SKUTKI WRODZONA DYSPLAZJA STAWU PRZYCZYNY.
Definicja Wrodzona dysplazja stawu biodrowego co to znaczy. Czym jest anatomiczne w obrębie stawu.

Czy przydatne?

Definicja Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Definicja z ang. Congenital hip dysplasia, z niem. Angeborene Hüftdysplasie.

Co to jest Wrodzona dysplazja stawu biodrowego: Termin dysplazja obejmuje wszystkie nieprawidłowości anatomiczne w obrębie stawu biodrowego, które mogą być wrodzone albo rozwinąć się w momencie noworodkowym albo niemowlęcym. Wrodzona dysplazja stawu biodrowego powstaje w momencie życia płodowego i jest przeważnie występującą wadą wrodzoną u ludzi a jej w najwyższym stopniu nasilona forma to wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych. Wrodzona dysplazja biodra rozpowszechniona jest na całym świecie, jednak przeważnie wada dotyczy rasy białej, a szczególnie mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Częstość jej występowania w populacji polskiej oceniana jest na 4% do 10% dzieci. Niedorozwój stawu biodrowego dotyczy przeważnie wszystkich przedmiotów stawu. Panewka jest niewykształcona (płaska , stroma, szeroka) i w mniejszym stopniu pokrywająca głowę kości udowej, cechuje się stromym nachyleniem. Niepoprawnie ukształtowany jest również bliższy koniec kości udowej będący elementem stawu, który wykazuje koślawość i antetorsję. W razie stwierdzenia dysplazji inicjalna diagnostyka i natychmiastowe podjęcie leczenia dają gwarancję uzyskania prawidłowej przebudowy stawu w pierwszych miesiącach życia. Powody Aktualnie uważane jest, iż dysplazja stawów biodrowych powstaje w rezultacie pierwotnego uszkodzenia zawiązka miednicy i biodra. Inne teorie tłumaczące postęp dysplazji to teoria mechaniczna wg której powodem dysplazji jest ułożenie nóżek płodu w zgięciu i przywiedzeniu i nadmiernej rotacji zewnętrznej. Podkreśla się także rolę w rozwoju dysplazji biodra czynników hormonalnych (estrogenów i relaksyny), które działają zwiotczająco na torebkę stawową i w ten sposób predysponują do rozwoju dysplazji. Teoria genetyczna z kolei potwierdza częstsze rodzinne występowanie dysplazji biodra, i częstsze występowanie wady u dziewczynek ( 4-6 razy częściej niż w chłopców). Jeżeli jedno z rodziców urodziło się także z dysplazją prawdopodobieństwo zachorowania dziecka jest większe. Rozpoznanie Inicjalne rozpoznanie dysplazji jest główne dla dalszego leczenia i rokowania. Każdy noworodek (dziecko do 1 miesiąca życia) powinien zostać zbadany poprzez doświadczonego ortopedę, który badając może inicjalnie wykryć symptomy wskazujące na niedorozwój stawów. W badaniu klinicznym oceniamy stopień odwiedzenia stawów biodrowych i ich stabilność (symptom Barlowa i Ortolani'ego).Sprawdza się czy dziecko symetrycznie i równomiernie odwodzi na boki obie nóżki i czy przy ruchach głowa kości udowej nie wyskakuje ze stawu. Jeżeli słychać wtedy wyraźny "klik", znaczy to, iż staw jest niestabilny. Bada się także, czy fałdy pod pośladkami są symetryczne i czy oba uda mają jednakową długość. Niesymetryczność fałdów nie świadczy jeszcze o dysplazji, z kolei nierówna długość ud to już symptom niepokojący, który może wskazywać na jej występowanie. Aktualnie fundamentem profilaktyki są badania ultrasonograficzne stawów biodrowych, które pomagają wykryć zmiany nieuchwytne w badaniu ortopedycznym. Zdjęcie RTG jest coraz rzadziej używane w rozpoznawaniu dysplazji, z powody powszechnego wprowadzenie USG do diagnostyki , i szkodliwości promieniowania rentgenowskiego. W badaniu USG obrazy stawów biodrowych zostały podzielone wg Grafa na kilka typów rozwojowych począwszy od bioder poprawnych do zwichniętych: Rodzaje Ia i Ib to odmiany poprawnie rozwiniętego stawu biodrowego Typ IIa to biodro niedojrzałe, ale jeszcze nie w stopniu wymagającym leczenia. Typ ten musi być kontrolowany bo u części dzieci z tym typem dochodzi do samoistnej poprawy (IIa+), a część nie rozwija się poprawnie i staje się biodrami dysplastycznymi (IIa- przed końcem 3 miesiąca życia i IIb po ukończeniu 3 m.ż.) Typ IIc to niepoprawne stawy biodrowe a więc dysplazji zagrożonej przemieszczeniem Rodzaje IIIa i IIIb to biodra podwichnięte Typ IV to biodro zwichnięte Typ D jest biodrem dysplastycznym z decentracją głowy kości udowej Typ Ukształtowanie panewki Kostny brzeg panewki Obrąbek chrzęstny Kąt alfa Kąt beta Ia i Ib dobre ostry albo tępy wąski i długi albo krótki o szerokiej podstawie > 60° < 55° IIa+ dość dobre zaokrąglony szeroki obejmujący głowę kości udowej 50°-59° > 55° Leczenie Leczenie dysplazji stawów biodrowych zależy od wieku rozpoznania i zmian patologicznych stawu biodrowego. Im przedtem nastąpi zgodne rozpoznanie i podjęcie leczenia tym sposobność uzyskania prawidłowego ustawienia w stawie jest większa. Po rozpoznaniu dysplazji doktor może zalecić tak zwany szerokie pieluchowanie dzięki któremu nóżki niemowlęcia będą ułożone w pozycji żabki: zgięte pod kątem prostym w relacji do tułowia i rozłożone na boki. Do szerokiego pieluchowania idealne są pieluchy tetrowe z których dwie złożona jest w prostokąt, a trzecią złożoną w trójkąt nakłada na pozostałe. Dzięki takiemu ułożeniu staw przebudowuje się i rozwija. Leczenie zachowawcze bazuje na prawidłowym ustawieniu przedmiotów stawu (centralne utrzymanie głowy kości udowej panewce) i utrzymanie go poprzez adekwatnie długi moment. Pozwala to na formowanie panewki na głowie kości udowej i powrót prawidłowego kształtu przedmiotów stawowych. Do tego celu służą różnego typu rozwórki: poduszka Frejki, uprząż Pawlika, szyna Koszli i tym podobne dzięki którym następuje centrowanie główki w panewce przez utrzymanie bioder w odwiedzeniu i zgięciu stawów. Leczenie aparatami trwa zazwyczaj około pół roku w okresie którym aparat jest zdejmowany tylko do kąpieli i przy przewijaniu malucha. W przypadku braku poprawy albo w razie zwichnięcia biodra należy wykonać nastawienie ręczne w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą rtg , niejednokrotnie po uprzednim przygotowaniu wyciągiem. Uzyskane nastawienie zwichnięcia należy unieruchomić opatrunkiem gipsowym zwanym żabką. W razie nieskuteczności leczenia zachowawczego albo zbyt późnej diagnostyki niezbędne jest leczenie operacyjne. Sposoby zabiegu zależą od patologii biodra i wieku chorego
Skutki Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu E:
Objawy wątroby typu E (hepatitis E, wzw E) jest chorobą zakaźną cechującą się rozlanym, nieropnym uszkodzeniem wątroby, spowodowaną zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV). Liczba zachorowań i wrodzona dysplazja stawu biodrowego.
Skutki Wszawica:
Objawy chorobą w przebiegu której dochodzi do inwzji wszy, która może dotyczyć głowy, skóry gładkiej albo okolicy narządów płciowych. Etiologia Wszawica głowy wywołana jest obecnością wszy głowowej wrodzona dysplazja stawu biodrowego.
Skutki Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu A:
Objawy wątroby typu A (hepatitis A, wzw A) jest chorobą zakaźną cechującą się rozlanym, nieropnym uszkodzeniem wątroby, spowodowaną zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). Liczba zachorowań i wrodzona dysplazja stawu biodrowego.
Skutki Wrastający Paznokieć:
Objawy paznokieć to stan, kiedy boczne części paznokcia palucha stopy podwijają się pod otaczającą go skórę (tzw. wał paznokciowy) i rosnąc wbijają się w nią, co wywołuje ból i stan zapalny wału wrodzona dysplazja stawu biodrowego.

Czym jest Wrodzona dysplazja stawu słownik Znaczenie W .

  • Dodano:
  • Autor: