SKUTKI ELEKTROKARDIOGRAFIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Ekg Elektrokardiografia co to znaczy. Czym jest opierając się na zapisu bardzo słabych.

Czy przydatne?

Co to jest Ekg Elektrokardiografia

Definicja z ang. Electrocardiography (ECG), z niem. Elektrokardiogramm (EKG).

Co znaczy Elektrokardiografia (ekg): sposób ułatwiająca rozpoznanie nie wszystkich chorób serca opierając się na zapisu bardzo słabych prądów czynnościowych serca. Prądy te po sporym wzmocnieniu mogą być rejestrowane ze skóry klatki piersiowej albo kończyn. E. bazuje na rejestrowaniu prądów albo różnic potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego, które po odebraniu ich poprzez układ elektrod przyłożonych do ciała badanego w ustalonych miejscach są wzmacniane w szczególnym aparacie, zwanym lektrokardiografem, i rejestrowane w formie krzywych, dających elektrokardiogram (EKG)
Przyczyny Echinokokoza:
Powody elektrokardiografia (ekg).
Przyczyny Echolalia:
Powody elektrokardiografia (ekg).
Przyczyny Ego:
Powody elektrokardiografia (ekg).
Przyczyny Eozynofilia:
Powody nadmiar we krwi i płynach ustrojowych granulocytów kwasochłonnych osiadających w cytoplazmie kwasochłonie ziarnistości elektrokardiografia (ekg).

Czym jest Elektrokardiografia (ekg znaczenie w słowniku Definicje E .

  • Dodano:
  • Autor: