SKUTKI CHOROBY TROPIKALNE CEWKA PRZYCZYNY.
Choroby Tropikalne, Cewka Moczowa, Cechy Płciowe Wtórne, Choroba Scheuermanna, Choroba.

Wszystkie definicje medyczne C

 • Definicja Hipokratesa Czepiec Co to jest opatrunek na owłosioną część głowy, wykonany z opaski dwugłowej co to jest.
 • Definicja Ciemiączka Co to jest łącznotkankowe błony łączące z sobą kości czaszki u noworodków i niemowląt; nieparzyste występują w miejscach zejścia się kości czołowej z ciemieniowymi i definicja.
 • Definicja Chromosomy Co to jest każda składająca się z dwóch połączonych ramion, utworzone z tys. genów, które przenoszą genetyczne wiadomości, niezbędne do rozwoju i utworzenia tkanek co znaczy.
 • Definicja Uczuciowa Chwiejność Co to jest uczuciowa); łatwość przechodzenia od jednych stanów uczuciowych do skrajnie przeciwnych związana z sporą zależnością emocjonalną. U osób dorosłych cwiejność słownik.
 • Definicja Cieplolecznictwo Co to jest fizykalnego polegająca na dostarczaniu tkankom energii cieplnej. Wykorzystuje się umiejętność przenoszenia tej energii z jednego ciała do drugiego. Jest znaczenie.
 • Definicja Krwi Tętnicze Ciśnienie Co to jest ściany naczyń krwionośnych. Różnica między startowym i końcowym punktem zamkniętego układu krwionośnego jest siłą utrzymującą krew w stałym ruchu. Najwyższe czym jest.
 • Definicja Oddechowe Ćwiczenia Co to jest ćwiczeń ruchowych. Zwiększają one pojemność oddechową płuc, ruchomość klatki piersiowej, poprawiają jej kształt, mogą spełniać funkcje uspokajające albo co to jest.
 • Definicja Równowaźne Ćwiczenia Co to jest ć. ruchowych, mających na celu dostarczanie odpowiednich bodźców zmys­łowi równowagi ? układowi przedsionko­wemu ? znajdującemu się w -? uchu we­wnętrznym definicja.
 • Definicja Czaszka Co to jest mózgu i narządów zmysłów. W momencie rozwoju wy­odrębnia się stadium błoniaste, chrzestne i kostne. Czaszka dziei się na część mózgową i część trzewną co znaczy.
 • Definicja Psychogenne Czynniki Co to jest stresy psychiczne); impulsy uważane za przyczynę nerwicy albo reakcji nerwicowych u dzieci. Może to być działający jednokrotnie mocny uraz psychiczny, na słownik.
 • Definicja Pierwotne Płciowe Cechy Co to jest zespół narządów płciowych rozwijających się u osobnika o określonej płci genetycznej, różnych u przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej znaczenie.
 • Definicja Złośliwy Czerniak Co to jest Ognisko pierwotne może być w miejscu - znamienia barwnikowego, które uległo złośliwej metaplazji, w odbytnicy, nadnerczach, wątrobie, oku, skórze, błonach czym jest.
 • Definicja Chymotrypsyna Co to jest proteolityczny występujący w soku trzustkowym. Działa na białka pokarmowe rozkładając je na polipeptydy i dwupeptydy. Produkowana jest w formie nieczynnego co to jest.
 • Definicja Żółte Ciałko Co to jest struktura formująca się w jajniku, w miejscu pęcherzyka, gdzie doszło do owulacji definicja.
 • Definicja Obce Ciało Co to jest struktura materialna, która dostaje się do jam ciała, tkanek albo przewodów w rezultacie urazu, operacji albo innych systemów. Może być powodem wielu zaburzeń co znaczy.
 • Definicja Korekcyjne Ćwiczenia Co to jest charakterze leczniczym, mająca usunąć powstałe wady (wady postawy, zgryzu, wymowy). Ćwiczenia korekcyjne wad postawy mają bezpośredni wpływ na poprawę postawy słownik.
 • Definicja Rekreacyjne Ćwiczenia Co to jest ustalonych przypadkach i rodzajach realizowanych zajęć. Może to być krótkotrwała, bardziej albo mniej intensywna aktywność ruchowa, jako przerywnik w trakcie znaczenie.
 • Definicja Ogólnokondycyjne Ćwiczenia Co to jest poprawę ogólnej sprawności osób zdrowych, a u niepełnosprawnych zwięk­szenie aktywności nie objętych procesem chorobowym części ciała. Ten rodzaj ć. jest czym jest.
 • Definicja Relaksacyjne Ćwiczenia Co to jest szczególnych mających na celu osiągnięcie pomniejszenia napięcia psychofizycznego (nerwowego i mięśniowego). Wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń jest wskazane dla co to jest.
 • Definicja Rozluźniające Ćwiczenia Co to jest relaksacyjne); rodzaj ćwiczeń szczególnych mających na celu osiągnięcie pomniejszenia napięcia psychofizycznego (nerwowego i mięśniowego). Wykonywanie tego definicja.
 • Definicja Miesięczny Cykl Co to jest karmienia piersią i zażywania hormonalnych środków antykoncepcyjnych u zdrowej kobiety w wieku rozrodczym fizjologicznie menstruacja powtarza się często co co znaczy.
 • Definicja Cytologia Co to jest edukacja o budowie i czynnościach życiowych komórek różnych organizmów słownik.
 • Definicja Cunnilingus Co to jest całowanie żeńskich narządów płciowych znaczenie.
 • Definicja Bakteryjna Czerwonka Co to jest spowodowana poprzez pałeczki Shigella. Źródło zakażenia ? chory człowiek, nosiciel. Droga zakażenia ? pokarmowa. Symptomy: moment wylęgania 2-5 dni, czasem czym jest.
 • Definicja Częstoskurcz Co to jest przyspieszenie czynności serca ponad wartości przyjętych za poprawne dla wieku. Powody: u dzieci zdrowych przyspieszenie tętna może wystąpić po wysiłku, bólu co to jest.
 • Definicja Cynk Co to jest zaliczany do mikroelementów. Występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego. Noworodki karmione piersią mają zapewnione konieczne dzienne zapotrzebowanie na definicja.
 • Definicja Inwazyjne Choroby Co to jest dolegliwości spowodowane poprzez pasożyty zwierzęce; ich nazwy tworzone są od nazw rodzajowych pasożytów, na przykład fascjoloza, dolegliwość motylicza co znaczy.
 • Definicja Czkawka Co to jest mimowolne skurcze przepony, które wywołują gwałtowne wciąganie powietrza z głośnym wydawaniem dźwięku w okresie zamknięcia ujścia krtani, przerywającego wdech słownik.
 • Definicja Złośliwy Czerniak Co to jest Ognisko pierwotne może być w miejscu - znamienia barwnikowego, które uległo złośliwej metaplazji, w odbytnicy, nadnerczach, wątrobie, oku, skórze, błonach znaczenie.
 • Definicja Osmotyczne Ciśnienie Co to jest płynami o różnym stężeniu rozpuszczonych w nich substancji oddzielonych od siebie błoną półprzepuszczalną, to oznacza przepuszczalną dla wody, lecz nie czym jest.
 • Definicja Gronowy Cukier Co to jest występujący w przyrodzie cukier prosty. W pokarmach występuje w sokach owocowych, a w przewodzie pokarmowym powstaje w rezultacie trawienia sacharozy, skrobi co to jest.
 • Definicja Chordoma Co to jest guzy okolicy krzyżowo-ogonowej definicja.
 • Definicja Nerwowa Cewa Co to jest tkanka zarodkowa, z której w dalszym ciągu rozwija się rdzeń kręgowy i mózg co znaczy.
 • Definicja Chlamydia Co to jest drobnoustrój wywołujący chlamydiozę słownik.
 • Definicja Chrom Co to jest rozpowszechniony w tkankach. Występuje w wyjątkowo małych ilościach, lecz jego niedobory wywołują zahamowanie wzrostu. Zapewnia poprawne działanie insuliny znaczenie.
 • Definicja Celiakia Co to jest przewodu pokarmowego o podłożu immunologicznym występująca raczej u niemowląt i małych dzieci; wywołana genetycznym defektem przemiany białek, z wtórnym czym jest.
 • Definicja Chimera Co to jest genetycznie różnych komórek; ch. roślinna może się składać z tych samych genotypów jądrowych, ale z mieszaniny genetycznie różnych plastydów; chimera co to jest.
 • Definicja Chlor Co to jest należący do mikroelementów. Składnik soli kuchennej. Jest konieczny w regulacji bilansu wodnego i ciśnienia osmotycznego i w regulacji równowagi kwasowo definicja.
 • Definicja Cholangiografia Co to jest radiologicze dróg żółciowych po uprzednim podaniu odpowiedniego środka cieniującego do układu naczyniowego. Badanie to wykonuje się w wielu chorobach dróg co znaczy.
 • Definicja Prionowe Choroby Co to jest dolegliwości spowodowane poprzez priony słownik.
 • Definicja Cefalosporyny Co to jest antybiotyki bakteriobójcze o budowie plaktamowej, pochodne kwasu 7-aminocefalosporynowego. System działania taki jak penicylin znaczenie.
 • Definicja Członek Co to jest odmiennie prącie, penis), zewnętrzny męski organ płciowy składający się z trzonu i żołędzi czym jest.
 • Definicja Cerebrozydy Co to jest z kwasu tłuszczowego, alkoholu sfingozyny,alaktozy albo glukozy. Wchodzą w skład mózgu i włókien nerwowych i wielu innych tkanek. Nagromadzanie (spichrzanie co to jest.
 • Definicja Cięcie Cesarskie Co to jest z jamy brzusznej płodu; zabieg realizowany, gdy kobieta z różnych powodów nie może odbyć naturalnego porodu albo ma infekcję narządów płciowych, która grozi definicja.
 • Definicja Cewnikowanie Co to jest wprowadzenie cienkiego, jałowego cewnika poprzez cewkę moczową do pęcherza i uzyskanie wypływu moczu co znaczy.
 • Definicja Dziecięca Chirurgia Co to jest medycyny wieku rozwojowego zajmujący się leczeniem chirurgicznym urazów, wad rozwojowych, różnego rodzaju zmian chorobowych od okresu noworodkowego do 18 rż słownik.
 • Definicja Chlamydioza Co to jest jedna z chorób przenoszonych drogą płciową, która może dawać powikłania - niepłodność u kobiet i stany zapalne stawów i spojówek u mężczyzn znaczenie.
 • Definicja Szpitalna Choroba Co to jest spowodowane uzależnieniem samopoczucia pacjenta od istniejącego w szpitalu i narzucanego mu trybu życia; przypadek ta wytwarza u chorego uczucie bierności czym jest.
 • Definicja Dziedziczne Choroby Co to jest występujące rodzinnie dolegliwości, których stworzenie uzależnione jest od czynników genetycznych co to jest.
 • Definicja Odzwierzęce Choroby Co to jest zakaźne albo pasożytnicze, przenoszone z chorych zwierząt na człowieka, na przykład wścieklizna, zaraza pyska i racic (pryszczyca), wąglik, inwazje przywr czy definicja.
 • Definicja Mózgu Chłodzenie Co to jest z termoregulacją u zwierząt endotermicznych (endotermia); mechanizm oddawania ciepła z wyjątkowo wrażliwej na zmiany temp. tkanki nerwowej mózgu poprzez co znaczy.
 • Definicja Pozamaciczna Ciąża Co to jest zagnieżdżenie się ciąży poza jamą macicy, przeważnie w jednym z jajowodów słownik.
 • Definicja Cytogenetyka Co to jest genetyki medycznej, zajmuje się nieprawidłowościami chromosomalnymi (aberracje chromosomalne), ich wykrywaniem i identyfikacją dla celów diagnostyki klinicznej znaczenie.
 • Definicja Cefalizacja Co to jest ewolucyjna dwubocznie symetrycznych zwierząt wolno żyjących, charakteryzująca się rozszerzaniem i stopniowym rozrastaniem się przedniej części ciała czym jest.
 • Definicja Charakteropatia Co to jest wprowadzone poprzez T. Bilikiewicza dla ustalenia zaburżeń osobowości stworzonych w rezultacie uszkodzeń mózgu poprzez różnorodne impulsy. Symptomy u dzieci co to jest.
 • Definicja Chityna Co to jest strukturalny (wielocukry) bezkręgowców, raczej stawonogów, również grzybów i nie wszystkich mchów, polimer N-acetyloglukozaminy o długim, nie rozgałęzionym definicja.
 • Definicja Chloramfenikol Co to jest antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (tlenowe i beztlenowe bakterie Gram( +) i Gram(?), riketsje, chlamydie, mykoplazmy. System jego co znaczy.
 • Definicja Haglunda Choroba Co to jest martwica guza kości piętowej. Występuje przeważnie pomiędzy 9 a 13 rż. i objawia się dolegliwościami bólowymi okolicy pięty, występującymi albo nasilającymi słownik.
 • Definicja Trachomatis Chlamydia Co to jest występujący wyłącznie u ludzi. Zakażenie występuje pod postacią jaglicy, zapalenia spojówek, zakażenia układu moczowo-płciowego, jako ziarniniak weneryczny znaczenie.
 • Definicja Chinina Co to jest alkaloid występujący w korze drzewa chinowego Cinchona succirubra, o gorzkim smaku, użytkowana jako lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwmalaryczny czym jest.
 • Definicja Chloroplasty Co to jest charakterystyczne dla roślin i nie wszystkich protistów. Należą one do plastydów zawierający zielony barwnik chlorofil i są strukturą, gdzie zachodzi co to jest.
 • Definicja Medina Heinego Choroba Co to jest dziecięce nagminne); ostra wirusowa dolegliwość zakaźna. Droga zakażenia - raczej poprzez przewód pokarmowy,w mniejszym stopniu drogą kropelkową. Zapobieganie definicja.
 • Definicja Społeczne Choroby Co to jest przeważnie o charakterze przewlekłym, występujących z sporą częstością i powodujących znaczące utraty socjalne wskutek przedwczesnych zgonów, inwalidztwa co znaczy.
 • Definicja Chrapanie Co to jest oddychania w okresie snu. Może być wywołane zmianami w budowie podniebienia i łuków podniebień nych, przerostem pierścienia migdałkowego. Do chrapania dochodzi słownik.
 • Definicja Mleczny Cukier Co to jest dwucukier zbudowany z glukozy i galaktozy występujący w mleku. Powstaje bezpośrednio w gruczole mlecznym. W moczu pojawia się w trakcie ciąży. cukier mleczny znaczenie.
 • Definicja Ciemieniucha Co to jest zapalenie łojotokowe sKóry) - zapalenie skóry charakteryzujące się żółtawym, złuszczającym się strupem wystęoującym na owłosionej skórze głowy czym jest.
 • Definicja Wodzie W Ćwiczenia Co to jest wpływ środowiska wodnego na organizm. Prowadzone są przeważnie w szczególnych, adekwatnie przystosowanych zbiornikach wodnych, mających właściwą rozmiar co to jest.
 • Definicja Cystografia Co to jest badanie pęcherza moczowego po podaniu odpowiedniego środka cieniującego. Wskazania do wykonania ystografii: guzy pęcherza albo jego okolicy, przerosty ściany definicja.
 • Definicja Płciowe Cechy Co to jest odróżniających mężczyznę od kobiety. Do pierwszorzędowych (głownych) cech płciowych zalicza się gruczoły płciowe, a więc gonady (u mężczyzn - jądra, u kobiet co znaczy.
 • Definicja Chemioterapia Co to jest infekcyjnych poprzez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych i dolegliwości nowotworowej poprzez słownik.
 • Definicja Chlorofil Co to jest barwnikiem występującym u organizmów zdolnych do przeprowadzenia procesu fotosyntezy. U roślin główny jest chlorofil a i chlorofil b (uzupełniają się one w znaczenie.
 • Definicja Cholesterol Co to jest z gatunku sterali, syntetyzowany w organizmie człowieka i zwierząt. Powstaje w przemianach, jakim ulega acetylokoenzym A. Występuje we wszystkich tkankach czym jest.
 • Definicja Banga Choroba Co to jest odzwierzęca o przebiegu ostrym, podostrym i przewlekłym.Źródło zakażenia ? chore zwierzęta domowe (bydło, owce, kozy, świnie). Droga zakażenia ? uszkodzona co to jest.
 • Definicja Kesonowa Choroba Co to jest dekompresyjna; jest konsekwencją oddychania w uwarunkowaniach podwyższonego ciśnienia powietrza i powodowana jest zbyt szybkim przejściem do normalnego definicja.
 • Definicja Perthesa Choroba Co to jest kości udowej); dolegliwość obserwowana w wieku 4 do 10 lat, częściej u chłopców. Pierwsze symptomy to ból w obrębie biodra albo kolana, utykanie z co znaczy.
 • Definicja Popromienna Choroba Co to jest postać zespołu popromiennego; występuje kilka godz. po albo bezpośrednio po jednokrotnym napromieniowaniu całego ciała promieniowaniem jonizującym, dawką około słownik.
 • Definicja Recklinghausena Choroba Co to jest uwarunkowana genetycznie. Dziedziczenie jest autosomalne, dominujące. Cechuje się występowaniem rozsianych guzków, wywodzących się z osłonek nerwów obwodowych znaczenie.
 • Definicja Scheuermanna Choroba Co to jest jałowa martwica trzonów kręgowych. Dotyczy młodzieży w wieku 12-17 lat, częściej chłopców. Zmiany chorobowe najczęściej się umiejscawiają w dolnym odcinku czym jest.
 • Definicja Wtórne Płciowe Cechy Co to jest zespół cech charakterystycznych dla płci, ujawniających się w innych niż układ rozrodczy częściach ciała, kształtowanych pod wpływem hormonów płciowych co to jest.
 • Definicja Moczowa Cewka Co to jest wyprowadzający mocz z pęcherza moczowego. Cewka męska jest również drogą wyprowadzającą nasienie (nasieniowody uchodzą w pobliżu szyjki pęcherza moczowego definicja.
 • Definicja Tropikalne Choroby Co to jest dolegliwości występujące endemicznie w państwach podzwrotnikowych i równikowych, raczej zakaźne i pasożytnicze (na przykład malaria, żółta febra, śpiączka co znaczy.

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Choroby Tropikalne, Cewka Moczowa, Cechy Płciowe Wtórne, Choroba Scheuermanna, Choroba Recklinghausena, Choroba Popromienna, Choroba Perthesa, Choroba Kesonowa co to znaczy.

Słownik Choroby Tropikalne, Cewka Moczowa, Cechy Płciowe Wtórne co to jest.