różnego stopnia opóźnienie rozwoju dziecka. W nie wszystkich sytuacjach narastanie wodogłowia zagraża bezpośrednio życiu dziecka i w większym stopniu osobie dorosłej z racji na odmienną budowę kości czaszki. Patomechanizm krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego Płyn mózgowo - rdzeniowy jest produkowany i krąży w wewnątrzmózgowych przestrzeniach nazywanych układem komorowym, dalej wypływa do przestrzeni zewnątrzmózgowych, gdzie jest wchłaniany do układu żylnego. Płyn mózgowo-rdzeniowy spełnia ogromnie istotną rolę dostarczając tkance nerwowej substancje odżywcze i odprowadza szkodliwe produkty metabolizmu. W uwarunkowaniach fizjologii istnieje równowaga pomiędzy wytwarzaniem, przemieszczaniem i wchłanianiem. Jeśli płynu jest zbyt niewiele albo jego ciśnienie jest zbyt niskie - mózg "osiada" opierając się na czaszki powodując szereg bardzo niemiłych choroby. Z kolei jeżeli na drodze jego odpływu z wnętrza mózgu stanie jakaś przeszkoda wówczas ciśnienie płynu może niebezpiecznie wzrosnąć powodując poszerzenie komór mózgu i ucisk na otaczającą tkankę mózgową. Głowa małego dziecka powiększy się i złagodzi symptomy wzrostu ciśnienia płynu, lecz w sytuacji starszych dzieci i dorosłych wielkość głowy nie może się powiększyć, gdyż kości czaszki są zrośnięte i skostniałe. Powody Powody stworzenia wodogłowia są bardzo różnorodne, dlatego także wodogłowie może pojawić się w każdym wieku i z wyjątkiem płci. Są różne powody wodogłowia. wodogłowie wrodzone - wodogłowie występuje od urodzenia, jednak powód nie jest znana krwotoki wewnątrzczaszkowe - wynaczyniona krew po skrzepnięciu może zablokować czasowo albo trwale przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego doprowadzając do rozwoju wodogłowia zapalenie opon - zapalenie opon jest infekcją błony pokrywającej mózg, która powodując jej obrzęk może zablokować odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego doprowadzając do wodogłowia guzy i nowotwory - nowotwory mózgu stosunkowo wzrostu coraz bardziej uciskają mózg i utrudniają odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego impulsy genetyczne - bardzo rzadko zdarza się, iż wodogłowie jest wywołane zmianami genetycznymi inne powody U powyżej 90% dzieci z przepuklinami oponowo - rdzeniowymi symptomy aktywnego wodogłowia pojawiają się w wieku niemowlęcym. Symptomy Symptomy kliniczne wodogłowia, które są równoznaczne z symptomami nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, zależą od wieku dziecka, a ściślej mówiąc od budowy czaszki zmieniającej się z wiekiem. U noworodków i niemowląt kości czaszki są lużno ze sobą powiązane i wodogłowie będzie powodowało: powiększanie się wielkości głowy napięcie i uwypuklenie ciemienia poszerzenie szwów czaszki opóżnienie rozwoju dziecka poszerzenie żył skóry głowy Starsze dzieci, u których czaszka uformowała się już ostatecznie, będą skarżyły się na: nasilające się bóle głowy wymioty W skrajnych dochodzi do ucisku na pień mózgu objawiający się stratą przytomności, zaburzeniami oddychania i krążenia. Stan ten zawsze świadczy o zagrożeniu życia i wymagają pilnego zgłoszenia się do lekarza. Rozpoznanie Wodogłowie można uwidocznić badaniem USG od 20 tyg. ciąży. U części dzieci po porodzie mimo wykazania poszerzenia układu komorowego nie ma klinicznych, ostrych objawów narastającego (aktywnego) wodogłowia. Chociaż nie można wykluczyć, iż nie pojawią się one potem. Dlatego także każde niemowlę musi być poddane długoczasowej ocenie aktywności wodogłowia polegającej na: regularnych pomiarach obwodu głowy z nanoszeniem na siatkę centylową ocenie napięcia ciemienia i szerokości szwów czaszki ocenie reaktywności, rozwoju psychoruchowego dziecka ocenie objawów neurologicznych stałej ocenie wielkości ukłądu komorowego dzięki badania USG przezciemieniowe u małych dzieci i tomografi komputerowej głowy u dzieci starszych Sposoby obrazujące układ nerwowy takie jak ultrasonografia przezciemieniowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny są pomocne w określeniu wielkości układu komorowego, jego kształtu, regularnie powody stworzenia wodogłowia czy także miejsca przeszkody w odpływie płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania porównawcze wykonuje się w pewnych odstępach czasowych, gdy symptomy kliniczne mają małą dynamikę i niezbędne jest udowodnienie narastania wielkości układu komorowego. Leczenie Celem leczenia wodogłowia jest zapewnienie możliwie pełnego rozwoju dziecka. Rosnące wodogłowie, nazywane aktywnym, może być leczone tylko operacyjnie. Leczenie wodogłowia bazuje na ciągłym przetaczaniu płynu mózgowo - rdzeniowego z poszerzonych przestrzeni wewnątrzmózgowych do innej przestrzeni w ciele dziecka. Używa się do tego szczególne układy zastawkowe, pozwalające kontrolować obniżenie ciśnienia w układzie komorowym albo objętość przepływającego płynu. Fundamentalnym, nowoczesnym metodą leczenia wodogłowia jest możliwie inicjalne zakładanie układów zastawkowych przetaczających płyn mózgowo - rdzeniowy z układu komorowego do jamy otrzewnowej, powodujących zahamowanie rozwoju wodogłowia. Rzadziej stosuje się odprowadzenie płynu mózgowo - rdzeniowego do pęcherzyka żółciowego i prawego przedsionka. Od sprawnego działania układu zastawkowego zależy życie i możliwości rozwoju leczonego dziecka dlatego także niezbędna jest okresowa zamiana przedmiotów zastawki realizowana w sposób planowany albo w przypadku nagłej niesprawności układu zastawkowego. Niezbędne są także regularne kontrole w poradni oddziału, który układ zastawkowy założył by ograniczyć do minimum niespodziewane przypadki złego działania układu zastawkowego, regularnie zagrażające życiu. Powikłania Użytkowana w leczeniu wodogłowia sposób przetaczania połynu mózgowo - rdzeniowego nie jest wolna od powikłań: niedrożność układu zastawkowego - Fragmenty tkanek, odkładające się w układzie zastawkowym białko, skrzepliny krwi, czy niepoprawne położenie końców drenów doprowadzających i odprowadzających płyn mózgowo - rdzeniowy mogą powodować zamknięcie układu zastawkowego. Również z upływem czasu system zastawki staje się mniej sprawny. Pojawiają się wtedy w sposób nagły albo powolny symptomy ponownego narastania wodogłowia (powiększanie się głowy, napięcie ciemienia, bóle głowy, wymioty, zaburzenia prztomności) wymagające regularnie pilnego naprawienia żle działajacego układu zastawkowego. zakażenie - Zakładanie układów zastawkowych wiąże się z ryzykiem wprowadzenia bakterii do wnętrza układu zastawkowego i ośrodkowego układu nerwowego. Nie leczone zakażenie zagraża życiu dziecka. Jeśli więc u dziecka z założoną zastawką w okresie kilku miesięcy po operacji pojawia się gorączka, trzeba podejrzewać zakażenie układu zastawkowego i pilnie leczyć w oddziale opiekującym się dzieckiem. odleżyny - System zastawki wszczepia się pod skórę głowy, przeważnie w rejonie skroniowej albo czołowej po prawej stronie. Jakikolwiek ucisk na skórę w tej okolicy (na przykład ułożenie głowy, czapeczka) może ją uszkodzić, obnażyć zastawkę, czego konsekwencją będzie zakażenie układu nerwowego
Skutki Woskowina W Uchu:
Objawy naturalną, żółtawobrunatną substancją powstałą z wydzieliny gruczołów woskowinowych i łojowych, złuszczonego naskórka, włosów i cząstek kurzu. Jej kluczową funkcją jest natłuszczanie przewodu wodogłowie co znaczy.
Skutki Wąglik:
Objawy dolegliwość zwierząt raczej przeżuwaczy przenoszona na ludzi poprzez kontakt ze zwierzętami albo produktami pochodzenia zwierzęcego. Aktualnie wąglik występuje raczej u zwierząt. U ludzi zdarza się wodogłowie krzyżówka.
Skutki Wrodzona Łamliwość Kości:
Objawy kości (osteogenesis imperfecta) obejmuje grupę występujących rodzinnie, dziedzicznie chorób, które są rezultatem defektu enzymatycznego hamującego normalny mechanizm dojrzewania kolagenu (białko wodogłowie co to jest.
Skutki Wrodzona Dysplazja Stawu Biodrowego:
Objawy obejmuje wszystkie nieprawidłowości anatomiczne w obrębie stawu biodrowego, które mogą być wrodzone albo rozwinąć się w momencie noworodkowym albo niemowlęcym. Wrodzona dysplazja stawu biodrowego wodogłowie słownik.

Czym jest Wodogłowie słownik Znaczenie W .

  • Dodano:
  • Autor: