SKUTKI KLIRENS KREATYNINY PRZYCZYNY.
Definicja Kreatyniny Klirens co oznacza. Czym jest bada się go w razie podejrzenia dolegliwości.

Czy przydatne?

Definicja Kreatyniny Klirens

Definicja z ang. Creatinine clearance, z niem. Kreatinin-Clearance.

Co to jest Klirens kreatyniny: Klirens kreatyniny - bada się go w razie podejrzenia dolegliwości nerek. Oznaczając stężenie kreatyniny we krwi i w moczu zbieranym poprzez cały dzień, doktor może obliczyć ile krwi pośrodku minuty nerki oczyszczają z kreatyniny.
Wartość ta jest zależna od wieku i stosunkowo upływu lat minimalizuje się.
Wartości poprawne:
Kobiety: 95-160 ml/min
Mężczyźni: 60-140 ml/min
Powody Kolonoskopia:
Skutki badanie jelita grubego. Bazuje na wprowadzeniu poprzez odbyt specjalnej aparatury zakończonej kamerą, która przesyła obraz na zewnątrz. Urządzenie to nazywa się kolonoskopem. W trakcie kolonoskopii klirens kreatyniny.
Powody Kościogubny Proces:
Skutki Kościogubny mechanizm - to mechanizm straty masy kostnej klirens kreatyniny.
Powody Koronarografia:
Skutki badanie opierające na podaniu kontrastu do tętnić wieńcowych, w celu uwidocznienia ich światła na zdjęciu rtg albo monitorze. Badanie to stosuje się w diagnostyce chorób niedokrwienia serca i klirens kreatyniny.
Powody Karłowatość Przysadkowa:
Skutki bazuje na niedoczynności ośrodków podwzgórzowych albo przedniego płata przysadki co skutkuje niedobór hormonu wzrostu. Dolegliwość ta bazuje na zatrzymaniu wzrostu -im przedtem rozpocznie się rozwój klirens kreatyniny.

Czym jest Klirens kreatyniny znaczenie w Słownik medyczny K .

  • Dodano:
  • Autor: