SKUTKI DYZARTRIA DIETYLOSTILBESTROL PRZYCZYNY.
Dyzartria, Des (Dietylostilbestrol), Dysymulacja, Dyskopatia, Dopamina, Dwujęzyczność, Delirium.

Wszystkie definicje medyczne D

 • Definicja Motoryczny Debilizm Co to jest zespół zaburzeń motorycznych, opierających na niezborności ruchów, niezręczności spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego. Termin co to jest.
 • Definicja Dializa Co to jest oddzielania substancji drobnocząsteczkowych od makrocząsteczek z roztworu wykorzystująca umiejętność przepuszczania poprzez nie wszystkie błony tylko drobnych definicja.
 • Definicja Zewnatrzustrojowa Dializa Co to jest realizowany w celu wyrównania składu płynów ustrojowych, tzn. uwolnienia organizmu od związków trujących i uzupełnienia brakujących. Stosuje się do tego co znaczy.
 • Definicja Dopełniacz Co to jest rodzaj ciała odpornościowego, które w procesie łączenia antygenu z przeciwciałem o typie dwuchwytnika przyłącza się do tego zespołu. Jest faktorem niezbędnym w słownik.
 • Definicja Oskrzeli Drenaź Co to jest na celu usuwanie wydzieliny zalegającej oskrzela. Bazuje na wykonaniu następujących czynności: wykorzystaniu inhalacji wziewnej, mającej na celu rozrzedzenie znaczenie.
 • Definicja Dreszcze Co to jest szybkich, słabych skurczów mięśni szkieletowych całego ciała (drżenie ujawnia się między innymi szczękaniem zębów), połączone z powstawaniem tak zwany gęsiej czym jest.
 • Definicja Genealogiczne Drzewo Co to jest odmiana dendrogramu; graficzne przedstawienie związków pokrewieństwa pomiędzy taksonami i ich przeszłości ewolucyjnej; w analizie kladystycznej d. g. zawiera co to jest.
 • Definicja Węgla Dwutlenek Co to jest chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie IV, rozpoczynający grupę kluczową węglowców. W formie węgla drzewnego znany był już w czasach prehistorycznych definicja.
 • Definicja Dyskalkulia Co to jest niemożność opanowania fundamentalnych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku co znaczy.
 • Definicja Dysleksja Co to jest niemożność opanowania zdolności czytania u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku i słuchu, a słownik.
 • Definicja Róża Dzika Co to jest kolczasty krzew albo pnącze z rodz. różowatych (Rosaceae) na półkuli północnej. Ma liście złożone, a owoce - szupinkowe, zawierające wiele witaminy C. W znaczenie.
 • Definicja Daltonizm Co to jest polegająca na braku umiejętności widzenia barw, występująca w następstwie urazów albo jako dolegliwość o podłożu genetycznym, związana z allelami recesywnymi czym jest.
 • Definicja Db Decybel Co to jest jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych użytkowanych do oceny wrażliwości progowej. Decybel co to jest.
 • Definicja Emocjonalna Deprywacja Co to jest pozbawienia możliwości zaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi i więzi emocjonalnej z opiekunami. U niemowląt prowadzi do poważnych i definicja.
 • Definicja Prenatalna Diagnostyka Co to jest dolegliwości płodu przed urodzeniem. Do chorób dających się rozpoznawać przed urodzeniem należą: zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomalnymi, nie co znaczy.
 • Definicja Drgawki Co to jest serie szybkich skurczów mięśni szkieletowych, spowodowane zaburzeniami pracy mózgu albo rdzenia kręgowego w rezultacie na przykład niedokrwienia, działania słownik.
 • Definicja Drożdże Co to jest workowców (Ascomycetes) żyjące na owocach, śluzowatych wyciekach roślin, w hodowlach płynów ulegających fermentacji, zimujące w glebie. Mają postać jajowatych znaczenie.
 • Definicja Dysforia Co to jest gniewu, agresji występujące z błahego powodu albo bez uchwytnej powody. U dzieci dysforia występuje przeważnie jako skutek organicznego uszkodzenia mózgu czym jest.
 • Definicja Dojrzewanie Co to jest pokwitanie) moment życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością co to jest.
 • Definicja Sensoryczna Deprywacja Co to jest dopływu bodźców do narządów zmysłu, szczególnie negatywna w razie małych dzieci (moment niemowlęcy) z racji na znaczenia jakości stymulacji zmysłowej we definicja.
 • Definicja Dezynfekcja Co to jest niszczenie w środowisku zewnętrznym drobnoustrojów chorobotwórczych Dezynfekcja ma na celu zapobieganie zakażeniom. W odkażeniu stosuje się środki fizyczne co znaczy.
 • Definicja Dieta Co to jest się człowieka oparty na zasadach fizjologicznego zapotrzebowania. Poprawne określenie diety pod względem ilościowym ma na celu pokrycie kosztów energii słownik.
 • Definicja Dietetyka Co to jest się zasadami racjonalnego żywienia Prawid­łowy jadłospis powinien spełniać następujące warunki: pokrywać zapotrzebowanie energetyczne, zapewniać poprawny znaczenie.
 • Definicja Depilacja Co to jest zabieg usunięcia owłosienia, zazwyczaj w celach leczniczych albo kosmetycznych czym jest.
 • Definicja Plamisty Dur Co to jest tyfus plamisty, ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie co to jest.
 • Definicja Defekacja Co to jest zachodzi wskutek skurczów błony mięśniowej odbytnicy i działania tłoczni brzusznej (skurcze przepony i mięśni brzucha), przy równoczesnym okresowym definicja.
 • Definicja Dysfagia Co to jest oznaczające truaności albo niemożność połykania (przechodzenia pokarmów albo płynów z j. ustnej i gardło i przełyk do żołądka). Może być wywołana wieloma co znaczy.
 • Definicja Dysgrafia Co to jest niemożność opanowania zdolności pisania występujące u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu słownik.
 • Definicja Dysmorfofobia Co to jest natrętna myśl o własnej brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten znaczenie.
 • Definicja Szkolna Dojrzałość Co to jest sprostania wymaganiom, jakie stawia przed nim podjęcie edukacji w szkole. Złożona jest na nią osiągnięcie określonego poziomu rozwoju nie tylko w sferze czym jest.
 • Definicja Osutkowy Dur Co to jest ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie, spowodowany jest co to jest.
 • Definicja Dyfteryt Co to jest spowodowana poprzez Corynaebacterium diphtheriae, regularnie o bardzo ciężkim przebiegu, mogąca kończyć się śmiercią; po 3 do 5-dniowym okresie wylęgania definicja.
 • Definicja Papierosowy Dym Co to jest definicją szerszym, niż dym papierosowy, bo obejmuje także dym z cygar, cygaretek, fajki. Jednak terminy te regularnie stosuje się zamiennie. Dym tytoniowy i co znaczy.
 • Definicja Neurowegetatywna Dystonia Co to jest ustalenia zespołu objawów czynnościowych występujących w nerwicach. To są przeważnie bóle i zawroty głowy, duszność, kołatanie serca, bóle brzucha, drżenie słownik.
 • Definicja Mięśni Postępujące Dystrofie Co to jest uwarunkowanych postępujących chorób mięśniowych. Do najczęstszych i najlepiej poznanych dystrofii należy postać Duchenne'a, występująca u chłopców, przenoszona znaczenie.
 • Definicja Dzieworództwo Co to jest rozmnażanie jednopłciowe, postęp organizmu potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt w uwarunkowaniach naturalnych spotykane u przywr, wrotków, nie czym jest.
 • Definicja Defloracja Co to jest rozerwanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym co to jest.
 • Definicja Provera Depo Co to jest środek antykoncepcyjny o najwyższej skuteczności; jednokrotne wstrzyknięcie hormonu definicja.
 • Definicja Diatermia Co to jest a więc głębokiego przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych ogromnej częstotliwości. Źródłem prądu są szczególne rodzaje aparatów, z co znaczy.
 • Definicja Drobnoustroje Co to jest mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej słownik.
 • Definicja Rzeżączki Dwoinki Co to jest odmiennie gonokoki), bakterie wywołujące rzeżączkę znaczenie.
 • Definicja Dziąsła Co to jest błona śluzowa j. ustnej pokrywająca wyrostki zębodołowe szczęki i żuchwy i szyjki zębów czym jest.
 • Definicja Delirium Co to jest zaburzenia świadomości objawiające się niepokojem ruchowym, lękiem, omamami i iluzjami. Orientacja co do własnej osoby jest normalnie zachowana, z kolei co to jest.
 • Definicja Dwujęzyczność Co to jest termin stosowany w dwóch różnych znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia definicja.
 • Definicja Dopamina Co to jest powstaje jako pierwsza w toku przemiany tyrozyny. Pełni funkcję przekaźnika impulsów w synapsach ośrodkowego układu nerwowego. Spora liczba dopaminy występuje co znaczy.
 • Definicja Dyskopatia Co to jest polegająca na uszkodzeniu krążka albo krążków międzykręgowych, powód choroby bólowych, tak zwany bólów krzyża, i rwy kulszowej, a więc nerwobólu nerwu słownik.
 • Definicja Dysymulacja Co to jest objawów chorobowych w celu uzyskania ustalonych korzyści; chęć zaprzestania leczenia, wypisania ze szpitala albo pomniejszenia czujności otoczenia wówczas znaczenie.
 • Definicja Dietylostilbestrol Des Co to jest estrogen, użytkowany w latach pięć dziesiątych (raczej w stanach zjednoczonych ameryki) do leczenia poronienia zagrażającego we wczesnej ciąży, był powodem czym jest.
 • Definicja Dyzartria Co to jest zaburzenie mowy, wynikające z upośledzenia aparatu mowy ? mięśni Aarg, języka, podniebienia miękkiego, krtani. Mowa staje się powolna, bełkotliwa co to jest.

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Dyzartria, Des (Dietylostilbestrol), Dysymulacja, Dyskopatia, Dopamina, Dwujęzyczność, Delirium, Dziąsła, Dwoinki Rzeżączki, Drobnoustroje, Diatermia, Depo co to znaczy.

Słownik Dyzartria, Des (Dietylostilbestrol), Dysymulacja co to jest.