egoizm etiologia enukleacja co to jest
Egoizm, Etiologia, Enukleacja, Encefalopatia, Ejakulacja, Ektopia, Endometrium, Embriologia.

Wszystkie definicje medyczne E

 • Definicja Ekspresja Co to jest zewnętrzny słowo. Odnosi się w pierwszej kolejności do uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Fundamentalne środki ekspresji to: mimika
 • Definicja Elektrokardiografia (ekg) Co to jest wszystkich chorób serca opierając się na zapisu bardzo słabych prądów czynnościowych serca. Prądy te po sporym wzmocnieniu mogą być
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest wykorzystujący do celów leczniczych prąd stały i prądy modulowane. Prąd stały, użytkowany jest do wielu zabiegów. Działa pobudzająco na
 • Definicja Empatia Co to jest utożsamiania się z drugą osobą, ułatwiająca odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób. Umiejętność do empatii, pożądana z racji na
 • Definicja Endosperm Co to jest nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w czasie procesu podwójnego zapłodnienia po połączeniu jednego z jąder plemnikowych z dwoma
 • Definicja Eozynofilia Co to jest nadmiar we krwi i płynach ustrojowych granulocytów kwasochłonnych osiadających w cytoplazmie kwasochłonie ziarnistości
 • Definicja Ergoterapia Co to jest uzupełniającego i kontynuującego ćwiczenia. Ergoterapia stawia sobie za cel: a) pomóc dzieciom w okresie dolegliwości w odpowiednim
 • Definicja Erytrocyty Co to jest Mają kształt dwuwklęsłego dysku. Nie posiadają jąder komórkowych. W 1 mm3 krwi jest ich u noworodka 6 do 7 mln, w dalszym ciągu liczba ich
 • Definicja Echolalia Co to jest
 • Definicja Echinokokoza Co to jest
 • Definicja Eksploracja Co to jest aktywności badawczej dziecka, występującej w pierwszej kolejności przy zetknięciu z nowymi bodźcami i sytuacjami, utożsamianej z czynnym
 • Definicja Endemia Co to jest danym terenie dolegliwości zakaźną albo niezakaźnej, na przykład wola endemicznego na skutek niedoboru jodu
 • Definicja Ekosystem Co to jest jednostka ekologiczna składająca się żywych organizmów (biocenozy) bytujących na danym terenie (biotopie
 • Definicja Euforia Co to jest zadowolenia i beztroski. Euforii może towarzyszyć wzmożona aktywność i zazwyczaj obniżony krytycyzm w ocenie własnych poczynań
 • Definicja Elektroterapia Co to jest stały i prądy modulowane. Prąd stały, użytkowany jest do wielu zabiegów. Działa pobudzająco na zakończenia nerwów i włókna mięśniowe. Może
 • Definicja Emg Co to jest odpowieniej aparatury czynności elektrycznej mięśni zarówno w spoczynku, jak i w trakcie słabego albo maksymalnego ich skurczu dowolnego
 • Definicja Enteropatia glutenozależna Co to jest pokarmowego o podłożu immunologicznym występująca raczej u niemowląt i małych dzieci; wywołana genetycznym defektem przemiany białek, z
 • Definicja Ego Co to jest
 • Definicja Elektromiografia (emg) Co to jest odpowieniej aparatury czynności elektrycznej mięśni zarówno w spoczynku, jak i w trakcie słabego albo maksymalnego ich skurczu dowolnego
 • Definicja Endoskopia Co to jest dzięki endoskopu jam ciała i pozwalająca na ocenę ich wyściółki, położonych w nich narządów i zmian wywołanych chorobą, urazem i tym
 • Definicja Enzymy Co to jest jako biokatalizatory reakcji metabolicznych. Przyspieszają reakcje chemiczne, Które bez nich przebiegałyby bardzo bez pośpiechu. Regularnie
 • Definicja Etanol Co to jest ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzie, otrzymywany w procesie ? fermentacji, na przykład skrobi; e. jest ? ksenobiotykiem porażającym
 • Definicja Ekologia Co to jest edukacja, która bada zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem i pomiędzy organizmami
 • Definicja Estrogeny Co to jest wytwarzanych raczej poprzez jajniki i łożysko. Drugą ekipą kobiecych hormonów są gestageny, które reprezentuje progesteron
 • Definicja Erekcja Co to jest wzwód męskiego członka pod wpływem pobudzenia seksualnego
 • Definicja Endoprotezy Co to jest metalu albo plastiku zastępujące stawy albo ich części. Zakłada się je w okresie operacji po usunięciu chorej części stawu wspólnie z
 • Definicja Epidemia Co to jest jednocześnie albo w krótkich odstępach czasu dużej liczby zachorowań na ustaloną chorobę zakaźną. Źródłem zakażenia jest przeważnie chory
 • Definicja Ewolucja biologiczna Co to jest się organizmów zachodzący pośrodku wielu pokoleń w toku historii Ziemi. Istotą ewolucji jest dostosowanie się (adaptacja) organizmów do
 • Definicja Endoskop Co to jest urządzenie do endoskopii wyposażone we swoje źródło światła i układ optyczny w sposób umożliwiający wprowadzenie go w głąb ciała
 • Definicja Ekstaza Co to jest którego mogą wystąpić omamy wzrokowe i słuchowe. Ekstaza może być spowodowana środkami odurzającymi (narkotyki), spotykana jest także w
 • Definicja Elektrokoagulacja Co to jest koagulowanie (ścinanie) białka tkanek organizmu z użyciem noża elektrycznego. Ma wykorzystanie raczej w operacjach nowotworów
 • Definicja Elektrolity Co to jest ich roztwory wykazują przewodnictwo elektryczne. Podzielone są na: silne, średniej mocy stabe i kwasowe, amfoteryczne i zasadowe. W ustroju
 • Definicja Embriologia Co to jest edukacja o rozwoju zarodkowym organizmów
 • Definicja Endometrium Co to jest tkanka wyścielająca jamę macicy (błona śluzowa jamy macicy
 • Definicja Ektopia Co to jest przesunięcie się nabłonka wyścielającego kanał szyjki macicy nazewnątrz, na tarczę szyjki macicy
 • Definicja Ejakulacja Co to jest wytrysk nasienia z męskiego członka; czynność odruchowa towarzysząca szczytowemu podnieceniu płciowemu mężczyzny
 • Definicja Encefalopatia Co to jest jakkolwiek niewiele dokładne i niejednoznaczne. Ustala się nim współistnienie różnorodnych objawów trwałego, zazwyczaj rozległego albo
 • Definicja Enukleacja Co to jest przeważnie w nowotworach złośiwych oka.Po wyleczeniu rany pooperacyjnej stosuje się odpowiednie protezy. W sytuacjach przejścia procesu
 • Definicja Etiologia Co to jest i powiązaniu przyczynowym czynnika chorobotwórczego z procesem chorobowym; na przykład w chorobie zakaźnej faktorem etiologicznym jest
 • Definicja Egoizm Co to jest postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w pierwszej kolejności własnym dobrem, korzyścią, uzyskiwaniem przyjemności

Przyczyny i objawy medyczne

Słownik medycyny, leczenie online. Lekarz przez internet. Co zrobić gdy. Co w przypadku.

Definicja Egoizm, Etiologia, Enukleacja, Encefalopatia, Ejakulacja, Ektopia, Endometrium, Embriologia, Elektrolity, Elektrokoagulacja, Ekstaza, Endoskop, Ewolucja co to znaczy.

Słownik Egoizm, Etiologia, Enukleacja, Encefalopatia, Ejakulacja co to jest.