SKUTKI KIŁA PRZYCZYNY.
Definicja Kiła co to znaczy. Czym jest spowodowaną poprzez krętki Treponema pallidum.

Czy przydatne?

Definicja Kiła

Definicja z ang. Syphilis, z niem. Syphilis.

Co to jest Kiła: Kiła jest chorobą bakteryjną przenoszoną drogą płciową spowodowaną poprzez krętki Treponema pallidum charakteryzującą się wieloletnim przebiegiem z występowaniem następnych stadiów klinicznych. W przebiegu dolegliwości dochodzi do uszkodzenia narządów i tkanek, które jest nieodwracalne. Epidemiologia Zakażenie przenosi się przez kontakt seksualny, również oralny albo analny, niekiedy poprzez pocałunek (kiła nabyta) albo z matki na płód (kiła wrodzona). W najwyższym stopniu zaraźliwi są chorzy w pierwszym i drugim okresie kiły wczesnej u których występują zmiany skórne. Osoby w momencie inicjalnym kiły utajonej są potencjalnie zakaźni w momencie nawrotów śluzówkowo-skórnych, z kolei w momencie późnym kiła nie jest zakaźna podobni jak kiła trzeciorzędowa. W kile nabytej krętek blady dostaje się do ustroju przez błony śluzowe albo skórę a w dalszym ciągu rozprzestrzenia się po całym organizmie. Towarzyszy temu zwiększenie okolicznych węzłów chłonnych. W zależności od okresu trwania dolegliwości wyróżniamy: Kiłę inicjalną W pierwszym okresie kiły powstaje niebolesne owrzodzenie, zwane zmianą pierwotną (wrzód twardy) zazwyczaj w rejonie płciowej, w miejscu gdzie bakterie wnikają do organizmu. Faza ten zaczyna się od 10 do 90 dni (średnio 3 tygodnie) po kontakcie danej osoby z chorym na kiłę, trwa on ok. 4-8 tygodni. Drugi moment zaczyna się 6 do 8 tygodni po zakażeniu i bazuje na rozprzestrzenianiu się krętka kiły, który wywołuje zmiany skórne na całym ciele pod postacią wysypki, nadżerek na błonach śluzowych albo łysienia. Zaczyna się on 6 do 8 tygodni po zakażeniu i trwa ok. 1 roku. Kiłę utajoną (bezobjawową) W momencie inicjalnym trwającym do 2 lat od zakażenia mogą wystąpić zmiany na skórze i śluzówkach o wysokiej zakaźności. W momencie późnym, który może trwać nawet do końca życia zmiany zakaźne występują bardzo rzadko i wydaje się, iż pacjent jest zdrowy. Ok. jednej trzeciej pacjentów przechodzi do okresu kiły trzeciorzędowej. Kiła późna albo trzeciorzędowa W tym etapie krętek kiły może doprowadzić do uszkodzenia wielu różnych narządów, w tym mózgu i rdzenia kręgowego. Zazwyczaj jeżeli się zaczyna, to odbywa się to ok. 10 lat po pierwotnym zakażeniu i może doprowadzić do zgonu. Ciężarne kobiety chore z kiłą mogą przekazać krętki blade swoim dzieciom, co prowadzi do wystąpienia schorzenia zwanego "kiłą wrodzoną" noworodków. Kiłą wrodzona skutkuje występowanie różnych schorzeń skórnych i schorzeń narządów wewnętrznych u noworodka, co może być powodem zgonu noworodka. Symptomy Symptomy kiły są różne w zależności od określonego etapu dolegliwości: Kiła inicjalna Moment inicjalny- Pojedynczy wrzód (zmiana pierwotna) pojawia się w miejscu, gdzie krętki wniknęły do organizmu. Miejscem tym przeważnie organy płciowe, lecz może to być równie dobrze j. ustna, odbyt, odbytnica, czy palce w zależności od tego, w jakim rodzaju zbliżenia seksualnego doszło do zakażenia. Zmiana pierwotna jest twarda i bezbolesna, wydziela z siebie płyn wypełniony krętkami. Czasem węzły chłonne bezboleśnie powiększają się w rejonie wrzodu. Ta zmiana znika samoistnie po 1-5 tygodniach, aczkolwiek chory nadal pozostaje zakażony. Moment późny- Symptomy tego etapu kiły zazwyczaj dotyczą skóry raczej na wnętrzach powierzchniach dłoni i na podeszwach stóp. Pojawiają się rzutami krostki, drobne czerwone kropki (podobne do wysypki z przegrzania), małe przebarwione, zarumienione plamy, czasem z wciągniętymi środkiem, drobne owrzodzenia wypełnione ropą. Grudki rozwijające się w miejscu połączenia skóry ze śluzówką przeważnie w wilgotnych miejscach mogą przerastać, spłaszczać się i przybierać barwę brudnoróżową albo szarą tak zwany kłykciny płaskie albo lepieże, condylomata lata), białe plamy wewnątrz j. ustnej. Zmiany te mogą utrzymywać się latami albo ustępować mimo braku leczenia jednak regularnie mogą pojawiać się nowe zmiany. Zmiany mogą także dotyczyć oka, kości, stawów, nerek, wątroby i śledziony, regularnie z towarzyszącą gorączką, żółtaczką, sztywnością karku, bólami głowy, pobolewaniami mięśni, bólami gardła, stratą apetytu i czuciem zmęczenia. Bez włączenia leczenia tego typu symptomy trwają ok. roku. Kiła utajona - We inicjalnym okresie tym etapie nie występują jakiekolwiek symptomy albo mogą występować zmiany na skórze albo śluzówkach o wysokiej zakaźności. Chociaż jedna trzecia chorych przechodzi do kolejnego, ostatniego etapu kiły trzeciorzędowej. Kiła późna - Na tym etapie symptomy zakażenia wynikają z ciężkiego uszkodzenia różnych organów wewnętrznych do których dochodzi w 3-10 lat po zakażeniu. Do nich mogą się zaliczać guzy, zwane "kilakami" rozwijające się w jamie ustnej, nosie, języku, kościach, skórze, wątrobie i innych narządach, symptomy wynikające z uszkodzenia zastawek serca, czy zniszczenia ściany aorty, symptomy powiązane z jakimkolwiek uszkodzenia stawów, symptomy wynikające z uszkodzenia nerwów i mózgu, włączając w to paraliż, problemy z koordynacją, strata czucia, ślepota, zmiany osobowości i impotencja. Aktualnie przez wzgląd na efektywnymi metodami leczenie objawów tych raczej nie spotyka się Rozpoznanie Kiłę rozpoznaje się opierając się na wywiadu klinicznego, wykonując badanie mikroskopowe wydziely z podejrzanego wrzodu w celu znalezienia żywych prątków, wykonując testy serologiczne w celu wykrycia przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym. Dodatkowo doktor może zlecić badanie płynu mózgowo-rdzeniowego albo badanie radiologiczne . Leczenie Leczeniem z wyboru osób z symptomami wczesnymi kiły (pośrodku roku od zakażenia) jest podanie penicyliny. Także wszyscy partnerzy osoby zakażonej kiłą z ostatnich 3 miesięcy a w przypadku kiły wtórnej z 1 roku powinni być powiadomieni, iż mogą być zakażeni a w przypadku potrzeby także leczeni. Dzieci z wrodzoną kiłą muszą być leczone penicyliną poprzez 10 dni. Zgodne leczenie we inicjalnych etapach kiły pozwala wyleczyć kompletnie to zakażenie. Jednakże kiła w późniejszych stadiach może być efektywnie leczona penicylina, szkody w narządach wyrządzone do tej chwili poprzez krętki nie mogą zostać cofnięte poprzez antybiotyk. Bez leczenia, ok. jedna trzecia chorych z utajoną kiłą przechodzi do etapu kiły trzeciorzędowej gdzie do ciężkich uszkodzeń licznych narządów, a nareszcie do zgonu
Skutki Kręgozmyk:
Objawy spondylolisteza) to stan opierający na przesunięciu (podwichnięciu) 2 kręgów względem siebie, gdzie wyższy kręg ulega przesunięciu naprzód względem niższego. Taki stan prowadzi do straty stabilności kiła co znaczy.
Skutki Kleszczowe Zapalenie Mózgu:
Objawy wielu postaci zapaleń mózgu, której faktorem etiologicznym są arbowirusy, wirusy przenoszone poprzez stawonogi. Etiologia Chorobę wywołuje wirus - Flavivirus – należący do rodziny Togawirusów, który kiła krzyżówka.
Skutki Kamica Żółciowa:
Objawy jest jedną z najczęstszych chorób jamy brzusznej. Częstość jej występowania powiększa się z wiekiem, dotyczy raczej kobiet (3-5 razy częściej niż u mężczyzn) częściej otyłych. Istotą kamicy żółciowej kiła co to jest.
Skutki Kamica Nerkowa:
Objawy nephrolithiasis) jest chorobą charakteryzującą się obesnością kamieni w układzie moczowym. Kamica nerkowa występuje u ok. 5% całej populacji w tym ok. podwójnie częściej u mężczyzn niż u kobiet kiła słownik.

Czym jest Kiła słownik Znaczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: