SKUTKI DYSMORFOFOBIA PRZYCZYNY.
Pojęcie Dysmorfofobia co to znaczy. Czym jest analizowanie na przykład kształtu własnego nosa.

Czy przydatne?

Co to jest Dysmorfofobia

Definicja z ang. Dysmorphophobia, z niem. dysmorfofobia.

Co znaczy Dysmorfofobia: dręczący lęk i natrętna myśl o własnej brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten przeważnie spotykany jest w przebiegu nerwicy młodzieńczej, lecz może być także jednym z objawów rozpoczynającej się psychozy schizofrenicznej. Dysmorfofobia wymaga konsultacji psychiatrycznej
Przyczyny Debilizm Motoryczny:
Powody zespół zaburzeń motorycznych, opierających na niezborności ruchów, niezręczności spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego. Termin debilizmmotoryczny wprowadzony został poprzez M. Duprego dysmorfofobia.
Przyczyny DES (Dietylostilbestrol):
Powody estrogen, użytkowany w latach pięć dziesiątych (raczej w stanach zjednoczonych ameryki) do leczenia poronienia zagrażającego we wczesnej ciąży, był powodem poważnych wad układu rozrodczego u dzieci dysmorfofobia.
Przyczyny Dur Plamisty:
Powody tyfus plamisty, ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie, spowodowany jest poprzez riketsje dysmorfofobia.
Przyczyny Dysleksja:
Powody niemożność opanowania zdolności czytania u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku i słuchu, a również poprawnie nauczanych. Powody tych dysmorfofobia.

Czym jest Dysmorfofobia znaczenie w słowniku Definicje D .

  • Dodano:
  • Autor: