SKUTKI RAKOWIAK PRZYCZYNY.
Definicja Rakowiak co to znaczy. Czym jest endokrynnych należących do mechanizmu APUD wytwarzającym.

Czy przydatne?

Definicja Rakowiak

Definicja z ang. Rakowiak, z niem. Karzinoid.

Co to jest Rakowiak: Rakowiaki są nowotworami wywodzącymi się z komórek endokrynnych należących do mechanizmu APUD wytwarzającym serotoninę i inne substancje : bradykininę, histaminę, gastrynę, dopaminę, katecholaminy, wazopresynę, prostaglandyny, substancję P, ACTH, motylinę. Najczęstszym umiejscowieniem rakowiaka jest wyrostek robaczkowy, jelito kręte, odbytnica, płuco, okrężnica, żołądek, rzadko: gardło, grasica, nerki, jajnik, prostata, brodawka Vatera, skóra. Rakowiaki wyrostka robaczkowego dotyczą zwykle u młodych ludzi, z kolei rakowiaki o innym umiejscowieniu dotyczą zwykle osób w wieku 40 - 80 lat. Rakowiak wzrasta bez pośpiechu dając przerzuty w zależności od umiejscowienia i wielkości guza do wątroby, węzłów chłonnych i kości. U 30% chorych z rakowiakiem współistnieją inne nowotwory przewodu pokarmowego. Symptomy Rakowiak charakteryzuje się charakterystycznym zespołem objawów zwanych zespołem rakowiaka za który w dużej mierze odpowiedzialna jest serotonina. Klasyczny zespół rakowiaka występujący u ok. 10% chorych a trwający ok. 30 min. złożona jest z: zaburzeń naczynioruchowych takich jak zaczerwienienie skóry twarzy i górnej części tułowia, biegunki duszności o charakterze astmatycznym nadciśnienia tętniczego Pośród czynników wywołujących napad zalicza się alkohol, niepokój, wysiłek fizyczny, spożycie pokarmu. Do innych objawów występujących w rakowiaku należy: wzmożona potliwość, świąd skóry, zespół złego wchłaniania, bóle brzucha, żółtaczka. W późniejszym okresie trwania dolegliwości mogą występować powikłania w formie zwłóknienia zastawki trójdzielnej serca, nadciśnienia płucnego, teleangiektazji. Rozpoznanie Zgodne rozpoznanie określa się opierając się na charakterystycznych objawów i oznaczenia poziomu serotoniny we krwi i kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu. Rzadziej stosuje się również oznaczenia bardziej trwałych produktów rakowiaka do których należy prekursor serotoniny chromogranina A albo substancja P. Diagnostyka samego guza nastręcza wiele trudności. W razie podejrzenia rakowiaka zaleca się wykonanie tomografii spiralnej z oceną unaczynienia scyntygrafi receptorów somatostatynowych (Octreotid In111) ileoskopii dystalnej części jelita krętego pozwalającej na wykrycie nawet małych ognisk rakowiaka o umiejscowieniu w jelicie krętym, odbytnicy i okrężnicy. Leczenie Postępowaniem z wyboru w razie rakowiaka jest radykalne wycięcie. W razie rakowiaka wyrostka robaczkowego o średnicy nie przekraczającej 1 cm i nie przekraczającego błony surowiczej wykonuje się usuwanie wyrostka robaczkowego. W razie rakowaiaka o większej średnicy niezbędne może być wykonanie tak zwany hemokolektomii prawostronnej (usuwanie prawej części okrężnicy) wspólnie z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych. W przypadkach o innym umiejscowieniu rakowiaka niż wyrostek robaczkowy zabieg bazuje na radykalnym wycięciu guza z odpowiednim marginesem tkanek otaczających. Uważane jest, iż chemioterapia (streptozocyna, 5-fluorouracyl, DTIC, cyklofosfamid, adriamycyna, mitomycyna C) jest niewiele efektywna w rakowiaku. Leczenie objawowe ma największe wykorzystanie w razie zmian nieoperacyjnych i przerzutowych. Bazuje na podawaniu leków z gatunku antagonistów serotoniny. Rokowanie 5-letnie przeżycie w razie rakowiaka wyrostka robaczkowego o średnicy poniżej 2cm wynosi prawie 100%. 5-letnie przeżycie w razie rakowiaka o średnicy ponad 2cm wynosi ok. 60%-40% a w razie przerzutów do wątroby 5-letnie przeżycie wynosi ok. 20%-40%
Skutki Ropnie Mnogie Pach:
Objawy zapalny gruczołów apokrynowych (potowych), w rezultacie którego dochodzi do do zatkania i rozerwania przewodów z powstaniem bolesnego miejscowego zapalenia. Przewarzająca część zmian rozwija się w rakowiak.
Skutki Rak Wątroby:
Objawy wątroby to w 95% nowotwory przerzutowe przeważnie z raka jelita grubego, raka trzustki i raka sutka i w 5% nowotwory pierwotne. Przeważnie spotykanym nowotworem pierwotnym wątroby stwierdzanym w ok rakowiak.
Skutki Rzęsistkowica:
Objawy chorobą przenoszoną drogą płciową spowodowaną poprzez pierwotniak Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) posiadający charakterystyczne witki. Drobnoustrój ten częściej stwierdzany jest u kobiet u rakowiak.
Skutki Rak Skóry:
Objawy ludzi rasy białej jednym z przeważnie występujących nowotworów stanowiącym ok. 30% wszystkich nowotworów złośliwych. Przewarzająca część tego typu nowotworów rozwija się w obrębie odsłoniętych części rakowiak.

Czym jest Rakowiak słownik Znaczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: