bielmo bawełna bańki banda co to jest
Bielmo, Bawełna, Bańki, Banda, Balsam, Balkonik, Bezdech, Butwienie, Badanie Krwi, Błonica, Badanie.

Wszystkie definicje medyczne B

 • Definicja Babie lato Co to jest pogodne dni jesienne unoszą się w powietrzu. Na tych cienkich nitkach pająki, które je uprzędły, przenoszą się na większe odległości
 • Definicja Bakterioliza Co to jest albo rozpuszczeniu komórki bakteryjnej w konsekwencji działania czynników chemicznych, fizycznych albo biologicznych; do czynników
 • Definicja Barwniki Co to jest barwne, nieorganiczne albo organiczne (? chromogen), w znaczeniu biologicznym naturalnie występujące w organizmach żywych (? chromatofory
 • Definicja Bazgroty Co to jest najwcześniejszego stadium wytworów rysunkowych dziecka, charakteryzującego się pozostawieniem na papierze chaotycznych śladów, którym
 • Definicja Beztlenowce Co to jest sposób beztlenowy (? oddychanie beztlenowe), zdolne do życia w uwarunkowaniach braku tlenu; odznacza się b. bezwzględne (obowiązkowe
 • Definicja Biologia molekularna Co to jest zjawiska i mechanizmy życiowe na poziomie cząsteczkowym, między innymi integrację struktury i funkcji białek, kwasów nukleinowych
 • Definicja Blastula Co to jest zarodka poprzedzające ? gastrulację, w formie pęcherzyka, gdzie następuje mechanizm nagromadzania się materiału komórkowego; komórki
 • Definicja Bliźnięta dwujajowe Co to jest zapłodnionych wieloma plemnikami, wobec czego stopień ich podobieństwa genetycznego jest taki, jak w każdej innej parze rodzeństwa, mogą
 • Definicja Bliźnięta jednojajowe Co to jest z jednej zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli zygota podzieli się na dwa zarodki w trakcie pierwszych dwóch tygodni ciąży; b. j. mają
 • Definicja Blok metaboliczny Co to jest warunkującego przemianę danego związku na danym odcinku przemian, na przykład substrat (związek) A prze­chodzi pod wpływem działania enzymu
 • Definicja Biofizyka Co to jest edukacja, która tłumaczy fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach
 • Definicja Blindyzmy Co to jest osób niewidomych, na przykład trzaskanie palcami albo kląskanie językiem w trakcie chodzenia, ułatwiające orientację w przestrzeni dzięki
 • Definicja Bilingwizm Co to jest znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia zaburzeń
 • Definicja Badanie ultradźwiękowe Co to jest oparta na zasadzie, iż fale dźwiękowe o określonej częstości mogą przenikać poprzez tkanki. Echo odbierane poprzez szczególny aparat, zwany
 • Definicja Bakteria Co to jest się w systematyce na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. Złożona jest z 3 zasadniczych przedmiotów, błony komórkowej, cytoplazmy i
 • Definicja Bakteroidy Co to jest jakie przekształcają się wolno żyjące pałeczki Rhizobium po wniknięciu z gleby do korzeni roślin motylkowatych; błona bakteroidalna jest
 • Definicja Balneoterapia Co to jest profilaktycznych wód mineralnych, gazów zawartych w zdrojach i tworzyw uzdrowiskowych (borowiny i muły). Wody lecznicze są użytkowane do
 • Definicja Bioenergia Co to jest organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem
 • Definicja Bioenergioterapia Co to jest organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem
 • Definicja Biopsja Co to jest tkanek do badania mikroskopowego. Materiał pobiera się dzięki różnego rodzaju szczypczyków chwytnych, ścinających pętli albo skalpelem
 • Definicja Bliźnięta Co to jest rezultacie tej samej ciąży, z jednej albo dwóch komórek jajowych; termin użytkowany zazwyczaj odnosząc się do gatunków ssaków, u których
 • Definicja Bladość Co to jest niedokrwistości. Obserwuje się wtedy blade małżowiny uszne, blade wargi i błony śluzowe j. ustnej. Bladość może być także wywołana
 • Definicja Blednica Co to jest dawna nazwa nie wszystkich typów niedokrwistości (szczególnie u młodych kobiet
 • Definicja Blastocysta Co to jest poprzedzające ? gastrulację, w formie pęcherzyka, gdzie następuje mechanizm nagromadzania się materiału komórkowego; komórki pochodzące z
 • Definicja Bliźnięta monozygotyczne Co to jest monozygotyczne, które powstają z jednej zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli zygota podzieli się na dwa zarodki w trakcie pierwszych dwóch
 • Definicja Botridia Co to jest aparaty czepne nie wszystkich tasiemców członowanych; 2) miseczkowate obszary, z których wyrastają trichobotria u skoczogonków i nie
 • Definicja Biochemia Co to jest edukacja o budowie chemicznej organizmów żywych
 • Definicja Botanika Co to jest edukacja o roślinach, a ? tradycyjnie ? również o grzybach i bakteriach
 • Definicja Bakteriofag (fag) Co to jest Wirus zakażający bakterie
 • Definicja Bruceloza Co to jest odzwierzęca o przebiegu ostrym, podostrym i przewlekłym.Źródło zakażenia ? chore zwierzęta domowe (bydło, owce, kozy, świnie). Droga
 • Definicja Bezład Co to jest który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają pozbawione właściwej miary. Przy próbie trafienia palcem do
 • Definicja Bąblowica Co to jest Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Mogą je przenosić psy, lisy, owce, świnie. Zakażenie dzieje się drogą kropelkową i
 • Definicja Botulizm Co to jest jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum) zwane zatruciem jadem kiełbasianym; jest następstwem blokowania poprzez toksynę botulinową
 • Definicja Błony płodowe Co to jest dwie warstwy tkanek tworzących ścianę worka owodnio-wego. Wewnętrzna warstwa zwana jest owodnią, a zewnętrzna - kosmówką
 • Definicja Biogeneza Co to jest koncepcje tłumaczące stworzenie życia na Ziemi; b. rozpoczęła się około 4 mld lat temu i mogła trwać około 1 mld lat; istnieje sporo teorii
 • Definicja Borowina Co to jest właściwościach fizykochemicznych. Występują w niej różne pozostałości świata roślinnego, związki żelaza, siarki, jodu, i ciała o działaniu
 • Definicja Bronchoskop Co to jest uktad optyczny. Bronchoskop wprowadza się poprzez usta i krtań. Pozwala nie tylko na oglądanie wewnętrznej powierzchni tchawicy i oskrzeli
 • Definicja Bliźnięta syjamskie Co to jest homozygotycznych zrośniętych z sobą wieloma częściami ciała, niekiedy mających jeden tułów i zdwojone nie wszystkie inne części ciała, na
 • Definicja Bliźnięta dizygotyczne Co to jest zapłodnionych wieloma plemnikami, wobec czego stopień ich podobieństwa genetycznego jest taki, jak w każdej innej parze rodzeństwa, mogą
 • Definicja Brodawka Co to jest do rozmiarów ciała) i normalnie wyraźnie odgraniczonej wyniosłości na powierzchni ciała albo narządu zwierzęcia, o różnym pochodzeniu i
 • Definicja Bradykardia Co to jest 70 skurczów na min u noworodków i poniżej 60 skurczów na min u dzieci w wieku szkolnym Może świadczyć o uszkodzeniu mięśnia sercowego, a
 • Definicja Brodawczaki krtani Co to jest aktualnie dominuje pogląd, iż powodem ich powstawania jest wirus. Należą do w miarę regularnie spotykanych guzów u dzieci. Występują w
 • Definicja Blizna Co to jest ostateczny rezultat gojenia się rany; wypełnienie ubytku w tkance zbitą i słabo unaczynioną tkanką łączną
 • Definicja Bezład Co to jest który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają pozbawione właściwej miary. Przy próbie trafienia palcem do
 • Definicja Biorytm Co to jest uzależnione od rytmu zmian czynnika środowiskowego (na przykład światła, temp.) albo od wewnętrznego systemu sterującego
 • Definicja Biseksualizm Co to jest uprawianie seksu z osobami obydwu płci
 • Definicja Błędnik kostny Co to jest układ jam i kanałów odpowiadających ukształtowaniem elementom błoniastym; złożona jest z kanałów półkolistych, kanału spiralnego (ślimaka
 • Definicja Barierki Co to jest poręcze, ułatwiające ćwiczenie edukacji chodzenia, użytkowane u chorych z niedowładem kończyn dolnych, zaburzeniami chodu i równowagi
 • Definicja Biotop Co to jest nieożywione środowisko życia organizmów różnych gatunków (biocenozy
 • Definicja Brzusiec Co to jest mięśniowe środkowa część mięśnia szkieletowego; zaczyna się ścięgnem startowym i przechodzi w ścięgno końcowe (albo pośrednie, jeżeli
 • Definicja Bunt Co to jest dorosłych, występujące u dzieci i młodzieży, wyrażające się bądź odmową współdziałania z dorosłymi, bądź negowaniem ich mechanizmu norm i
 • Definicja Błona dopochwowa Co to jest nazwa: krążek Proven) jeden z mechanicznych środków antykoncepcyjnych, dający również częściową ochronę przed zakażeniem poprzez kontakt
 • Definicja Badania przesiewowe noworodków Co to jest celu wczesnego wykrycia wrodzonych zaburzeń metabolicznych, przyczym muszą być spełnione następujące kryteria określone poprzez Światową
 • Definicja Bronchoskopia Co to jest dzięki bronchoskopu (rurka wyposażona w źródło światła i w uktad optyczny). Bronchoskop wprowadza się poprzez usta i krtań. Pozwala nie
 • Definicja Badanie radioizotopowe Co to jest na zjawisku zmienionego wychwytywania (wzmożonego albo osłabionego) poprzez chorobowo zmienione tkanki dożylnie podanego radio­zotopu o
 • Definicja Badanie scyntygraficzne Co to jest wychwytywania (wzmożonego albo osłabionego) poprzez chorobowo zmienione tkanki dożylnie podanego radio­zotopu o krótkim czasie rozpadu
 • Definicja Bandaż Co to jest albo innego materiału, stosowana do owijania (bandażowania) części ciała w celu przymocowania opatrunku, uszczelnienia, ocieplenia i
 • Definicja Berkel Co to jest III ekipy układu okresowego. Jest pierwiastkiem transuranowym o liczbie atomowej 97 i masie atomowej [247]. Berkel nie występuje w
 • Definicja Błona komórkowa Co to jest na powierzchni wszystkich żywych komórek i oddzielająca ich wnętrze od środowiska zewnętrznego. Dzięki półprzepuszczalności błony
 • Definicja Błona plazmatyczna Co to jest wszystkich błon występujących w komórce. Złożona jest z dwuwarstwy cząsteczek fosfolipidów i z cząsteczek białka, które są na stałe
 • Definicja Biografie dziecięce Co to jest poprzez psychologów, przeważnie opierając się na obserwacji własnych dzieci; na ich podstawie powstawały pierwsze prace z zakresu
 • Definicja Błonnik Co to jest wielocukry) zbudowany z powtarzających się jednostek glukozy połączonych ? wiązaniami ß-1,4-glikozydowymi, kluczowy składnik ścian
 • Definicja Betalaktoglobulina Co to jest a rozpuszczalne w roztworach soli. Zawiera 11 % lizyny, 15% waliny i 0,7% cysteiny. W wysokich temperaturach tworzy stabilne połączenia z
 • Definicja Bark Co to jest ramienną z łopatką; u człowieka uwypuklającym się poprzez skórę kostnym elementem barku jest acromion ? wyrostek barkowy łopatki
 • Definicja Bruceloza człowieka Co to jest Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus. Symptomy chorby u człowieka to: osłabienie, bóle mięśniowe, gorączka (typ falujący
 • Definicja Błona Co to jest sprężystego materiału o małej sztywności; 1) w układach biologicznych ? błona plazmatyczna; 2) płaska, cienka struktura anatomiczna łącząca
 • Definicja Badania dynamometryczne i ergometryczne Co to jest ruch. Przeprowadza się je dzięki aparatów, zwanych dynamometrami. Badania ergometryczne mają na celu określenie możliwości wykonywania
 • Definicja Brodawczaki Co to jest pojedyncze albo mnogie, określane jako papilloma albo papillomatosis, różnej wielkości: od ziarenka pieprzu do małego grochu, o utkaniu
 • Definicja Brodawczakowatość mnoga Co to jest jako papilloma albo papillomatosis, różnej wielkości: od ziarenka pieprzu do małego grochu, o utkaniu delikatnym. Są niebolesne, niewiele
 • Definicja Bruceloza bydła Co to jest namnażają się w węzłach chłonnych i umiejscawiają się w leukocytach. Przedostają się do śledziony i pochewek ścięgnowych (dolegliwość
 • Definicja Badanie cytologiczne Co to jest nowotworowych w rozmazach z błony śluzowej, w wydzielinach i próbkach tkanek; badanie rozmazu z szyjki macicy w celu stwierdzenia zakażenia
 • Definicja Błonica Co to jest spowodowana poprzez Corynaebacterium diphtheriae, regularnie o bardzo ciężkim przebiegu, mogąca kończyć się śmiercią; po 3 do 5-dniowym
 • Definicja Badanie krwi Co to jest zaburzeń w składzie komórkowym i wykrycie patologii komórek krwi, jak także obecności ustalonych substancji w osoczu; obejmuje badanie
 • Definicja Butwienie Co to jest rozkład szczątek roślinnych wywołane działaniem bakterii i grzybów w obecności tlenu
 • Definicja Bezdech Co to jest piersiowa nie porusza się, płuca nie zmieniają swej objętości, wskutek czego nie ma ruchu gazów w drogach oddechowych i zaznacza się brak
 • Definicja Balkonik Co to jest niedowładem i do edukacji chodzenia. W zależności od stopnia niesprawności stosuje się sporo typów balkoników: a) balkoniki wysokie,z
 • Definicja Balsam Co to jest eterycznych, nierozpuszczalny w wodzie, o aromatycznej woni, gorzkim smaku, wydzielany poprzez rośliny, w szczególności tropikalne
 • Definicja Banda Co to jest spójna wewnętrznie, zobowiązująca swych członków do przestrzegania określonych norm; na zewnątrz regularnie działająca niezgodnie z
 • Definicja Bańki Co to jest skóry baniek, których wnętrze, ogrzane pł­mieniem spirytusowym, zawiera rozrzedzone powietrze. Zabieg ten wykonuje się tylko na zlecenie
 • Definicja Bawełna Co to jest liczący od kilku do kilkudziesięciu gatunków roślin rozmieszczonych w ciepłych i suchych rejonach Eurazji, Afryki i Ameryki; rośliny
 • Definicja Bielmo Co to jest tkanka miękiszowa w nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w czasie procesu podwójnego zapłodnienia po połączeniu jednego z jąder

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Bielmo, Bawełna, Bańki, Banda, Balsam, Balkonik, Bezdech, Butwienie, Badanie Krwi, Błonica, Badanie Cytologiczne, Bruceloza Bydła, Brodawczakowatość Mnoga co to znaczy.

Słownik Bielmo, Bawełna, Bańki, Banda, Balsam, Balkonik, Bezdech co to jest.