SKUTKI BIELMO BAWEŁNA BAŃKI BANDA PRZYCZYNY.
Bielmo, Bawełna, Bańki, Banda, Balsam, Balkonik, Bezdech, Butwienie, Badanie Krwi, Błonica, Badanie.

Wszystkie definicje medyczne B

 • Definicja Lato Babie Co to jest pajęcze, które w pogodne dni jesienne unoszą się w powietrzu. Na tych cienkich nitkach pająki, które je uprzędły, przenoszą się na większe odległości osiągając co to jest.
 • Definicja Bakterioliza Co to jest opierające na uszkodzeniu albo rozpuszczeniu komórki bakteryjnej w konsekwencji działania czynników chemicznych, fizycznych albo biologicznych; do czynników definicja.
 • Definicja Barwniki Co to jest stałe substancje barwne, nieorganiczne albo organiczne (? chromogen), w znaczeniu biologicznym naturalnie występujące w organizmach żywych (? chromatofory co znaczy.
 • Definicja Bazgroty Co to jest ustalenia najwcześniejszego stadium wytworów rysunkowych dziecka, charakteryzującego się pozostawieniem na papierze chaotycznych śladów, którym dziecko nie słownik.
 • Definicja Beztlenowce Co to jest oddychające w sposób beztlenowy (? oddychanie beztlenowe), zdolne do życia w uwarunkowaniach braku tlenu; odznacza się b. bezwzględne (obowiązkowe), niezdolne znaczenie.
 • Definicja Molekularna Biologia Co to jest multidyscyplinarna badająca zjawiska i mechanizmy życiowe na poziomie cząsteczkowym, między innymi integrację struktury i funkcji białek, kwasów nukleinowych czym jest.
 • Definicja Blastula Co to jest inicjalne stadium rozwoju zarodka poprzedzające ? gastrulację, w formie pęcherzyka, gdzie następuje mechanizm nagromadzania się materiału komórkowego; komórki co to jest.
 • Definicja Dwujajowe Bliźnięta Co to jest dwóch jaj zapłodnionych wieloma plemnikami, wobec czego stopień ich podobieństwa genetycznego jest taki, jak w każdej innej parze rodzeństwa, mogą także być definicja.
 • Definicja Jednojajowe Bliźnięta Co to jest monozygotyczne,które powstają z jednej zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli zygota podzieli się na dwa zarodki w trakcie pierwszych dwóch tygodni ciąży; b. j co znaczy.
 • Definicja Metaboliczny Blok Co to jest aktywności enzymu warunkującego przemianę danego związku na danym odcinku przemian, na przykład substrat (związek) A prze­chodzi pod wpływem działania enzymu w słownik.
 • Definicja Biofizyka Co to jest edukacja, która tłumaczy fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach znaczenie.
 • Definicja Blindyzmy Co to jest charakterystyczne dla osób niewidomych, na przykład trzaskanie palcami albo kląskanie językiem w trakcie chodzenia, ułatwiające orientację w przestrzeni dzięki czym jest.
 • Definicja Bilingwizm Co to jest dwóch różnych znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia zaburzeń rozwoju mowy co to jest.
 • Definicja Ultradźwiękowe Badanie Co to jest USG); sposób badania oparta na zasadzie, iż fale dźwiękowe o określonej częstości mogą przenikać poprzez tkanki. Echo odbierane poprzez szczególny aparat definicja.
 • Definicja Bakteria Co to jest drobnoustrój znajdujący się w systematyce na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. Złożona jest z 3 zasadniczych przedmiotów, błony komórkowej co znaczy.
 • Definicja Bakteroidy Co to jest rozgałęzione, w jakie przekształcają się wolno żyjące pałeczki Rhizobium po wniknięciu z gleby do korzeni roślin motylkowatych; błona bakteroidalna jest słownik.
 • Definicja Balneoterapia Co to jest celach leczniczych i profilaktycznych wód mineralnych, gazów zawartych w zdrojach i tworzyw uzdrowiskowych (borowiny i muły). Wody lecznicze są użytkowane do znaczenie.
 • Definicja Bioenergia Co to jest energetycznych w organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem czym jest.
 • Definicja Bioenergioterapia Co to jest energetycznych w organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem co to jest.
 • Definicja Biopsja Co to jest pobierania materiału z tkanek do badania mikroskopowego. Materiał pobiera się dzięki różnego rodzaju szczypczyków chwytnych, ścinających pętli albo skalpelem definicja.
 • Definicja Bliźnięta Co to jest rozwijające się w rezultacie tej samej ciąży, z jednej albo dwóch komórek jajowych; termin użytkowany zazwyczaj odnosząc się do gatunków ssaków, u których co znaczy.
 • Definicja Bladość Co to jest być symptomem niedokrwistości. Obserwuje się wtedy blade małżowiny uszne, blade wargi i błony śluzowe j. ustnej. Bladość może być także wywołana niedoborem słownik.
 • Definicja Blednica Co to jest dawna nazwa nie wszystkich typów niedokrwistości (szczególnie u młodych kobiet znaczenie.
 • Definicja Blastocysta Co to jest rozwoju zarodka poprzedzające ? gastrulację, w formie pęcherzyka, gdzie następuje mechanizm nagromadzania się materiału komórkowego; komórki pochodzące z czym jest.
 • Definicja Monozygotyczne Bliźnięta Co to jest jednojajowe, bliźnięta monozygotyczne, które powstają z jednej zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli zygota podzieli się na dwa zarodki w trakcie pierwszych co to jest.
 • Definicja Botridia Co to jest przyssawkowe, umięśnione aparaty czepne nie wszystkich tasiemców członowanych; 2) miseczkowate obszary, z których wyrastają trichobotria u skoczogonków i nie definicja.
 • Definicja Biochemia Co to jest edukacja o budowie chemicznej organizmów żywych co znaczy.
 • Definicja Botanika Co to jest edukacja o roślinach, a ? tradycyjnie ? również o grzybach i bakteriach słownik.
 • Definicja Fag Bakteriofag Co to jest Wirus zakażający bakterie znaczenie.
 • Definicja Bruceloza Co to jest dolegliwość odzwierzęca o przebiegu ostrym, podostrym i przewlekłym.Źródło zakażenia ? chore zwierzęta domowe (bydło, owce, kozy, świnie). Droga zakażenia czym jest.
 • Definicja Bezład Co to jest upośledzeniem chodu, który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają pozbawione właściwej miary. Przy próbie trafienia palcem do co to jest.
 • Definicja Bąblowica Co to jest spowodowana poprzez Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Mogą je przenosić psy, lisy, owce, świnie. Zakażenie dzieje się drogą kropelkową i definicja.
 • Definicja Botulizm Co to jest toksynami laseczki jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum) zwane zatruciem jadem kiełbasianym; jest następstwem blokowania poprzez toksynę botulinową co znaczy.
 • Definicja Płodowe Błony Co to jest dwie warstwy tkanek tworzących ścianę worka owodnio-wego. Wewnętrzna warstwa zwana jest owodnią, a zewnętrzna - kosmówką słownik.
 • Definicja Biogeneza Co to jest powstawania życia, koncepcje tłumaczące stworzenie życia na Ziemi; b. rozpoczęła się około 4 mld lat temu i mogła trwać około 1 mld lat; istnieje sporo teorii znaczenie.
 • Definicja Borowina Co to jest specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Występują w niej różne pozostałości świata roślinnego, związki żelaza, siarki, jodu, i ciała o działaniu czym jest.
 • Definicja Bronchoskop Co to jest źródło światła i w uktad optyczny. Bronchoskop wprowadza się poprzez usta i krtań. Pozwala nie tylko na oglądanie wewnętrznej powierzchni tchawicy i oskrzeli co to jest.
 • Definicja Syjamskie Bliźnięta Co to jest kolokwialna nazwa bliźniąt homozygotycznych zrośniętych z sobą wieloma częściami ciała, niekiedy mających jeden tułów i zdwojone nie wszystkie inne części definicja.
 • Definicja Dizygotyczne Bliźnięta Co to jest dwóch jaj zapłodnionych wieloma plemnikami, wobec czego stopień ich podobieństwa genetycznego jest taki, jak w każdej innej parze rodzeństwa, mogą także być co znaczy.
 • Definicja Brodawka Co to jest niewielkiej (w relacji do rozmiarów ciała) i normalnie wyraźnie odgraniczonej wyniosłości na powierzchni ciała albo narządu zwierzęcia, o różnym pochodzeniu i słownik.
 • Definicja Bradykardia Co to jest czynności serca poniżej 80-70 skurczów na min u noworodków i poniżej 60 skurczów na min u dzieci w wieku szkolnym Może świadczyć o uszkodzeniu mięśnia znaczenie.
 • Definicja Krtani Brodawczaki Co to jest pseudonowotworów, aktualnie dominuje pogląd, iż powodem ich powstawania jest wirus. Należą do w miarę regularnie spotykanych guzów u dzieci. Występują w różnym czym jest.
 • Definicja Blizna Co to jest ostateczny rezultat gojenia się rany; wypełnienie ubytku w tkance zbitą i słabo unaczynioną tkanką łączną co to jest.
 • Definicja Bezład Co to jest upośledzeniem chodu, który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają pozbawione właściwej miary. Przy próbie trafienia palcem do definicja.
 • Definicja Biorytm Co to jest cykliczne zmiany w funkcjach organizmu uzależnione od rytmu zmian czynnika środowiskowego (na przykład światła, temp.) albo od wewnętrznego systemu sterującego co znaczy.
 • Definicja Biseksualizm Co to jest uprawianie seksu z osobami obydwu płci słownik.
 • Definicja Kostny Błędnik Co to jest błędnika błoniastego, układ jam i kanałów odpowiadających ukształtowaniem elementom błoniastym; złożona jest z kanałów półkolistych, kanału spiralnego (ślimaka znaczenie.
 • Definicja Barierki Co to jest przymocowane do podłogi poręcze, ułatwiające ćwiczenie edukacji chodzenia, użytkowane u chorych z niedowładem kończyn dolnych, zaburzeniami chodu i równowagi czym jest.
 • Definicja Biotop Co to jest nieożywione środowisko życia organizmów różnych gatunków (biocenozy co to jest.
 • Definicja Brzusiec Co to jest zawierająca komórki mięśniowe środkowa część mięśnia szkieletowego; zaczyna się ścięgnem startowym i przechodzi w ścięgno końcowe (albo pośrednie, jeżeli definicja.
 • Definicja Bunt Co to jest się wymaganiom dorosłych, występujące u dzieci i młodzieży, wyrażające się bądź odmową współdziałania z dorosłymi, bądź negowaniem ich mechanizmu norm i zasad co znaczy.
 • Definicja Dopochwowa Błona Co to jest dopochwowy, firmowa nazwa: krążek Proven) jeden z mechanicznych środków antykoncepcyjnych, dający również częściową ochronę przed zakażeniem poprzez kontakt słownik.
 • Definicja Noworodków Przesiewowe Badania Co to jest badań noworodków w celu wczesnego wykrycia wrodzonych zaburzeń metabolicznych, przyczym muszą być spełnione następujące kryteria określone poprzez Światową znaczenie.
 • Definicja Bronchoskopia Co to jest tchawicy i oskrzeli dzięki bronchoskopu (rurka wyposażona w źródło światła i w uktad optyczny). Bronchoskop wprowadza się poprzez usta i krtań. Pozwala nie czym jest.
 • Definicja Radioizotopowe Badanie Co to jest scyntygraficzne; badanie oparte na zjawisku zmienionego wychwytywania (wzmożonego albo osłabionego) poprzez chorobowo zmienione tkanki dożylnie podanego co to jest.
 • Definicja Scyntygraficzne Badanie Co to jest zjawisku zmienionego wychwytywania (wzmożonego albo osłabionego) poprzez chorobowo zmienione tkanki dożylnie podanego radio­zotopu o krótkim czasie rozpadu definicja.
 • Definicja Bandaż Co to jest bawełny, wełny, gumy albo innego materiału, stosowana do owijania (bandażowania) części ciała w celu przymocowania opatrunku, uszczelnienia, ocieplenia i co znaczy.
 • Definicja Berkel Co to jest radioaktywny. Aktynowiec z III ekipy układu okresowego. Jest pierwiastkiem transuranowym o liczbie atomowej 97 i masie atomowej [247]. Berkel nie występuje w słownik.
 • Definicja Komórkowa Błona Co to jest struktura występująca na powierzchni wszystkich żywych komórek i oddzielająca ich wnętrze od środowiska zewnętrznego. Dzięki półprzepuszczalności błony znaczenie.
 • Definicja Plazmatyczna Błona Co to jest jednostka strukturalna wszystkich błon występujących w komórce. Złożona jest z dwuwarstwy cząsteczek fosfolipidów i z cząsteczek białka, które są na stałe czym jest.
 • Definicja Dziecięce Biografie Co to jest dzieci prowadzone poprzez psychologów, przeważnie opierając się na obserwacji własnych dzieci; na ich podstawie powstawały pierwsze prace z zakresu psychologii co to jest.
 • Definicja Błonnik Co to jest polisacharyd strukturalny (? wielocukry) zbudowany z powtarzających się jednostek glukozy połączonych ? wiązaniami ß-1,4-glikozydowymi, kluczowy składnik ścian definicja.
 • Definicja Betalaktoglobulina Co to jest nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w roztworach soli. Zawiera 11 % lizyny, 15% waliny i 0,7% cysteiny. W wysokich temperaturach tworzy stabilne co znaczy.
 • Definicja Bark Co to jest barkowego łączącego kość ramienną z łopatką; u człowieka uwypuklającym się poprzez skórę kostnym elementem barku jest acromion ? wyrostek barkowy łopatki słownik.
 • Definicja Człowieka Bruceloza Co to jest chorobotwórcze są Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus. Symptomy chorby u człowieka to: osłabienie, bóle mięśniowe, gorączka (typ falujący znaczenie.
 • Definicja Błona Co to jest cienka warstwa ze sprężystego materiału o małej sztywności; 1) w układach biologicznych ? błona plazmatyczna; 2) płaska, cienka struktura anatomiczna łącząca czym jest.
 • Definicja Badania dynamometryczne i ergometryczne Co to jest mięśni wykonujących ruch. Przeprowadza się je dzięki aparatów, zwanych dynamometrami. Badania ergometryczne mają na celu określenie możliwości wykonywania co to jest.
 • Definicja Brodawczaki Co to jest mnoga); guzki pojedyncze albo mnogie, określane jako papilloma albo papillomatosis, różnej wielkości: od ziarenka pieprzu do małego grochu, o utkaniu definicja.
 • Definicja Mnoga Brodawczakowatość Co to jest albo mnogie, określane jako papilloma albo papillomatosis, różnej wielkości: od ziarenka pieprzu do małego grochu, o utkaniu delikatnym. Są niebolesne co znaczy.
 • Definicja Bydła Bruceloza Co to jest wniknięciu do organizmu namnażają się w węzłach chłonnych i umiejscawiają się w leukocytach. Przedostają się do śledziony i pochewek ścięgnowych (dolegliwość słownik.
 • Definicja Cytologiczne Badanie Co to jest poszukiwanie komórek nowotworowych w rozmazach z błony śluzowej, w wydzielinach i próbkach tkanek; badanie rozmazu z szyjki macicy w celu stwierdzenia znaczenie.
 • Definicja Błonica Co to jest dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez Corynaebacterium diphtheriae, regularnie o bardzo ciężkim przebiegu, mogąca kończyć się śmiercią; po 3 do 5-dniowym czym jest.
 • Definicja Krwi Badanie Co to jest celu wykrycie zaburzeń w składzie komórkowym i wykrycie patologii komórek krwi, jak także obecności ustalonych substancji w osoczu; obejmuje badanie co to jest.
 • Definicja Butwienie Co to jest rozkład szczątek roślinnych wywołane działaniem bakterii i grzybów w obecności tlenu definicja.
 • Definicja Bezdech Co to jest ustanie oddychania, klatka piersiowa nie porusza się, płuca nie zmieniają swej objętości, wskutek czego nie ma ruchu gazów w drogach oddechowych i zaznacza się co znaczy.
 • Definicja Balkonik Co to jest wykorzystywana chorym z niedowładem i do edukacji chodzenia. W zależności od stopnia niesprawności stosuje się sporo typów balkoników: a) balkoniki wysokie,z słownik.
 • Definicja Balsam Co to jest żywic w olejkach eterycznych, nierozpuszczalny w wodzie, o aromatycznej woni, gorzkim smaku, wydzielany poprzez rośliny, w szczególności tropikalne; użytkowany znaczenie.
 • Definicja Banda Co to jest zazwyczaj bardzo spójna wewnętrznie, zobowiązująca swych członków do przestrzegania określonych norm; na zewnątrz regularnie działająca niezgodnie z ogólnymi czym jest.
 • Definicja Bańki Co to jest na przystawianiu do skóry baniek, których wnętrze, ogrzane pł­mieniem spirytusowym, zawiera rozrzedzone powietrze. Zabieg ten wykonuje się tylko na zlecenie co to jest.
 • Definicja Bawełna Co to jest z rodz. ślazowatych liczący od kilku do kilkudziesięciu gatunków roślin rozmieszczonych w ciepłych i suchych rejonach Eurazji, Afryki i Ameryki; rośliny definicja.
 • Definicja Bielmo Co to jest triploidalna (3n) tkanka miękiszowa w nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w czasie procesu podwójnego zapłodnienia po połączeniu jednego z jąder co znaczy.

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Bielmo, Bawełna, Bańki, Banda, Balsam, Balkonik, Bezdech, Butwienie, Badanie Krwi, Błonica, Badanie Cytologiczne, Bruceloza Bydła, Brodawczakowatość Mnoga co to znaczy.

Słownik Bielmo, Bawełna, Bańki, Banda, Balsam, Balkonik, Bezdech co to jest.